Bibelen på hverdagsdansk

Anden Kongebog 2

Elias bliver taget op til Himlen

1Da Herren hentede Elias op til Himlen i en hvirvelvind, foregik det på følgende måde:

Elias og Elisa kom gående sammen på vejen fra Gilgal.[a] Så sagde Elias til Elisa: „Bliv her, for Herren har sagt, at jeg skal tage til Betel.”

Men Elisa svarede: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad mod Betel.

Inden de nåede byen, kom eleverne fra profetskolen i Betel dem i møde, og de spurgte Elisa: „Ved du, at Herren vil tage din herre fra dig i dag?”

„Jeg ved det godt,” svarede Elisa. „Ti bare stille.”

Så sagde Elias til Elisa: „Bliv her i Betel, for Herren har sagt, at jeg skal tage til Jeriko.”

Men Elisa svarede som før: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad ned mod Jeriko.

Eleverne fra profetskolen i Jeriko kom dem også i møde, og de stillede Elisa samme spørgsmål: „Ved du, at Herren vil tage din herre fra dig i dag?”

„Jeg ved det godt,” svarede Elisa. „Ti bare stille.”

Derpå sagde Elias til Elisa: „Bliv her i Jeriko, for nu vil Herren have mig hen til Jordanfloden.”

Men Elisa svarede igen: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad og kom til Jordanflodens bred.

50 af profeteleverne gik hen og stillede sig et sted, hvor de kunne holde øje med dem på afstand. Elias rullede sin kappe sammen og slog på vandet med den, og vandet delte sig, så de kunne gå tørskoet over.

Da de var kommet over på den anden side, sagde Elias til Elisa: „Hvad ønsker du, at jeg skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort?”

„Lad din profetiske ånd gå i arv til mig,”[b] var Elisas svar.

10 „Det er en dristig bøn,” svarede Elias. „Men hvis du ser mig i det øjeblik, jeg bliver taget bort, vil din bøn blive opfyldt. Hvis du derimod ikke ser mig, bliver den ikke opfyldt.”

11 Mens de gik og talte sammen på vejen, kørte der pludselig en ildvogn med ildheste ind imellem dem. Elias blev taget op i vognen og fór op mod himlen i en hvirvelvind.

12 Elisa fulgte ham med øjnene og råbte: „Min mester og herre. Du var et bedre værn for Israel end alle dets stridsvogne og ryttere.”

Da Elisa ikke længere kunne se ham, rev han sin kjortel itu. 13-14 Så samlede han profetkappen op, som var faldet af Elias, og gik tilbage til Jordanflodens bred. Han slog vandet med kappen, ligesom Elias havde gjort, og sagde:

„Hvor er nu Herren, Eliasʼ Gud?” Straks delte vandet sig, så Elisa kunne gå tørskoet over.

15 Da eleverne fra profetskolen i Jeriko så det, råbte de: „Se, Eliasʼ ånd er kommet over Elisa.” Så gik de ham i møde og bøjede sig for ham.

16 „Herre,” sagde de, „vi er 50 mænd i god form. Skal vi ikke gå ud og lede efter din herre? Måske Herrens Ånd har sat ham på et af bjergene eller i en kløft.”

„Nej,” svarede Elisa, „lad være med det.”

17 Men de blev ved med at presse ham. Til sidst gav han efter og sagde: „Godt, så gør det bare.” De 50 mænd søgte efter Elias i tre dage, men de fandt ham ikke. 18 Elisa var stadig i Jeriko, da de kom tilbage, og han sagde til dem: „Det var jo det, jeg sagde.”

Elisas første mirakler

19 En dag kom Jerikos ledere til Elisa med et problem. „Vores by ligger på et godt sted, som du kan se,” sagde de. „Men der er noget galt med vandet. Det forårsager aborter her i området.”

20 „Bring mig en ny skål og kom salt i den,” beordrede Elisa. Det gjorde de.

21 Så gik han ned til kilden, kastede saltet ned i den og sagde: „Herren siger: Jeg gør dette vand sundt. Det vil ikke længere forårsage død eller aborter.” 22 Så blev vandet sundt, ganske som Elisa havde sagt. Og det er det den dag i dag.

23 Fra Jeriko gik Elisa nu mod Betel. Da han nærmede sig byen, kom der en flok drenge ud derfra og gjorde nar af ham. De råbte til ham: „Kom herop, skaldepande, kom herop.” 24 Da vendte Elisa sig mod børnene og forbandede dem i Herrens navn. Straks kom to hunbjørne ud fra krattet og sønderrev 42 af dem. 25 Derfra gik Elisa videre til Karmels bjerg og vendte siden tilbage til Samaria.

