Bibelen på hverdagsdansk

Anden Kongebog 2

Elias bliver taget op til Himlen

1Da Herren hentede Elias op til Himlen i en hvirvelvind, foregik det på følgende måde:

Elias og Elisa kom gående sammen på vejen fra Gilgal.[a] Så sagde Elias til Elisa: „Bliv her, for Herren har sagt, at jeg skal tage til Betel.”

Men Elisa svarede: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad mod Betel.

Inden de nåede byen, kom eleverne fra profetskolen i Betel dem i møde, og de spurgte Elisa: „Ved du, at Herren vil tage din herre fra dig i dag?”

„Jeg ved det godt,” svarede Elisa. „Ti bare stille.”

Så sagde Elias til Elisa: „Bliv her i Betel, for Herren har sagt, at jeg skal tage til Jeriko.”

Men Elisa svarede som før: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad ned mod Jeriko.

Eleverne fra profetskolen i Jeriko kom dem også i møde, og de stillede Elisa samme spørgsmål: „Ved du, at Herren vil tage din herre fra dig i dag?”

„Jeg ved det godt,” svarede Elisa. „Ti bare stille.”

Derpå sagde Elias til Elisa: „Bliv her i Jeriko, for nu vil Herren have mig hen til Jordanfloden.”

Men Elisa svarede igen: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad og kom til Jordanflodens bred.

50 af profeteleverne gik hen og stillede sig et sted, hvor de kunne holde øje med dem på afstand. Elias rullede sin kappe sammen og slog på vandet med den, og vandet delte sig, så de kunne gå tørskoet over.

Da de var kommet over på den anden side, sagde Elias til Elisa: „Hvad ønsker du, at jeg skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort?”

„Lad din profetiske ånd gå i arv til mig,”[b] var Elisas svar.

10 „Det er en dristig bøn,” svarede Elias. „Men hvis du ser mig i det øjeblik, jeg bliver taget bort, vil din bøn blive opfyldt. Hvis du derimod ikke ser mig, bliver den ikke opfyldt.”

11 Mens de gik og talte sammen på vejen, kørte der pludselig en ildvogn med ildheste ind imellem dem. Elias blev taget op i vognen og fór op mod himlen i en hvirvelvind.

12 Elisa fulgte ham med øjnene og råbte: „Min mester og herre. Du var et bedre værn for Israel end alle dets stridsvogne og ryttere.”

Da Elisa ikke længere kunne se ham, rev han sin kjortel itu. 13-14 Så samlede han profetkappen op, som var faldet af Elias, og gik tilbage til Jordanflodens bred. Han slog vandet med kappen, ligesom Elias havde gjort, og sagde:

„Hvor er nu Herren, Eliasʼ Gud?” Straks delte vandet sig, så Elisa kunne gå tørskoet over.

15 Da eleverne fra profetskolen i Jeriko så det, råbte de: „Se, Eliasʼ ånd er kommet over Elisa.” Så gik de ham i møde og bøjede sig for ham.

16 „Herre,” sagde de, „vi er 50 mænd i god form. Skal vi ikke gå ud og lede efter din herre? Måske Herrens Ånd har sat ham på et af bjergene eller i en kløft.”

„Nej,” svarede Elisa, „lad være med det.”

17 Men de blev ved med at presse ham. Til sidst gav han efter og sagde: „Godt, så gør det bare.” De 50 mænd søgte efter Elias i tre dage, men de fandt ham ikke. 18 Elisa var stadig i Jeriko, da de kom tilbage, og han sagde til dem: „Det var jo det, jeg sagde.”

Elisas første mirakler

19 En dag kom Jerikos ledere til Elisa med et problem. „Vores by ligger på et godt sted, som du kan se,” sagde de. „Men der er noget galt med vandet. Det forårsager aborter her i området.”

20 „Bring mig en ny skål og kom salt i den,” beordrede Elisa. Det gjorde de.

21 Så gik han ned til kilden, kastede saltet ned i den og sagde: „Herren siger: Jeg gør dette vand sundt. Det vil ikke længere forårsage død eller aborter.” 22 Så blev vandet sundt, ganske som Elisa havde sagt. Og det er det den dag i dag.

23 Fra Jeriko gik Elisa nu mod Betel. Da han nærmede sig byen, kom der en flok drenge ud derfra og gjorde nar af ham. De råbte til ham: „Kom herop, skaldepande, kom herop.” 24 Da vendte Elisa sig mod børnene og forbandede dem i Herrens navn. Straks kom to hunbjørne ud fra krattet og sønderrev 42 af dem. 25 Derfra gik Elisa videre til Karmels bjerg og vendte siden tilbage til Samaria.

