Bibelen på hverdagsdansk

Apostelenes gerninger 2

Helligånden kommer pinsedag

1Pinsemorgen[a] var alle disciplene forsamlet på ét sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligåndens kraft, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var Ånden, der gav dem ordene.

I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færde, og de blev meget forbavsede over at høre disciplene tale alle deres forskellige sprog. „Hvad sker der her?” råbte de undrende. „Alle de mænd er jo fra Galilæa, og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål! Hvordan går det til, at vi partere, medere og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien,[b] 10 Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi, der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen, 11 vi kretere og arabere—hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog?” 12 Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden: „Hvad sker der?”

13 Men de, der ikke forstod ordene, gjorde nar af disciplene. „De har bare drukket for meget vin!” råbte de.

Peters pinsetale

14 Da trådte Peter frem, og de andre 11 apostle stillede sig ved siden af ham. Han råbte til folkemængden: „Hør efter, alle I jøder, og I, som bor i Jerusalem. 15 Det er ikke sandt, som nogle af jer siger, at de her mænd har drukket sig fulde. Klokken er jo kun ni om formiddagen. 16-17 Nej, her opfyldes det, som Gud åbenbarede for profeten Joel:

‚Det vil ske i de sidste tider,
    at jeg vil udgyde af min Ånd over hele menneskeheden.
Alle vil komme til at profetere,
    både mænd og kvinder.
De unge vil få åbenbaret min vilje gennem syner,
    de gamle vil få det gennem drømme.
18 Ja, mine tjenere vil blive fyldt med min Ånd,
    og de skal profetere.
19 Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet
    og store tegn nede på jorden:
Blodsudgydelser,
    ildebrande og røgskyer.
20 Solen skal formørkes,
    og månen skal blive mørkerød som blod,
før Herrens store og frygtindgydende dag kommer.
21     Men enhver, der råber til Herren om hjælp, skal blive frelst.’[c]

22 Lyt til mine ord, venner! I kender nazaræeren Jesus. I ved om de mirakler, tegn og undere, som Gud udførte gennem ham her midt iblandt jer. Dermed viste Gud jer, at det var ham selv, der havde sendt Jesus. 23 Han blev efter Guds forudbestemte plan forrådt, og med de gudløse romeres hjælp fik I ham naglet til korset og dræbt. 24 Gud lod ham imidlertid ikke blive i døden, men genoprejste ham fra de døde, for det var umuligt for døden at fastholde ham. 25 David talte profetisk på hans vegne, da han sagde:

‚Jeg stoler altid på Herren.
    Han står ved min side, så jeg ikke falder.
26 Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange.
    Der er også håb for mit legeme,
27 for du vil ikke efterlade mig blandt de døde.
    Du lader ikke din hengivne tjener gå i forrådnelse.
28 Du har vist mig vejen til livet,
    hos dig fyldes jeg med glæde.’[d]

29 Kære venner! Tillad mig at tale lige ud om vores forfar David. Vi ved alle, at han er både død og begravet, og vi besøger hans grav den dag i dag. 30 Men David vidste jo, at Gud højtideligt havde lovet, at Israels Konge skulle komme fra hans slægt. Derfor talte han profetisk om den nye Konge. 31 Så når han talte om, at Kongen ikke skulle efterlades blandt de døde, og at Guds hengivne tjener ikke skulle gå i forrådnelse, var det en forudsigelse om, at Messias skulle genopstå fra de døde.

32 Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. 33 Efter at han er blevet taget op til Himlen og har indtaget sin plads ved Guds højre side, har han nu sendt os Helligånden, som Faderen havde lovet. Det kan I selv både se og høre.

34 David talte heller ikke om sig selv, da han profeterede om en, der skulle tages op til Himlen. Han siger et andet sted:

‚Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre side,
35 imens jeg overvinder dine fjender.’[e]

36 Derfor erklærer jeg overfor hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstede, er både Herre og Messias!”

37 Peters ord ramte tilhørerne lige i hjertet, og de spurgte apostlene: „Hvad skal vi dog gøre?” 38 Peter svarede: „Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, 39 for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere—ja, alle dem, som Herren, vores Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.”

