Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 31

Kong Hizkija tjente Herren af hele sit hjerte

1Da festen var forbi, var der en stor gruppe af de israelitter, som var kommet til Jerusalem, der gik ud for at gøre op med afgudsdyrkelsen. De tog rundt til alle byerne i Juda, Benjamin, Efraim og Manasse, hvor de fjernede alle afgudsaltrene, huggede Asherapælene om og nedrev afgudsofferhøjene. Først derefter gik de hjem til deres egne byer.

Kong Hizkija inddelte nu præsterne og levitterne i skiftehold, så de til stadighed kunne ofre brændofre og takofre og forestå tilbedelsen og lovsangen ved templets indgang. Kongen skænkede selv offerdyrene til de daglige morgen- og aftenbrændofre, samt de dyr, der ifølge Toraen skulle bruges til sabbatshøjtiden, nymånefesten og de store årlige festhøjtider.

Desuden befalede han, at indbyggerne i Jerusalem skulle bringe præsterne og levitterne de gaver, som ifølge Toraen tilfaldt dem, så de ikke var nødt til at arbejde, men kunne hellige sig deres foreskrevne opgaver ved templet. 5-6 Folket reagerede øjeblikkeligt ved villigt at bringe en del af deres høst, det være sig korn, vin, olivenolie, honning eller andre af jordens afgrøder. De gav Herren en tiendedel af alt, hvad de ejede, og lagde det i store bunker. De israelitter, som var flyttet ned til Juda, og de indfødte judæere bragte desuden en tiendedel af deres kvæg og får, og hvad de ellers ønskede at give til Herren. De første gaver kom i den tredje måned, og de sidste gaver kom i den syvende måned. Da kong Hizkija og hans embedsmænd så de store bunker af gaver, blev de fyldt med taknemmelighed til Herren og hans folk, Israel.

Hizkija forhørte sig nærmere hos præsterne og levitterne om bunkerne. 10 Ypperstepræsten Azarja af Zadoks slægt forklarede sagen: „Lige siden folket begyndte at bringe deres gaver til tempeltjenesten, har vi haft rigeligt at spise, og alt det her er i overskud. Herren har virkelig velsignet sit folk.”

11 Kongen gav nu ordre til at indrette forrådskamre i templet, 12-13 hvorefter alle gaverne blev opmagasineret der. Levitten Konanja fik på kongens og ypperstepræstens foranledning opsyn med forrådet, og hans bror Shimi fik sammen med følgende mænd til opgave at hjælpe ham: Jehiel, Azazja, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakja, Mahat og Benaja.

14-15 Levitten Kore, søn af Jimna, der var dørvagt ved østporten, fik til opgave at fordele de gaver, der tilfaldt præsterne. De skulle bringes ud til alle de byer, hvor der boede præster, og Kore fik hjælp af følgende pålidelige mænd: Eden, Minjamin, Jeshua, Shemaja, Amarja og Shekanja. De fordelte gaverne ligeligt mellem præsterne, gamle såvel som unge, 16 i henhold til alle de mandlige medlemmer af familien fra tre år og opefter, uanset om alle var optaget i slægtsfortegnelsen. Alle præsterne fik del i gaverne, for så vidt de tilhørte et skiftehold og jævnligt arbejdede i templet. 17 Præsterne var opført på listen efter deres slægtsnavn, mens alle levitter over 20 år var opført efter, hvilket skiftehold de tilhørte. 18 For de præster, der brugte al deres tid i tempeltjenesten, blev alle familiens medlemmer regnet med ved udregningen af en fødevareration, inklusive småbørn, koner, sønner og døtre. 19 De præster og levitter, som boede uden for byerne, fik deres ration udleveret i overensstemmelse med de officielle lister af nogle folk i byerne, som fik overdraget den opgave.[a]

20 Således fordelte kong Hizkija gaverne retfærdigt ud over landet, og han gjorde, hvad der var ret og rigtigt i Herrens øjne. 21 Han søgte helhjertet at gøre Herrens vilje i alt, hvad han tog sig for, hvad enten det havde med tempeltjenesten eller Toraen og dens befalinger at gøre. Derfor fik han stor fremgang.

