Bibelen på hverdagsdansk

Apostelenes gerninger 2

Helligånden kommer pinsedag

1Pinsemorgen[a] var alle disciplene forsamlet på ét sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligåndens kraft, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var Ånden, der gav dem ordene.

I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færde, og de blev meget forbavsede over at høre disciplene tale alle deres forskellige sprog. „Hvad sker der her?” råbte de undrende. „Alle de mænd er jo fra Galilæa, og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål! Hvordan går det til, at vi partere, medere og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien,[b] 10 Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi, der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen, 11 vi kretere og arabere—hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog?” 12 Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden: „Hvad sker der?”

13 Men de, der ikke forstod ordene, gjorde nar af disciplene. „De har bare drukket for meget vin!” råbte de.

Peters pinsetale

14 Da trådte Peter frem, og de andre 11 apostle stillede sig ved siden af ham. Han råbte til folkemængden: „Hør efter, alle I jøder, og I, som bor i Jerusalem. 15 Det er ikke sandt, som nogle af jer siger, at de her mænd har drukket sig fulde. Klokken er jo kun ni om formiddagen. 16-17 Nej, her opfyldes det, som Gud åbenbarede for profeten Joel:

‚Det vil ske i de sidste tider,
    at jeg vil udgyde af min Ånd over hele menneskeheden.
Alle vil komme til at profetere,
    både mænd og kvinder.
De unge vil få åbenbaret min vilje gennem syner,
    de gamle vil få det gennem drømme.
18 Ja, mine tjenere vil blive fyldt med min Ånd,
    og de skal profetere.
19 Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet
    og store tegn nede på jorden:
Blodsudgydelser,
    ildebrande og røgskyer.
20 Solen skal formørkes,
    og månen skal blive mørkerød som blod,
før Herrens store og frygtindgydende dag kommer.
21     Men enhver, der råber til Herren om hjælp, skal blive frelst.’[c]

22 Lyt til mine ord, venner! I kender nazaræeren Jesus. I ved om de mirakler, tegn og undere, som Gud udførte gennem ham her midt iblandt jer. Dermed viste Gud jer, at det var ham selv, der havde sendt Jesus. 23 Han blev efter Guds forudbestemte plan forrådt, og med de gudløse romeres hjælp fik I ham naglet til korset og dræbt. 24 Gud lod ham imidlertid ikke blive i døden, men genoprejste ham fra de døde, for det var umuligt for døden at fastholde ham. 25 David talte profetisk på hans vegne, da han sagde:

‚Jeg stoler altid på Herren.
    Han står ved min side, så jeg ikke falder.
26 Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange.
    Der er også håb for mit legeme,
27 for du vil ikke efterlade mig blandt de døde.
    Du lader ikke din hengivne tjener gå i forrådnelse.
28 Du har vist mig vejen til livet,
    hos dig fyldes jeg med glæde.’[d]

29 Kære venner! Tillad mig at tale lige ud om vores forfar David. Vi ved alle, at han er både død og begravet, og vi besøger hans grav den dag i dag. 30 Men David vidste jo, at Gud højtideligt havde lovet, at Israels Konge skulle komme fra hans slægt. Derfor talte han profetisk om den nye Konge. 31 Så når han talte om, at Kongen ikke skulle efterlades blandt de døde, og at Guds hengivne tjener ikke skulle gå i forrådnelse, var det en forudsigelse om, at Messias skulle genopstå fra de døde.

32 Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. 33 Efter at han er blevet taget op til Himlen og har indtaget sin plads ved Guds højre side, har han nu sendt os Helligånden, som Faderen havde lovet. Det kan I selv både se og høre.

34 David talte heller ikke om sig selv, da han profeterede om en, der skulle tages op til Himlen. Han siger et andet sted:

‚Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre side,
35 imens jeg overvinder dine fjender.’[e]

36 Derfor erklærer jeg overfor hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstede, er både Herre og Messias!”

37 Peters ord ramte tilhørerne lige i hjertet, og de spurgte apostlene: „Hvad skal vi dog gøre?” 38 Peter svarede: „Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, 39 for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere—ja, alle dem, som Herren, vores Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.”

