Bibelen på hverdagsdansk

Daniel 1

Ved kong Nebukadnezars hof

1I kong Jojakim af Judas tredje regeringsår kom Babylons konge, Nebukadnezar, med sin hær og belejrede Jerusalem, 2-4 og Herren hjalp ham, så Jojakim måtte overgive sig. Derefter tog Nebukadnezar de hellige kar fra Herrens hus med hjem til Babylon, hvor han anbragte dem i sin guds skatkammer. Han tog også en del unge mænd fra kongehuset og de fornemste familier i Israel med sig til Babylon.

Da han var kommet hjem, befalede han sin hofmarskal, Ashpenaz, at udvælge nogle af de unge mænd og undervise dem i tre år i kaldæisk sprog og kultur. De skulle være velskabte, se godt ud, være veluddannede, lærenemme og egnede til at gøre tjeneste i kongens palads.

I de tre år deres uddannelse varede, fik de unge mænd samme slags mad og vin som kongen selv. Hans plan var at gøre dem til sine personlige rådgivere.

Blandt de udvalgte var der fire unge mænd fra Judas stamme, som hed Daniel, Hananja, Mishael og Azarja. Hofmarskalen gav dem babyloniske navne.[a] Daniel kom til at hedde Belteshazzar, Hananja blev kaldt Shadrak, Mishael blev kaldt Meshak, og Azarja blev kaldt Abed-Nego.

Daniel besluttede af religiøse grunde,[b] at han ikke ville spise den mad og drikke den vin, som blev serveret, så han bad hofmarskalen om, at de måtte få noget andet at spise. Gud gjorde det sådan, at hofmarskalen blev venligt stemt over for Daniel, 10 men han var alligevel meget betænkelig ved sagen. „Hvis I ikke spiser den kongelige mad,” indvendte han, „er jeg bange for, at I bliver blege og tynde i sammenligning med de andre unge mænd, og i sidste ende bliver det mig, det går ud over. Kongen vil hugge hovedet af mig, fordi jeg har forsømt mine pligter.”

11 Daniel henvendte sig nu til den opsynsmand, som Ashpenaz havde udpeget til at tage sig af de fire unge mænd. 12 „Prøv i ti dage at give os grønsager og vand,” foreslog han. 13 „Derefter kan du sammenligne os med de unge mænd, som spiser kongens mad, og så afgøre, om du vil tillade, at vi fortsætter med at spise grønsager.”

14 Opsynsmanden gik med på det, 15 og da prøvetiden var overstået, så Daniel og hans tre venner både bedre og sundere ud end de andre, der havde spist kongens mad. 16 Derfor lod han dem fortsætte med at spise grønsager, og gav dem ikke mad og vin fra kongens køkken.

17 Gud gjorde disse fire unge mænd usædvanligt lærenemme, så de snart var godt kendt med datidens videnskab, og Gud gav Daniel en særlig evne til at tyde drømme og syner.

18-19 Da den treårige uddannelse var afsluttet, førte hofmarskalen alle de unge mænd frem for kongen, som stillede dem en række spørgsmål. Ingen kunne måle sig med Daniel, Hananja, Mishael og Azarja i visdom, så kongen tog dem straks i sin tjeneste. 20 Hver gang der kom et problem, som krævede særlig visdom og dømmekraft, var det kongens erfaring, at disse fire unge mænd var ti gange dygtigere end alle hans øvrige rådgivere, astrologer og drømmetydere. 21 På den måde blev Daniel kongelig rådgiver i Babylon, indtil perserrigets kong Kyros erobrede byen.

Notas al pie

  1. 1,7 Deres hebraiske navne henviser til den Gud, de troede på. Daniel betyder „Gud er min dommer”, Hananja betyder „Jahve viser nåde”, Mishael betyder „Hvem er som Gud” og Azarja betyder „Jahve hjælper”. De nye babyloniske navne henviser til nogle babyloniske afguder, Bel, Ak og Nego.
  2. 1,8 Kongens mad var enten ikke kosher dvs. tilberedt efter kravene i Toraen, og derfor „uren”, eller også havde den først været ofret til afguderne.

Amplified Bible

Daniel 1

The Choice Young Men

1In the third year of the reign of [a]Jehoiakim king of Judah, [b]Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the articles of the house of God; and he brought them into the land of [c]Shinar, to the house of his god, and brought the articles into the treasury of his god.

