Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 25

Kong Amatzja af Juda

1Amatzja var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Jehoaddan og var fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke helhjertet. Så snart han havde sikret sig magten, dræbte han de embedsmænd, der havde myrdet hans far. Men han skånede deres børn, for Herrens lov siger: „Forældre må ikke straffes for deres børns synder, og børn må ikke straffes for deres forældres synder. Dødsstraf kan kun idømmes den, der selv er ansvarlig for sin forbrydelse.”[a]

Amatzja indkaldte nu alle mændene i Judas og Benjamins land til tjeneste i hæren og organiserede dem under militære ledere efter hvilke slægter, de tilhørte. Det samlede antal våbenføre mænd over 20 år, som kunne håndtere spyd og sværd, blev optalt til 300.000. Derudover hyrede han 100.000 erfarne lejesoldater fra Efraim i Israel til en sum af 3,5 tons[b] sølv.

Da kom en Guds mand til ham og sagde: „Herre konge, du bør ikke tage lejesoldaterne fra Israel med i krigen, for Herren er ikke med dem. Hvis du tager dem med, vil I blive besejret, lige meget hvor tappert I kæmper, for Gud har magt til at give enten jer eller jeres fjender sejren.”[c] „Jamen, hvad så med alle de penge, jeg har betalt for soldaterne?” indvendte Amatzja. „Herren kan give dig langt mere igen!” svarede profeten.

10 Så sendte Amatzja lejesoldaterne tilbage til Efraim. Det tog de meget ilde op og blev rigtig godt sure på judæerne. 11 Derefter tog Amatzja mod til sig og rykkede frem til Saltdalen, hvor hans mænd dræbte 10.000 soldater fra Seirs bjerge. 12 Andre 10.000 blev taget til fange og ført op på en klippetop. Her blev de smidt ud over kanten, så de knustes mod klippen nedenunder.

13 I mellemtiden hævnede de hjemsendte israelitter sig på de judæere, der boede i byerne i området mellem Bet-Horon og Samaria. De dræbte 3000 mennesker og røvede et stort bytte.

14 Da kong Amatzja vendte hjem efter sejren over edomitterne, medbragte han flere af deres afgudsbilleder. Dem satte han op og begyndte at dyrke dem ved at kaste sig på knæ foran dem og brænde røgelse for dem. 15 Da blev Herren vred og sendte en profet til Amatzja med følgende budskab: „Hvorfor beder du til de guder, der ikke kunne frelse deres eget folk?” 16 „Siden hvornår har jeg bedt dig om råd?” snerrede kongen. „Ti stille, eller jeg slår dig ihjel!” Da forlod profeten ham med afskedsordene: „Nu ved jeg, at Gud har planer om at tilintetgøre dig, siden du ikke vil lytte til min advarsel!”

17 Kong Amatzja af Juda rådførte sig i stedet med sine rådgivere og udstedte derefter en krigserklæring til kong Joash af Israel, der var søn af Joahaz, som var søn af Jehu.

18 Kong Joash sendte følgende besked tilbage:

„Der var engang en tidsel i Libanon, som sagde til det statelige cedertræ: ‚Lad min søn få din datter til ægte!’ Men et vildt dyr kom løbende forbi og trampede tidslen ned. 19 Du er hovmodig og stolt på grund af din sejr over Edom, men bliv du hellere hjemme og nyd sejren. Hvorfor udfordre skæbnen og styrte både dig selv og Judas land i ulykke?”

20 Men Amatzja ville ikke høre efter, for Gud havde i sinde at udlevere ham til kong Joash, fordi han havde antaget Edoms afguder. 21 Joash mobiliserede sin hær og mødte Amatzjas hær ved byen Bet-Shemesh i Juda. 22 Dér blev judæerne besejret, og soldaterne flygtede hver til sit. 23 Amatzja blev taget til fange, hvorefter Israels hær marcherede mod Jerusalem og ødelagde bymuren mellem Efraims port og Hjørneporten, en strækning på 200 meter. 24 Joash tog det guld og sølv og de andre kostbarheder, der var tilbage i templets skatkamre under Obed-Edoms opsyn. Han tog også alle skattene i kongens palads og en del gidsler, hvorefter han vendte hjem til Samaria.

25 Amatzja levede 15 år mere, efter at Joash var død, 26 og hans livshistorie fra begyndelsen til enden står skrevet i Judas og Israels kongers krønikebog. 27 Efter at Amatzja vendte sig bort fra Herren, havde hans embedsmænd i Jerusalem planer om at slå ham ihjel, men det lykkedes ham at flygte til Lakish. De sendte så nogle folk efter ham til Lakish, og han blev dræbt dernede. 28 Hans lig blev bragt hjem til Jerusalem til hest, og han blev begravet sammen med sine forfædre i Judas hovedstad.[d]

Notas al pie

  1. 25,4 Jf. 5.Mos. 24,16.
  2. 25,6 På hebraisk: „100 talenter”.
  3. 25,8 Teksten er uklar.
  4. 25,28 Eller: „Davidsbyen”, som der står i LXX.