40 Peter talte endnu i nogen tid til dem og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden.

De troendes fællesskab

41 Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev cirka 3000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. 42 De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider,[f] og de var med, når man samledes til bøn.

43 I den følgende tid udførte Gud mange undere og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. 44 De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. 45 Det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. 46 Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. 47 De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.

Notas al pie

 1. 2,1 Den jødiske fest på denne dag kaldes også „Ugefesten” eller „Høstfesten”. Den faldt syv uger efter påskesøndag, altså syv uger efter, at Jesus genopstod fra de døde. Man fejrede, dels at det var begyndelsen til den store hvedehøst, dels at Gud talte til Israels folk på Horebs bjerg (Sinaibjerget) og gav dem de ti bud og de øvrige love og forordninger i Toraen. Nu møder Gud mennesker igen, men giver dem Helligåndens kraft i deres indre i stedet for love skrevet på stentavler.
 2. 2,9 Den romerske provins, som dengang bar navnet Asien, svarer til den vestlige del af det nuværende Tyrkiet med Efesos som provinshovedstad.
 3. 2,21 Joel 3,1-5 LXX.
 4. 2,28 Sl. 16,8-11 LXX.
 5. 2,35 Sl. 110,1.
 6. 2,42 Teksten her taler om „brødsbrydelsen”. Sandsynligvis er der tale dels om et fællesmåltid blandt de kristne i hjemmene, dels en fejring af nadveren.

New American Standard Bible

Acts 2

The Day of Pentecost

1When the day of Pentecost [a]had come, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire [b]distributing themselves, and [c]they [d]rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other [e]tongues, as the Spirit was giving them [f]utterance.

Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the crowd came together, and were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own [g]language. They were amazed and astonished, saying, “[h]Why, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we each hear them in our own [i]language [j]to which we were born? Parthians and Medes and Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and [k]Asia, 10 Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya around Cyrene, and [l]visitors from Rome, both Jews and [m]proselytes, 11 Cretans and Arabs—we hear them in our own tongues speaking of the mighty deeds of God.” 12 And they all continued in amazement and great perplexity, saying to one another, “What does this mean?” 13 But others were mocking and saying, “They are full of [n]sweet wine.”

Peter’s Sermon

14 But Peter, [o]taking his stand with the eleven, raised his voice and declared to them: “Men of Judea and all you who live in Jerusalem, let this be known to you and give heed to my words. 15 For these men are not drunk, as you suppose, for it is only the [p]third hour of the day; 16 but this is what was spoken of through the prophet Joel:

17 And it shall be in the last days,’ God says,
That I will pour forth of My Spirit on all [q]mankind;
And your sons and your daughters shall prophesy,
And your young men shall see visions,
And your old men shall dream dreams;
18 Even on My bondslaves, both men and women,
I will in those days pour forth of My Spirit
And they shall prophesy.
19 And I will grant wonders in the sky above
And signs on the earth below,
Blood, and fire, and vapor of smoke.
20 The sun will be turned into darkness
And the moon into blood,
Before the great and glorious day of the Lord shall come.
21 And it shall be that everyone who calls on the name of the Lord will be saved.’

22 “Men of Israel, listen to these words: Jesus the Nazarene, a man [r]attested to you by God with [s]miracles and wonders and [t]signs which God performed through Him in your midst, just as you yourselves know— 23 this Man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of [u]godless men and put Him to death. 24 [v]But God raised Him up again, putting an end to the [w]agony of death, since it was impossible for Him to be held [x]in its power. 25 For David says of Him,

‘I saw the Lord always in my presence;
For He is at my right hand, so that I will not be shaken.
26 Therefore my heart was glad and my tongue exulted;
Moreover my flesh also will live in hope;
27 Because You will not abandon my soul to Hades,
Nor [y]allow Your [z]Holy One to [aa]undergo decay.
28 You have made known to me the ways of life;
You will make me full of gladness with Your presence.’