40 Peter talte endnu i nogen tid til dem og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden.

De troendes fællesskab

41 Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev cirka 3000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. 42 De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider,[f] og de var med, når man samledes til bøn.

43 I den følgende tid udførte Gud mange undere og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. 44 De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. 45 Det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. 46 Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. 47 De lovpriste Gud og var vellidt af alle mennesker i byen. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.

Notas al pie

 1. 2,1 Den jødiske fest på denne dag kaldes også „Ugefesten” eller „Høstfesten”. Den faldt syv uger efter påskesøndag, altså syv uger efter, at Jesus genopstod fra de døde. Man fejrede, dels at det var begyndelsen til den store hvedehøst, dels at Gud talte til Israels folk på Horebs bjerg (Sinaibjerget) og gav dem de ti bud og de øvrige love og forordninger i Toraen. Nu møder Gud mennesker igen, men giver dem Helligåndens kraft i deres indre i stedet for love skrevet på stentavler.
 2. 2,9 Den romerske provins, som dengang bar navnet Asien, svarer til den vestlige del af det nuværende Tyrkiet med Efesos som provinshovedstad.
 3. 2,21 Joel 3,1-5 LXX.
 4. 2,28 Sl. 16,8-11 LXX.
 5. 2,35 Sl. 110,1.
 6. 2,42 Teksten her taler om „brødsbrydelsen”. Sandsynligvis er der tale dels om et fællesmåltid blandt de kristne i hjemmene, dels en fejring af nadveren.

Amplified Bible

Acts 2

The Day of Pentecost

1When the day of [a]Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly a sound came from heaven like a rushing violent wind, and it filled the whole house where they were sitting. There appeared to them tongues resembling fire, which were being distributed [among them], and they rested on each one of them [as each person received the Holy Spirit]. And they were all filled [that is, diffused throughout their being] with the Holy Spirit and began to speak in other [b]tongues (different languages), as the Spirit was giving them the ability to speak out [clearly and appropriately].

Now there were Jews living in Jerusalem, devout and God-fearing men from every nation under heaven. And when this sound was heard, a crowd gathered, and they were bewildered because each one was hearing those in the upper room speaking in his own language or dialect. They were completely astonished, saying, “Look! Are not all of these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears in our own language or native dialect? [Among us there are] Parthians, Medes and Elamites, and people of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and [c]Asia [Minor], 10 Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya around Cyrene, and the visitors from Rome, both Jews and proselytes (Gentile converts to Judaism), 11 Cretans and Arabs—we all hear them speaking in our [native] tongues about the mighty works of God!” 12 And they were beside themselves with amazement and were greatly perplexed, saying one to another, “What could this mean?” 13 But others were laughing and joking and ridiculing them, saying, “They are full of sweet wine and are drunk!”

Peter’s Sermon

14 But Peter, standing with the eleven, raised his voice and addressed them: “Men of Judea and all you who live in Jerusalem, let this be explained to you; listen closely and pay attention to what I have to say. 15 These people are not drunk, as you assume, since it is [only] the third hour of the day (9:00 a.m.); 16 but this is [the beginning of] what was spoken of through the prophet Joel:

17 
And it shall be in the last days,’ says God,
That I will pour out My Spirit upon all mankind;
And your sons and your daughters shall prophesy,
And your young men shall see [divinely prompted] visions,
And your old men shall dream [divinely prompted] dreams;
18 
Even on My bond-servants, both men and women,
I will in those days pour out My Spirit
And they shall prophesy.
19 
And I will bring about wonders in the sky above
And signs (attesting miracles) on the earth below,
Blood and fire and smoking vapor.
20 
The sun shall be turned into darkness
And the moon into blood,
Before the great and glorious day of the Lord comes.
21 
And it shall be that everyone who calls upon the name of the Lord [invoking, adoring, and worshiping the Lord Jesus] shall be saved (rescued spiritually).’