New International Reader's Version

2 Chronicles 25

Amaziah King of Judah

1Amaziah was 25 years old when he became king. He ruled in Jerusalem for 29 years. His mother’s name was Jehoaddan. She was from Jerusalem. Amaziah did what was right in the eyes of the Lord. But he didn’t do it with all his heart. The kingdom was firmly under his control. So he put to death the officials who had murdered his father, the king. But he didn’t put their children to death. He obeyed what is written in the Law, the Book of Moses. There the Lord commanded, “Parents must not be put to death because of what their children do. And children must not be put to death because of what their parents do. People must die because of their own sins.” (Deuteronomy 24:16)

Amaziah called the people of Judah together. He arranged them by families under commanders of thousands and commanders of hundreds. He did it for all the people of Judah and Benjamin. Then he brought together the men who were 20 years old or more. He found out there were 300,000 men who were able to serve in the army. They could handle spears and shields. He also hired 100,000 fighting men from Israel. He had to pay them almost four tons of silver.

But a man of God came to him. He said, “Your Majesty, these troops from Israel must not march out with you. The Lord is not with Israel. He isn’t with any of the people of Ephraim. Go and fight bravely in battle if you want to. But God will destroy you right in front of your enemies. God has the power to help you or destroy you.”

Amaziah asked the man of God, “But what about all that silver I paid for these Israelite troops?”

The man of God replied, “The Lord can give you much more than that.”

10 So Amaziah let the troops go who had come to him from Ephraim. He sent them home. They were very angry with Judah. They were still very angry when they went home.

11 Then Amaziah showed how strong he was. He led his army to the Valley of Salt. There he killed 10,000 men of Seir. 12 The army of Judah also captured 10,000 men alive. The army of Judah took them to the top of a cliff. Then they threw them down. All of them were smashed to pieces.

13 The troops Amaziah had sent back attacked some towns that belonged to Judah. Amaziah hadn’t allowed the troops to take part in the war. They attacked towns from Samaria to Beth Horon. They killed 3,000 people. They carried off huge amounts of goods.

14 Amaziah returned from killing the men of Edom. He brought back the statues of the gods of Seir. He set them up as his own gods. He bowed down to them. He burned sacrifices to them. 15 The Lord was very angry with Amaziah. He sent a prophet to him. The prophet said, “Why do you ask the gods of those people for advice? They couldn’t even save their own people from your power!”

16 While the prophet was still speaking, the king spoke to him. He said, “Did I ask you for advice? Stop! If you don’t, you will be struck down.”

So the prophet stopped. But then he said, “I know that God has decided to destroy you. That’s because you have worshiped other gods. You haven’t listened to my advice.”

17 Amaziah, the king of Judah, spoke to his advisers. Then he sent a message to Jehoash, the king of Israel. Jehoash was the son of Jehoahaz. Jehoahaz was the son of Jehu. Amaziah dared Jehoash, “Come on! Let us face each other in battle!”

18 But Jehoash, the king of Israel, answered Amaziah, the king of Judah. Jehoash said, “A thorn bush in Lebanon sent a message to a cedar tree there. The thorn bush said, ‘Give your daughter to be married to my son.’ Then a wild animal in Lebanon came along. It crushed the thorn bush by walking on it. 19 You brag that you have won the battle over Edom. You are very proud. But stay home! Why ask for trouble? Why bring yourself crashing down? Why bring Judah down with you?”

20 But Amaziah wouldn’t listen. That’s because God had planned to hand Judah over to Jehoash. After all, they had asked the gods of Edom for advice. 21 So Jehoash, the king of Israel, attacked. He and Amaziah, the king of Judah, faced each other in battle. The battle took place at Beth Shemesh in Judah. 22 Israel drove Judah away. Every man ran home. 23 Jehoash king of Israel captured Amaziah king of Judah at Beth Shemesh. Amaziah was the son of Joash. Joash was the son of Ahaziah. Jehoash brought Amaziah to Jerusalem. Jehoash broke down part of its wall. It’s the part that went from the Ephraim Gate to the Corner Gate. That part of the wall was 600 feet long. 24 Jehoash took all the gold and silver. He took all the objects he found in God’s temple. Obed-Edom had been in charge of them. Jehoash also took the palace treasures and the prisoners. Then he returned to Samaria.

25 Amaziah king of Judah lived for 15 years after Jehoash king of Israel died. Amaziah was the son of Joash. Jehoash was the son of Jehoahaz. 26 The other events of Amaziah’s rule from beginning to end are written down. They are written in the records of the kings of Judah and Israel. 27 Amaziah turned away from obeying the Lord. From that time on, some people made evil plans against him in Jerusalem. So he ran away to Lachish. But they sent men after him to Lachish. There they killed him. 28 His body was brought back on a horse to Jerusalem, the City of Judah. There he was buried in the family tomb.