29 [ab]Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is [ac]with us to this day. 30 And so, because he was a prophet and knew that God had sworn to him with an oath to seat one [ad]of his descendants on his throne, 31 he looked ahead and spoke of the resurrection of [ae]the Christ, that He was neither abandoned to Hades, nor did His flesh [af]suffer decay. 32 This Jesus God raised up again, to which we are all witnesses. 33 Therefore having been exalted [ag]to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured forth this which you both see and hear. 34 For it was not David who ascended into [ah]heaven, but he himself says:

The Lord said to my Lord,
Sit at My right hand,
35 Until I make Your enemies a footstool for Your feet.”’

36 Therefore let all the house of Israel know for certain that God has made Him both Lord and [ai]Christ—this Jesus whom you crucified.”

The Ingathering

37 Now when they heard this, they were [aj]pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, “[ak]Brethren, [al]what shall we do?” 38 Peter said to them, “Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit. 39 For the promise is for you and your children and for all who are far off, as many as the Lord our God will call to Himself.” 40 And with many other words he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, “[am]Be saved from this perverse generation!” 41 So then, those who had received his word were baptized; and that day there were added about three thousand [an]souls. 42 They were continually devoting themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and [ao]to prayer.

43 [ap]Everyone kept feeling a sense of awe; and many wonders and [aq]signs were taking place through the apostles. 44 And all those who had believed [ar]were together and had all things in common; 45 and they began selling their property and possessions and were sharing them with all, as anyone might have need. 46 Day by day continuing with one mind in the temple, and breaking bread [as]from house to house, they were taking their [at]meals together with gladness and [au]sincerity of heart, 47 praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding [av]to their number day by day those who were being saved.

Notas al pie

 1. Acts 2:1 Lit was being fulfilled
 2. Acts 2:3 Or being distributed
 3. Acts 2:3 Lit it
 4. Acts 2:3 Or sat
 5. Acts 2:4 Or languages
 6. Acts 2:4 Or ability to speak out
 7. Acts 2:6 Or dialect
 8. Acts 2:7 Lit Behold
 9. Acts 2:8 Or dialect
 10. Acts 2:8 Lit in
 11. Acts 2:9 I.e. west coast province of Asia Minor
 12. Acts 2:10 Lit the sojourning Romans
 13. Acts 2:10 I.e. Gentile converts to Judaism
 14. Acts 2:13 I.e. new wine
 15. Acts 2:14 Or being put forward as spokesman
 16. Acts 2:15 I.e. 9 a.m.
 17. Acts 2:17 Lit flesh
 18. Acts 2:22 Or exhibited or accredited
 19. Acts 2:22 Or works of power
 20. Acts 2:22 Or attesting miracles
 21. Acts 2:23 Lit men without the Law; i.e. pagan
 22. Acts 2:24 Lit Whom God raised up
 23. Acts 2:24 Lit birth pains
 24. Acts 2:24 Lit by it
 25. Acts 2:27 Lit give
 26. Acts 2:27 Or devout or pious
 27. Acts 2:27 Lit see corruption
 28. Acts 2:29 Lit Men brothers
 29. Acts 2:29 Lit among
 30. Acts 2:30 Lit of the fruit of his loins
 31. Acts 2:31 I.e. the Messiah
 32. Acts 2:31 Lit see corruption
 33. Acts 2:33 Or by
 34. Acts 2:34 Lit the heavens
 35. Acts 2:36 I.e. Messiah
 36. Acts 2:37 Or wounded in conscience
 37. Acts 2:37 Lit Men brothers
 38. Acts 2:37 Or what are we to do
 39. Acts 2:40 Or Escape
 40. Acts 2:41 I.e. persons
 41. Acts 2:42 Lit the prayers
 42. Acts 2:43 Lit fear was occurring to every soul
 43. Acts 2:43 Or attesting miracles
 44. Acts 2:44 One early ms does not contain were and and
 45. Acts 2:46 Or in the various private homes
 46. Acts 2:46 Lit food
 47. Acts 2:46 Or simplicity
 48. Acts 2:47 Lit together