And the [Babylonian] king told Ashpenaz, the chief of his [d]officials, to bring in some of the sons of Israel, including some from the royal family and from the nobles, young men without blemish and handsome in appearance, skillful in all wisdom, endowed with intelligence and discernment, and quick to understand, competent to stand [in the presence of the king] and able to serve in the king’s palace. He also ordered Ashpenaz to teach them the literature and language of the [e]Chaldeans. The king assigned a daily ration for them from his finest food and from the wine which he drank. They were to be educated and nourished this way for three years so that at the end of that time they were [prepared] to enter the king’s service. Among them from the sons of Judah were: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The commander of the officials gave them [Babylonian] names: Daniel he named Belteshazzar, Hananiah he named Shadrach, Mishael he named Meshach, and Azariah he named Abed-nego.

Daniel’s Resolve

But Daniel made up his mind that he would not defile (taint, dishonor) himself with the [f]king’s finest food or with the wine which the king drank; so he asked the commander of the officials that he might [be excused so that he would] not defile himself. Now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials, 10 and the commander of the officials said to Daniel, “I am afraid of my lord the king, who has prearranged your food and your drink; for why should he see your faces looking more haggard than the young men who are your own age? Then you would make me forfeit my head to the king.” 11 But Daniel said to the overseer whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, 12 “Please, test your servants for ten days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. 13 Then let our appearance and the appearance of the young men who eat the king’s finest food be observed and compared by you, and deal with your servants in accordance with what you see.”

14 So the man listened to them in this matter and tested them for ten days. 15 At the end of ten days it seemed that they were looking better and [g]healthier than all the young men who ate the king’s finest food. 16 So the overseer continued to withhold their fine food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables.

17 As for these four young men, God gave them knowledge and skill in all kinds of literature and wisdom; Daniel also understood all kinds of visions and dreams.

18 At the end of the time set by the king to bring all the young men in [before him], the commander of the officials presented them to Nebuchadnezzar. 19 The king spoke with them, and among them all not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah; so they were [selected and] assigned to stand before the king and enter his personal service. 20 In every matter of wisdom and understanding about which the king consulted them, he found them ten times better than all the [learned] magicians and enchanters (Magi) in his whole realm. 21 And Daniel remained there until the [h]first year of [the reign of] King Cyrus [over Babylon; now this was at the end of the seventy-year exile of Judah (the Southern Kingdom) in Babylonia, as foretold by Jeremiah].

Notas al pie

  1. Daniel 1:1 Pharaoh Neco had killed Josiah king of Judah and installed Eliakim (Josiah’s son) as a vassal ruler. Neco changed Eliakim’s name to Jehoiakim and he ruled for eleven years (2 Chr 36:4, 5).
  2. Daniel 1:1 Nebuchadnezzar II of the Chaldean Dynasty, more commonly known as Nebuchadnezzar the Great, ruled Babylon from 605-562 b.c. He conquered Jerusalem in 597 b.c.
  3. Daniel 1:2 I.e. southern Babylonia.
  4. Daniel 1:3 Or eunuchs, and so throughout.
  5. Daniel 1:4 The Chaldeans dominated and ruled Babylonia from 625 b.c. until their empire fell in 539 b.c., but they were known as early as 1000 b.c. as an aggressive, tribal people in the southern region of Babylonia. They were highly skilled in both the science of astronomy and the pseudo-science of astrology. They kept meticulous records of celestial motion and correctly calculated the length of a year to within just a few minutes. Babylon, their capital city, was the center of trade and learning in the western part of Asia. The classical literature of the Chaldeans was written in cuneiform, but the common language, both written and spoken in Babylon, was Akkadian increasingly influenced by Aramaic.
  6. Daniel 1:8 The first portions of the food and wine would have been presented to idols before being served at the table.
  7. Daniel 1:15 Lit fat of flesh.
  8. Daniel 1:21 Cyrus the Great, founder of the Persian Empire, ruled from 559-529 b.c. He conquered the Median (549 b.c.), the Lydian (546 b.c.), and the Neo-Babylonian (539 b.c.) kingdoms and formed the greatest empire the world had ever known. He returned a remnant of the Jewish population from Babylon to Jerusalem along with an edict to rebuild the temple.