Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 25

Kong Amatzja af Juda

1Amatzja var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Jehoaddan og var fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke helhjertet. Så snart han havde sikret sig magten, dræbte han de embedsmænd, der havde myrdet hans far. Men han skånede deres børn, for Herrens lov siger: „Forældre må ikke straffes for deres børns synder, og børn må ikke straffes for deres forældres synder. Dødsstraf kan kun idømmes den, der selv er ansvarlig for sin forbrydelse.”[a]

Amatzja indkaldte nu alle mændene i Judas og Benjamins land til tjeneste i hæren og organiserede dem under militære ledere efter hvilke slægter, de tilhørte. Det samlede antal våbenføre mænd over 20 år, som kunne håndtere spyd og sværd, blev optalt til 300.000. Derudover hyrede han 100.000 erfarne lejesoldater fra Efraim i Israel til en sum af 3,5 tons[b] sølv.

Da kom en Guds mand til ham og sagde: „Herre konge, du bør ikke tage lejesoldaterne fra Israel med i krigen, for Herren er ikke med dem. Hvis du tager dem med, vil I blive besejret, lige meget hvor tappert I kæmper, for Gud har magt til at give enten jer eller jeres fjender sejren.”[c] „Jamen, hvad så med alle de penge, jeg har betalt for soldaterne?” indvendte Amatzja. „Herren kan give dig langt mere igen!” svarede profeten.

10 Så sendte Amatzja lejesoldaterne tilbage til Efraim. Det tog de meget ilde op og blev rigtig godt sure på judæerne. 11 Derefter tog Amatzja mod til sig og rykkede frem til Saltdalen, hvor hans mænd dræbte 10.000 soldater fra Seirs bjerge. 12 Andre 10.000 blev taget til fange og ført op på en klippetop. Her blev de smidt ud over kanten, så de knustes mod klippen nedenunder.

13 I mellemtiden hævnede de hjemsendte israelitter sig på de judæere, der boede i byerne i området mellem Bet-Horon og Samaria. De dræbte 3000 mennesker og røvede et stort bytte.

14 Da kong Amatzja vendte hjem efter sejren over edomitterne, medbragte han flere af deres afgudsbilleder. Dem satte han op og begyndte at dyrke dem ved at kaste sig på knæ foran dem og brænde røgelse for dem. 15 Da blev Herren vred og sendte en profet til Amatzja med følgende budskab: „Hvorfor beder du til de guder, der ikke kunne frelse deres eget folk?” 16 „Siden hvornår har jeg bedt dig om råd?” snerrede kongen. „Ti stille, eller jeg slår dig ihjel!” Da forlod profeten ham med afskedsordene: „Nu ved jeg, at Gud har planer om at tilintetgøre dig, siden du ikke vil lytte til min advarsel!”

17 Kong Amatzja af Juda rådførte sig i stedet med sine rådgivere og udstedte derefter en krigserklæring til kong Joash af Israel, der var søn af Joahaz, som var søn af Jehu.

18 Kong Joash sendte følgende besked tilbage:

„Der var engang en tidsel i Libanon, som sagde til det statelige cedertræ: ‚Lad min søn få din datter til ægte!’ Men et vildt dyr kom løbende forbi og trampede tidslen ned. 19 Du er hovmodig og stolt på grund af din sejr over Edom, men bliv du hellere hjemme og nyd sejren. Hvorfor udfordre skæbnen og styrte både dig selv og Judas land i ulykke?”

20 Men Amatzja ville ikke høre efter, for Gud havde i sinde at udlevere ham til kong Joash, fordi han havde antaget Edoms afguder. 21 Joash mobiliserede sin hær og mødte Amatzjas hær ved byen Bet-Shemesh i Juda. 22 Dér blev judæerne besejret, og soldaterne flygtede hver til sit. 23 Amatzja blev taget til fange, hvorefter Israels hær marcherede mod Jerusalem og ødelagde bymuren mellem Efraims port og Hjørneporten, en strækning på 200 meter. 24 Joash tog det guld og sølv og de andre kostbarheder, der var tilbage i templets skatkamre under Obed-Edoms opsyn. Han tog også alle skattene i kongens palads og en del gidsler, hvorefter han vendte hjem til Samaria.

25 Amatzja levede 15 år mere, efter at Joash var død, 26 og hans livshistorie fra begyndelsen til enden står skrevet i Judas og Israels kongers krønikebog. 27 Efter at Amatzja vendte sig bort fra Herren, havde hans embedsmænd i Jerusalem planer om at slå ham ihjel, men det lykkedes ham at flygte til Lakish. De sendte så nogle folk efter ham til Lakish, og han blev dræbt dernede. 28 Hans lig blev bragt hjem til Jerusalem til hest, og han blev begravet sammen med sine forfædre i Judas hovedstad.[d]

Notas al pie

 1. 25,4 Jf. 5.Mos. 24,16.
 2. 25,6 På hebraisk: „100 talenter”.
 3. 25,8 Teksten er uklar.
 4. 25,28 Eller: „Davidsbyen”, som der står i LXX.

