Bibelen på hverdagsdansk

Apostelenes gerninger 2

Helligånden kommer pinsedag

1Pinsemorgen[a] var alle disciplene forsamlet på ét sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligåndens kraft, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var Ånden, der gav dem ordene.

I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færde, og de blev meget forbavsede over at høre disciplene tale alle deres forskellige sprog. „Hvad sker der her?” råbte de undrende. „Alle de mænd er jo fra Galilæa, og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål! Hvordan går det til, at vi partere, medere og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien,[b] 10 Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi, der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen, 11 vi kretere og arabere—hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog?” 12 Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden: „Hvad sker der?”

13 Men de, der ikke forstod ordene, gjorde nar af disciplene. „De har bare drukket for meget vin!” råbte de.

Peters pinsetale

14 Da trådte Peter frem, og de andre 11 apostle stillede sig ved siden af ham. Han råbte til folkemængden: „Hør efter, alle I jøder, og I, som bor i Jerusalem. 15 Det er ikke sandt, som nogle af jer siger, at de her mænd har drukket sig fulde. Klokken er jo kun ni om formiddagen. 16-17 Nej, her opfyldes det, som Gud åbenbarede for profeten Joel:

‚Det vil ske i de sidste tider,
    at jeg vil udgyde af min Ånd over hele menneskeheden.
Alle vil komme til at profetere,
    både mænd og kvinder.
De unge vil få åbenbaret min vilje gennem syner,
    de gamle vil få det gennem drømme.
18 Ja, mine tjenere vil blive fyldt med min Ånd,
    og de skal profetere.
19 Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet
    og store tegn nede på jorden:
Blodsudgydelser,
    ildebrande og røgskyer.
20 Solen skal formørkes,
    og månen skal blive mørkerød som blod,
før Herrens store og frygtindgydende dag kommer.
21     Men enhver, der råber til Herren om hjælp, skal blive frelst.’[c]

22 Lyt til mine ord, venner! I kender nazaræeren Jesus. I ved om de mirakler, tegn og undere, som Gud udførte gennem ham her midt iblandt jer. Dermed viste Gud jer, at det var ham selv, der havde sendt Jesus. 23 Han blev efter Guds forudbestemte plan forrådt, og med de gudløse romeres hjælp fik I ham naglet til korset og dræbt. 24 Gud lod ham imidlertid ikke blive i døden, men genoprejste ham fra de døde, for det var umuligt for døden at fastholde ham. 25 David talte profetisk på hans vegne, da han sagde:

‚Jeg stoler altid på Herren.
    Han står ved min side, så jeg ikke falder.
26 Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange.
    Der er også håb for mit legeme,
27 for du vil ikke efterlade mig blandt de døde.
    Du lader ikke din hengivne tjener gå i forrådnelse.
28 Du har vist mig vejen til livet,
    hos dig fyldes jeg med glæde.’[d]

29 Kære venner! Tillad mig at tale lige ud om vores forfar David. Vi ved alle, at han er både død og begravet, og vi besøger hans grav den dag i dag. 30 Men David vidste jo, at Gud højtideligt havde lovet, at Israels Konge skulle komme fra hans slægt. Derfor talte han profetisk om den nye Konge. 31 Så når han talte om, at Kongen ikke skulle efterlades blandt de døde, og at Guds hengivne tjener ikke skulle gå i forrådnelse, var det en forudsigelse om, at Messias skulle genopstå fra de døde.

32 Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. 33 Efter at han er blevet taget op til Himlen og har indtaget sin plads ved Guds højre side, har han nu sendt os Helligånden, som Faderen havde lovet. Det kan I selv både se og høre.

34 David talte heller ikke om sig selv, da han profeterede om en, der skulle tages op til Himlen. Han siger et andet sted:

‚Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre side,
35 imens jeg overvinder dine fjender.’[e]

36 Derfor erklærer jeg overfor hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstede, er både Herre og Messias!”

37 Peters ord ramte tilhørerne lige i hjertet, og de spurgte apostlene: „Hvad skal vi dog gøre?” 38 Peter svarede: „Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, 39 for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere—ja, alle dem, som Herren, vores Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.”