22 “Men of Israel, listen to these words: Jesus of Nazareth, a Man accredited and pointed out and attested to you by God with [the power to perform] miracles and wonders and signs which God worked through Him in your [very] midst, just as you yourselves know— 23 this Man, when handed over [to the Roman authorities] according to the predetermined decision and foreknowledge of God, you nailed to a cross and put to death by the hands of lawless and godless men. 24 But God raised Him up, releasing Him and bringing an end to the agony of death, since it was impossible for Him to be held in death’s power. 25 For David says of Him,

I saw the Lord constantly before me;
For He is at my right hand, so that I will not be shaken [from my state of security].
26 
Therefore my heart rejoiced and my tongue exulted exceedingly;
Moreover my flesh also will live in hope [that is, will encamp in anticipation of the resurrection];
27 
For You will not forsake me and abandon my soul to Hades (the realm of the dead),
Nor let Your Holy One undergo decay [after death].
28 
You have made known to me the ways of life;
You will fill me [infusing my soul] with joy with Your presence.’

29 “Brothers, I may confidently and freely say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. 30 And so, being a prophet and knowing fully that God had sworn to him with an oath that He would seat one of his descendants on his throne, 31 he foresaw and spoke [prophetically] of the resurrection of the Christ (the Messiah, the Anointed), that He was not abandoned [in death] to Hades (the realm of the dead), nor did His body undergo decay. 32 God raised this Jesus [bodily from the dead], and of that [fact] we are all witnesses. 33 Therefore having been exalted [d]to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this [blessing] which you both see and hear. 34 For David did not ascend into the heavens, yet he himself says,

The Lord [the Father] said to my [e]Lord [the Son],
Sit at My right hand,
35 
Until I make Your enemies a [f]footstool for Your feet.”’

36 Therefore let all the house of Israel recognize beyond all doubt that God has made Him both Lord and Christ (Messiah, Anointed)—this Jesus whom you crucified.”

The Ingathering

37 Now when they heard this, they were cut to the heart [with remorse and anxiety], and they said to Peter and the rest of the apostles, “Brothers, what are we to do?” 38 And Peter said to them, “Repent [change your old way of thinking, turn from your sinful ways, accept and follow Jesus as the Messiah] and be baptized, each of you, in the name of Jesus Christ because of the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit. 39 For the promise [of the Holy Spirit] is for you and your children and for all who are far away [including the Gentiles], as many as the Lord our God calls to Himself.” 40 And Peter solemnly testified and continued to admonish and urge them with many more words, saying, “[g]Be saved from this crooked and unjust generation!” 41 So then, those who accepted his message were baptized; and on that day about [h]3,000 souls were added [to the body of believers]. 42 They were continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles, and to fellowship, to [i]eating meals together and to prayers.

43 A sense of awe was felt by [j]everyone, and many wonders and signs (attesting miracles) were taking place through the apostles. 44 And all those who had believed [in Jesus as Savior] [k]were together and had all things in common [considering their possessions to belong to the group as a whole]. 45 And they began selling their property and possessions and were sharing the proceeds with all [the other believers], as anyone had need. 46 Day after day they met in the temple [area] continuing with one mind, and breaking bread in various private homes. They were eating their meals together with joy and generous hearts, 47 praising God continually, and having favor with all the people. And the Lord kept adding to their number daily those who were being saved.

Notas al pie

 1. Acts 2:1 Pentecost (Feast of Weeks) was observed at the time of the grain harvest and the offering of the first fruits, and was one of the three great annual Jewish festivals, along with Passover and the Feast of Tabernacles (Booths). Just as Jesus’ sacrifice was the fulfillment of Passover, the coming of the Holy Spirit was the fulfillment of Pentecost.
 2. Acts 2:4 Or languages, the Greek can have either meaning.
 3. Acts 2:9 Modern Turkey.
 4. Acts 2:33 Or by.
 5. Acts 2:34 In Ps 110:1 Heb Adonai.
 6. Acts 2:35 The earthly kingdoms will be subjugated at the inauguration of the kingdom of Christ.
 7. Acts 2:40 Or Escape.
 8. Acts 2:41 There were about 100,000 to 120,000 people in Jerusalem at this time, and even more at these festivals.
 9. Acts 2:42 Lit the breaking of bread.
 10. Acts 2:43 Lit every soul.
 11. Acts 2:44 One early ms does not contain were and and.