Notas al pie

  1. 2,1 Flere byer bærer navnet Gilgal. Den by, der tænkes på her, ligger tæt ved Shilo, nord for Betel.
  2. 2,9 Ordret står der: „Lad mig nu få to dele af din ånd”. Det var skik, når en far delte sin jord og sine ejendele mellem sine sønner, at den førstefødte fik dobbelt så stor en del som de øvrige sønner, idet han fik ansvar for at føre slægtsgården videre, jf. 5.Mos. 21,17. Når Elisa beder om en dobbelt portion af Eliasʼ ånd, er det sikkert et udtryk for, at han er parat til at tage arven op efter Elias.

The Message

2 Kings 2

11-2 Just before God took Elijah to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on a walk out of Gilgal. Elijah said to Elisha, “Stay here. God has sent me on an errand to Bethel.”

Elisha said, “Not on your life! I’m not letting you out of my sight!” So they both went to Bethel.

The guild of prophets at Bethel met Elisha and said, “Did you know that God is going to take your master away from you today?”

“Yes,” he said, “I know it. But keep it quiet.”

Then Elijah said to Elisha, “Stay here. God has sent me on an errand to Jericho.”

Elisha said, “Not on your life! I’m not letting you out of my sight!” So they both went to Jericho.

The guild of prophets at Jericho came to Elisha and said, “Did you know that God is going to take your master away from you today?”

“Yes,” he said, “I know it. But keep it quiet.”

Then Elijah said to Elisha, “Stay here. God has sent me on an errand to the Jordan.”

Elisha said, “Not on your life! I’m not letting you out of my sight!” And so the two of them went their way together.

Meanwhile, fifty men from the guild of prophets gathered some distance away while the two of them stood at the Jordan.

Elijah took his cloak, rolled it up, and hit the water with it. The river divided and the two men walked through on dry land.

When they reached the other side, Elijah said to Elisha, “What can I do for you before I’m taken from you? Ask anything.”

Elisha said, “Your life repeated in my life. I want to be a holy man just like you.”

10 “That’s a hard one!” said Elijah. “But if you’re watching when I’m taken from you, you’ll get what you’ve asked for. But only if you’re watching.”

11-14 And so it happened. They were walking along and talking. Suddenly a chariot and horses of fire came between them and Elijah went up in a whirlwind to heaven. Elisha saw it all and shouted, “My father, my father! You—the chariot and cavalry of Israel!” When he could no longer see anything, he grabbed his robe and ripped it to pieces. Then he picked up Elijah’s cloak that had fallen from him, returned to the shore of the Jordan, and stood there. He took Elijah’s cloak—all that was left of Elijah!—and hit the river with it, saying, “Now where is the God of Elijah? Where is he?”

When he struck the water, the river divided and Elisha walked through.

15 The guild of prophets from Jericho saw the whole thing from where they were standing. They said, “The spirit of Elijah lives in Elisha!” They welcomed and honored him.

16 They then said, “We’re at your service. We have fifty reliable men here; let’s send them out to look for your master. Maybe God’s spirit has swept him off to some mountain or dropped him into a remote ravine.”

Elisha said, “No. Don’t send them.”

17 But they pestered him until he caved in: “Go ahead then. Send them.”

So they sent the fifty men off. For three days they looked, searching high and low. Nothing.

18 Finally, they returned to Elisha in Jericho. He told them, “So there—didn’t I tell you?”

19 One day the men of the city said to Elisha, “You can see for yourself, master, how well our city is located. But the water is polluted and nothing grows.”

20 He said, “Bring me a brand-new bowl and put some salt in it.” They brought it to him.

21-22 He then went to the spring, sprinkled the salt into it, and proclaimed, “God’s word: I’ve healed this water. It will no longer kill you or poison your land.” And sure enough, the water was healed—and remains so to this day, just as Elisha said.

23 Another time, Elisha was on his way to Bethel and some little kids came out from the town and taunted him, “What’s up, old baldhead! Out of our way, skinhead!”

24 Elisha turned, took one look at them, and cursed them in the name of God. Two bears charged out of the underbrush and knocked them about, ripping them limb from limb—forty-two children in all!

25 Elisha went on to Mount Carmel, and then returned to Samaria.