40 Peter talte endnu i nogen tid til dem og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden.

De troendes fællesskab

41 Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev cirka 3000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. 42 De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider,[f] og de var med, når man samledes til bøn.

43 I den følgende tid udførte Gud mange undere og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. 44 De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. 45 Det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. 46 Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. 47 De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.

Notas al pie

 1. 2,1 Den jødiske fest på denne dag kaldes også „Ugefesten” eller „Høstfesten”. Den faldt syv uger efter påskesøndag, altså syv uger efter, at Jesus genopstod fra de døde. Man fejrede, dels at det var begyndelsen til den store hvedehøst, dels at Gud talte til Israels folk på Horebs bjerg (Sinaibjerget) og gav dem de ti bud og de øvrige love og forordninger i Toraen. Nu møder Gud mennesker igen, men giver dem Helligåndens kraft i deres indre i stedet for love skrevet på stentavler.
 2. 2,9 Den romerske provins, som dengang bar navnet Asien, svarer til den vestlige del af det nuværende Tyrkiet med Efesos som provinshovedstad.
 3. 2,21 Joel 3,1-5 LXX.
 4. 2,28 Sl. 16,8-11 LXX.
 5. 2,35 Sl. 110,1.
 6. 2,42 Teksten her taler om „brødsbrydelsen”. Sandsynligvis er der tale dels om et fællesmåltid blandt de kristne i hjemmene, dels en fejring af nadveren.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деян 2

Сошествие Святого Духа

1Наступил день праздника Жатвы[a], и все ученики были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святого Духа и начали говорить на разных языках: эту способность давал им Дух.

В Иерусалиме в это время находились благочестивые иудеи из разных стран. На шум собралось много народа; люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на языке его страны. В большом изумлении они спрашивали:

– Разве все эти люди не галилеяне? Как же это каждый из нас слышит их говорящими на языках стран, в которых мы родились? Среди нас есть парфяне, мидяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и провинции Азия[b], 10 Фригии и Памфилии, Египта, окрестностей Ливии, прилегающих к городу Кирене, жители Рима, иудеи и обращённые в иудаизм, 11 критяне и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих делах Всевышнего на наших языках!

12 Удивлённые и растерянные, они спрашивали друг друга:

– Что бы это могло значить?

13 Некоторые же посмеивались:

– Они напились молодого вина!

Речь Петруса перед народом

14 Петрус поднялся вместе с другими одиннадцатью посланниками Масеха и, обращаясь к народу, громко сказал:

– Иудеи и все жители Иерусалима! Чтобы вам стало понятно, выслушайте внимательно, что я скажу. 15 Люди эти не пьяны, как вы думаете: сейчас ведь всего девять часов утра. 16 Но это исполняются слова пророка Иоиля:

17 «В последние дни, – говорит Всевышний, –
    Я изолью Духа Моего на всех людей.
Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать,
    ваши юноши будут видеть видения,
    и вашим старцам будут сниться пророческие сны.
18 На рабов и на рабынь Моих
    Я изолью в те дни Моего Духа,
    и они будут пророчествовать.
19 Я покажу чудеса в вышине небес
    и знамения внизу на земле:
    кровь, огонь и клубы дыма.
20 Солнце превратится во тьму,
    а луна – в кровь
    перед тем, как наступит великий и славный день Вечного[c].
21 И каждый, кто призовёт имя Вечного,
    будет спасён».[d]

22 – Исроильтяне, выслушайте, что я вам скажу об Исо из Назарета: могущественные дела, чудеса и знамения Всевышнего удостоверили вас в том, что это Он послал Исо. Как вы сами знаете, Всевышний совершал всё это через Него у вас на глазах. 23 Его, преданного по замыслу и предведению Всевышнего, вы, пригвоздив руками беззаконников, убили. 24 Но Всевышний воскресил Его, освободив из плена смерти, и смерть была не в силах Его удержать.