Notas al pie

  1. 2,1 Flere byer bærer navnet Gilgal. Den by, der tænkes på her, ligger tæt ved Shilo, nord for Betel.
  2. 2,9 Ordret står der: „Lad mig nu få to dele af din ånd”. Det var skik, når en far delte sin jord og sine ejendele mellem sine sønner, at den førstefødte fik dobbelt så stor en del som de øvrige sønner, idet han fik ansvar for at føre slægtsgården videre, jf. 5.Mos. 21,17. Når Elisa beder om en dobbelt portion af Eliasʼ ånd, er det sikkert et udtryk for, at han er parat til at tage arven op efter Elias.

New Living Translation

2 Kings 2

Elijah Taken into Heaven

1When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. And Elijah said to Elisha, “Stay here, for the Lord has told me to go to Bethel.”

But Elisha replied, “As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you!” So they went down together to Bethel.

The group of prophets from Bethel came to Elisha and asked him, “Did you know that the Lord is going to take your master away from you today?”

“Of course I know,” Elisha answered. “But be quiet about it.”

Then Elijah said to Elisha, “Stay here, for the Lord has told me to go to Jericho.”

But Elisha replied again, “As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you.” So they went on together to Jericho.

Then the group of prophets from Jericho came to Elisha and asked him, “Did you know that the Lord is going to take your master away from you today?”

“Of course I know,” Elisha answered. “But be quiet about it.”

Then Elijah said to Elisha, “Stay here, for the Lord has told me to go to the Jordan River.”

But again Elisha replied, “As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you.” So they went on together.

Fifty men from the group of prophets also went and watched from a distance as Elijah and Elisha stopped beside the Jordan River. Then Elijah folded his cloak together and struck the water with it. The river divided, and the two of them went across on dry ground!

When they came to the other side, Elijah said to Elisha, “Tell me what I can do for you before I am taken away.”

And Elisha replied, “Please let me inherit a double share of your spirit and become your successor.”

10 “You have asked a difficult thing,” Elijah replied. “If you see me when I am taken from you, then you will get your request. But if not, then you won’t.”

11 As they were walking along and talking, suddenly a chariot of fire appeared, drawn by horses of fire. It drove between the two men, separating them, and Elijah was carried by a whirlwind into heaven. 12 Elisha saw it and cried out, “My father! My father! I see the chariots and charioteers of Israel!” And as they disappeared from sight, Elisha tore his clothes in distress.

13 Elisha picked up Elijah’s cloak, which had fallen when he was taken up. Then Elisha returned to the bank of the Jordan River. 14 He struck the water with Elijah’s cloak and cried out, “Where is the Lord, the God of Elijah?” Then the river divided, and Elisha went across.

15 When the group of prophets from Jericho saw from a distance what happened, they exclaimed, “Elijah’s spirit rests upon Elisha!” And they went to meet him and bowed to the ground before him. 16 “Sir,” they said, “just say the word and fifty of our strongest men will search the wilderness for your master. Perhaps the Spirit of the Lord has left him on some mountain or in some valley.”

“No,” Elisha said, “don’t send them.” 17 But they kept urging him until they shamed him into agreeing, and he finally said, “All right, send them.” So fifty men searched for three days but did not find Elijah. 18 Elisha was still at Jericho when they returned. “Didn’t I tell you not to go?” he asked.

Elisha’s First Miracles

19 One day the leaders of the town of Jericho visited Elisha. “We have a problem, my lord,” they told him. “This town is located in pleasant surroundings, as you can see. But the water is bad, and the land is unproductive.”

20 Elisha said, “Bring me a new bowl with salt in it.” So they brought it to him. 21 Then he went out to the spring that supplied the town with water and threw the salt into it. And he said, “This is what the Lord says: I have purified this water. It will no longer cause death or infertility.[a] 22 And the water has remained pure ever since, just as Elisha said.

23 Elisha left Jericho and went up to Bethel. As he was walking along the road, a group of boys from the town began mocking and making fun of him. “Go away, baldy!” they chanted. “Go away, baldy!” 24 Elisha turned around and looked at them, and he cursed them in the name of the Lord. Then two bears came out of the woods and mauled forty-two of them. 25 From there Elisha went to Mount Carmel and finally returned to Samaria.

Notas al pie

  1. 2:21 Or or make the land unproductive; Hebrew reads or barrenness.