Notas al pie

  1. 31,16-19 Teksten i dette afsnit er uklar.

New International Reader's Version

2 Chronicles 31

1The Passover Feast came to an end. The people of Israel who were in Jerusalem went out to the towns of Judah. They smashed the sacred stones. They cut down the poles used to worship the female god named Asherah. They destroyed the high places and the altars. They did those things all through Judah and Benjamin. They also did them in Ephraim and Manasseh. They destroyed all the objects used to worship other gods. Then the Israelites returned to their own towns and property.

The People Bring Gifts to the Lord

Hezekiah put the priests and Levites in groups based on their duties. The priests sacrificed burnt offerings and friendship offerings. The Levites served the Lord by giving thanks and singing praises at the gates of his house. The king gave some of his own possessions to the temple. He gave them for the morning and evening burnt offerings. He gave them for the burnt offerings for every Sabbath day. He gave them for the burnt offerings for every New Moon feast. And he gave them for the burnt offerings for every yearly appointed feast. He did it in keeping with what is written in the Law of the Lord. Hezekiah gave an order to the people who were living in Jerusalem. He commanded them to give to the priests and Levites the share they owed them. Then the priests and Levites could give their full attention to the Law of the Lord. The order went out. Right away the people of Israel began to give freely. They gave the first share of the harvest of their grain, fresh wine, olive oil and honey. They also gave the first share of everything else their fields produced. They brought a large amount. It was a tenth of everything. Here is what the people of Israel and Judah who lived in the towns of Judah brought. They brought a tenth of their herds and flocks. They also brought a tenth of the holy things they had set apart to the Lord their God. They put them in piles. They began doing it in the third month. They finished in the seventh month. Hezekiah and his officials came and saw the piles. When they did, they praised the Lord. And they blessed his people Israel.

Hezekiah asked the priests and Levites about the piles. 10 Azariah the chief priest answered him. He said, “The people have been bringing their gifts to the Lord’s temple. Ever since they began to bring them, we’ve had enough to eat. We have even had plenty to spare. That’s because the Lord has blessed his people. So we have a large amount left over.” Azariah was from the family line of Zadok.

11 Hezekiah gave orders to prepare storerooms in the Lord’s temple. And it was done. 12 The people were faithful. They brought in their offerings and a tenth of everything they produced. They also brought the gifts they had set apart to the Lord. Konaniah the Levite was in charge of everything they brought. His brother Shimei was next in command after him. 13 Konaniah and his brother Shimei had helpers who worked with them. Their names were Jehiel, Azaziah, Nahath, Asahel, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Ismakiah, Mahath and Benaiah. King Hezekiah and Azariah had appointed them. Azariah was the official in charge of God’s temple.

14 Kore the Levite guarded the East Gate. He was in charge of the offerings people chose to give to God. He handed out the offerings made to the Lord. He also handed out the gifts that had been set apart to the Lord. Kore was the son of Imnah. 15 Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaiah, Amariah and Shekaniah helped Kore. They were faithful in helping him in the towns of the priests. They handed out gifts to their brother priests, group by group. They gave the gifts to old men and young men alike.

16 In addition to that, they handed out gifts to the males who were three years old or more. The names of those males were listed in their family history. All of them would enter the Lord’s temple. They would carry out their duties each day. Each group did all the different things it was supposed to do. 17 Kore and his Levite companions also handed out gifts to the priests. The priests were listed by their families in their family history. Those Levites also handed out gifts to the Levites who were 20 years old or more. Each group did all the different things it was supposed to do. 18 Those groups included all the little ones, the wives, and the sons and daughters of the whole community. All of them were listed in their family history. They were faithful in setting themselves apart to serve the Lord.

19 Some of the priests lived in other towns or on farms around their towns. They were from the family line of Aaron. Men were chosen by name to hand out shares to those priests. They gave a share to every male among them. They also gave a share to everyone whose name was written down in the family history of the Levites.

20 That’s what Hezekiah did all through Judah. He did what was good and right. He was faithful to the Lord his God. 21 He tried to obey his God. He worked for him with all his heart. That’s the way he worked in everything he did to serve God’s temple. He obeyed the law. He followed the Lord’s commands. So he had success.