25 Довуд говорит о Нём:

«Всегда Я видел Вечного перед Собой:
    Он по правую руку от Меня –
    Я не поколеблюсь.
26 Поэтому веселится сердце Моё,
    и уста полны слов радости,
    и даже тело Моё будет жить надеждой.
27 Ведь Ты не оставишь Мою душу в мире мёртвых
    и не дашь Верному Твоему увидеть тление.
28 Ты показал Мне пути жизни;
    Ты исполнишь меня радостью,
    когда увижу лицо Твоё!»[e]

29 – Братья, разрешите мне сказать вам прямо, что праотец Довуд умер и был похоронен. Его могила сохранилась у нас до сегодняшнего дня. 30 Он был пророком, и, зная, что Всевышний клятвенно обещал ему возвести на его престол одного из его потомков,[f] 31 он, видя будущее, говорил о воскресении Масеха, что Он не был оставлен в мире мёртвых и Его тело не увидело тления.[g] 32 И вот Всевышний воскресил Исо, и мы все этому свидетели! 33 Он был вознесён и посажен по правую руку от Всевышнего и, получив от Небесного Отца обещанного Святого Духа, совершил то, что вы сейчас видите и слышите. 34 Ведь Довуд не поднимался на небеса, но он сказал:

«Вечный сказал моему Повелителю:
    сядь по правую руку от Меня,
35 пока Я не повергну всех врагов Твоих
    к ногам Твоим».[h]

36 – Поэтому пусть весь дом Исроила будет уверен в том, что Этого Исо, Которого вы распяли, Всевышний сделал и Повелителем, и Масехом!

37 Когда люди услышали это, их сердца стали терзаться муками совести. Они спрашивали Петруса и других посланников Масеха:

– Братья, что нам делать?

38 Петрус отвечал:

– Покайтесь и пусть каждый из вас пройдёт обряд погружения в воду[i], призывая имя Исо Масеха, для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. 39 Ведь это обещание относится к вам, вашим детям и к тем, кто вдали: ко всем, кто будет призван Вечным, нашим Богом.

40 И многими другими словами Петрус увещевал их, говоря:

– Спасайтесь от этого развращённого поколения.

41 Те, кто принял его проповедь, прошли через обряд погружения в воду. В тот день к числу уверовавших присоединилось около трёх тысяч человек.

Жизнь верующих

42 Верующие твёрдо держались учения посланников Масеха, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба[j] и в молитвах. 43 Все были полны трепета перед Всевышним, потому что много чудес и знамений совершалось через посланников Масеха.

44 Все верующие были вместе, и всё у них было общее. 45 Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. 46 Каждый день они собирались в храме, а по домам ежедневно преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, 47 прославляя Всевышнего и пользуясь добрым расположением всего народа. Вечный Повелитель ежедневно прибавлял к ним спасаемых.

Notas al pie

 1. Деян 2:1 Праздник Жатвы – иудейский праздник сбора урожая праздновался на пятидесятый день после праздника Освобождения, поэтому он также называется Пятидесятницей.
 2. Деян 2:9 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.
 3. Деян 2:20 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 4. Деян 2:21 Иоиль 2:28-32.
 5. Деян 2:28 Заб. 15:8-11.
 6. Деян 2:30 См. 2 Цар. 7:12-13; Заб. 88:4-5; 131:11.
 7. Деян 2:31 См. Заб. 15:10.
 8. Деян 2:35 Заб. 109:1.
 9. Деян 2:38 Или: «обряд омовения»; также в ст. 41. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исо Масеха.
 10. Деян 2:42 Имеется в виду участие последователей Масеха в совместной трапезе, во время которой часто совершалось хлебопреломление в воспоминание жертвенной смерти Исо Масеха за наши грехи, согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19).