Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 1

Salomon beder Gud om visdom

1Salomon, kong Davids søn, styrkede sit greb om magten i Israel, for Herren, hans Gud, hjalp ham og gjorde ham til en mægtig konge. Han sammenkaldte alle officererne i hæren, dommerne, stammelederne og slægtsoverhovederne, og gik i spidsen for dem til offerhøjen i Gibeon, for dér stod åbenbaringsteltet, som Herrens tjener Moses havde ladet fremstille i ørkenen. Pagtens ark stod dog i Jerusalem i det telt, som kong David havde rejst, dengang han hentede arken fra Kirjat-Jearim. Men det bronzealter, som Betzalel, søn af Uri, som var søn af Hur, havde lavet, stod stadig foran det gamle åbenbaringstelt. Derfor tog Salomon og Israels ledere derhen for at søge Herren og bringe ofre til ham. Salomon ofrede tusind brændofre på alteret.

Samme nat viste Gud sig for Salomon i en drøm og sagde: „Bed om, hvad du vil, og jeg vil give det til dig!”

Salomon svarede: „Du har været umådelig god imod min far, David, og nu har du gjort mig til hans efterfølger. Jeg beder om din hjælp, så dit løfte til min far kan gå i opfyldelse, for du har gjort mig til konge over et folk så talrigt som jordens støv. 10 Giv mig da den visdom og indsigt, der skal til for at regere dem på den rette måde, for hvem kan i egen kraft regere over dit mægtige folk?”

11 Gud svarede: „Fordi dit største ønske er at hjælpe dit folk, og fordi du ikke bad om personlig rigdom og ære eller død over dine fjender eller et langt liv, men du bad om visdom og indsigt til at regere mit folk, som jeg gjorde dig til konge over, 12 så vil jeg give dig den visdom og indsigt du bad om. Men jeg giver dig mere end det! Jeg giver dig også større rigdom og ære, end nogen konge har haft før dig, eller nogen konge siden skal få.”

13 Den næste dag vendte Salomon tilbage til Jerusalem, og han regerede med visdom over Israel i mange år.

Salomons rigdom

14 Salomon anskaffede sig masser af stridsvogne og heste. Han havde 1400 stridsvogne og 12.000 heste, som han stationerede i de dertil indrettede vognbyer og i selve Jerusalem. 15 Salomons rigdom betød, at guld og sølv blev lige så almindeligt et syn i Jerusalem som stenene i byens gader, og det kostbare cedertræ blev lige så almindeligt som morbærfigentræ fra de vestlige bakkeskråninger. 16 Salomons heste blev importeret fra Egypten og Kilikien, hvor hans opkøbere konstant var på udkig. 17 En egyptisk stridsvogn leveret i Jerusalem kostede syv kilo sølv, og en hest kostede godt halvandet kilo sølv. En del af disse heste og vogne blev solgt videre til de hittitiske og aramæiske konger.

Tempelbyggeriet forberedes

18 Salomon gav nu ordre til at igangsætte byggeriet af Herrens hus og sit eget palads.

Amplified Bible

2 Chronicles 1

Solomon Worships at Gibeon

1Solomon the son of David established himself securely over his kingdom, and the Lord his God was with him and made him exceedingly great.

Solomon spoke to all Israel, to the commanders of thousands and of hundreds and to the judges and to every leader in all Israel, the heads of the fathers’ (ancestors’) households. Then Solomon and all the assembly went to the high place at Gibeon [to offer sacrifices, where the Canaanites had habitually worshiped], for God’s Tent of Meeting was there, which Moses the servant of the Lord had made in the wilderness. But David had brought up the ark of God from Kiriath-jearim to the place he had prepared for it, because he had pitched a tent for it in Jerusalem. Now the bronze altar, which Bezalel the son of Uri, the son of Hur, had made was there before the tabernacle of the Lord, and Solomon and the assembly sought it out. And Solomon went up to the bronze altar before the Lord at the Tent of Meeting, and offered a thousand burnt offerings on it.

That night God appeared to Solomon and said to him, “Ask what I shall give to you.”

Solomon’s Prayer for Wisdom

Then Solomon said to God, “You have shown great lovingkindness and mercy to my father David, and have made me king in his place. Now, O Lord God, Your promise to my father David is fulfilled, for You have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. 10 Give me wisdom and knowledge, so that I may go out and come in [performing my duties] before this people, for [otherwise] who can rule and administer justice to this great people of Yours?” 11 God replied to Solomon, “Because this was in your heart and you did not ask for riches, possessions or honor and personal glory, or the life of those who hate you, nor have you even asked for long life, but you have asked for wisdom and knowledge for yourself so that you may rule and administer justice to My people over whom I have made you king, 12 wisdom and knowledge have been granted you. I will also give you riches, possessions, and honor, such as none of the kings who were before you has possessed nor will those who will come after you.” 13 So Solomon went from the high place at Gibeon, from the Tent of Meeting, to Jerusalem. And he reigned over Israel.

Solomon’s Wealth

14 Solomon acquired chariots and horsemen; he had 1,400 chariots and 12,000 horsemen, and he stationed them in the cities [suited for the use] of chariots and with the king at Jerusalem. 15 The king made silver and gold as plentiful and common in Jerusalem as stones, and he made cedar as plentiful as the [a]sycamore-fig trees in the lowland. 16 Solomon’s horses were imported from Egypt and from [b]Kue. The king’s merchants purchased them [in large numbers] from Kue [c]at a price. 17 And they imported chariots from Egypt for 600 shekels of silver apiece, and horses for 150 apiece; and in the same way they exported horses to all the kings of the Hittites and the kings of the Arameans (Syrians).

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 1:15 This tree, ficus sycomorus, is native to Egypt and Asia Minor and produces an edible fruit similar but inferior to the common fig.
  2. 2 Chronicles 1:16 This was an area which, in NT times, was called Cilicia, the home province of the apostle Paul.
  3. 2 Chronicles 1:16 Solomon’s actions were in violation of the commandments given through Moses in Deut 17:16, 17 (see also 1 Kin 4:26; 10:26; 11:1-4).