New American Standard Bible

2 Chronicles 25

Amaziah Succeeds Joash in Judah

1Amaziah was twenty-five years old when he became king, and he reigned twenty-nine years in Jerusalem. And his mother’s name was Jehoaddan of Jerusalem. He did right in the sight of the Lord, yet not with a whole heart. Now it came about as soon as the kingdom was [a]firmly in his grasp, that he killed his servants who had slain his father the king. However, he did not put their children to death, but did as it is written in the law in the book of Moses, which the Lord commanded, saying, “Fathers shall not be put to death for sons, nor sons be put to death for fathers, but each shall be put to death for his own sin.”

Amaziah Defeats Edomites

Moreover, Amaziah assembled Judah and appointed them according to their fathers’ households under commanders of thousands and commanders of hundreds throughout Judah and Benjamin; and he [b]took a census of those from twenty years old and upward and found them to be 300,000 choice men, able to go to war and handle spear and shield. He hired also 100,000 valiant warriors out of Israel for one hundred talents of silver. But a man of God came to him saying, “O king, do not let the army of Israel go with you, for the Lord is not with Israel nor with any of the sons of Ephraim. But if you do go, do it, be strong for the battle; yet God will [c]bring you down before the enemy, for God has power to help and to [d]bring down.” Amaziah said to the man of God, “But what shall we do for the hundred talents which I have given to the troops of Israel?” And the man of God answered, “The Lord has much more to give you than this.” 10 Then Amaziah [e]dismissed them, the troops which came to him from Ephraim, to go home; so their anger burned against Judah and they returned [f]home in fierce anger.

11 Now Amaziah strengthened himself and led his people forth, and went to the Valley of Salt and struck down 10,000 of the sons of Seir. 12 The sons of Judah also captured 10,000 alive and brought them to the top of the cliff and threw them down from the top of the cliff, so that they were all dashed to pieces. 13 But the [g]troops whom Amaziah sent back from going with him to battle, raided the cities of Judah, from Samaria to Beth-horon, and struck down 3,000 of them and plundered much spoil.

Amaziah Rebuked for Idolatry

14 Now after Amaziah came from slaughtering the Edomites, he brought the gods of the sons of Seir, set them up as his gods, bowed down before them and burned incense to them. 15 Then the anger of the Lord burned against Amaziah, and He sent him a prophet who said to him, “Why have you sought the gods of the people who have not delivered their own people from your hand?” 16 As he was talking with him, [h]the king said to him, “Have we appointed you a royal counselor? Stop! Why should you be struck down?” Then the prophet stopped and said, “I know that God has planned to destroy you, because you have done this and have not listened to my counsel.”

Amaziah Defeated by Joash of Israel

17 Then Amaziah king of Judah took counsel and sent to Joash the son of Jehoahaz the son of Jehu, the king of Israel, saying, “Come, let us face each other.” 18 Joash the king of Israel sent to Amaziah king of Judah, saying, “The thorn bush which was in Lebanon sent to the cedar which was in Lebanon, saying, ‘Give your daughter to my son in marriage.’ But there passed by a wild beast that was in Lebanon and trampled the thorn bush. 19 You said, ‘Behold, you have [i]defeated Edom.’ And your heart has [j]become proud in boasting. Now stay at home; for why should you provoke trouble so that you, even you, would fall and Judah with you?”

20 But Amaziah would not listen, for it was from God, that He might deliver them into the hand of Joash because they had sought the gods of Edom. 21 So Joash king of Israel went up, and he and Amaziah king of Judah faced each other at Beth-shemesh, which belonged to Judah. 22 Judah was defeated [k]by Israel, and they fled each to his tent. 23 Then Joash king of Israel captured Amaziah king of Judah, the son of Joash the son of Jehoahaz, at Beth-shemesh, and brought him to Jerusalem and tore down the wall of Jerusalem from the Gate of Ephraim to the Corner Gate, 400 [l]cubits. 24 He took all the gold and silver and all the utensils which were found in the house of God with Obed-edom, and the treasures of the king’s house, the hostages also, and returned to Samaria.

25 And Amaziah, the son of Joash king of Judah, lived fifteen years after the death of Joash, son of Jehoahaz, king of Israel. 26 Now the rest of the acts of Amaziah, from first to last, behold, are they not written in the Book of the Kings of Judah and Israel? 27 From the time that Amaziah turned away from following the Lord they conspired against him in Jerusalem, and he fled to Lachish; but they sent after him to Lachish and killed him there. 28 Then they brought him on horses and buried him with his fathers in the city of Judah.

Notas al pie

 1. 2 Chronicles 25:3 Lit firm upon him
 2. 2 Chronicles 25:5 Lit mustered
 3. 2 Chronicles 25:8 Lit cause to stumble
 4. 2 Chronicles 25:8 Lit cause to stumble
 5. 2 Chronicles 25:10 Lit separated
 6. 2 Chronicles 25:10 Lit to their own place
 7. 2 Chronicles 25:13 Lit sons of the troops
 8. 2 Chronicles 25:16 Lit he
 9. 2 Chronicles 25:19 Lit smitten
 10. 2 Chronicles 25:19 Lit lifted you up to boast
 11. 2 Chronicles 25:22 Lit before
 12. 2 Chronicles 25:23 I.e. One cubit equals approx 18 in.