Bibelen på hverdagsdansk

Anden Kongebog 2

Elias bliver taget op til Himlen

1Da Herren hentede Elias op til Himlen i en hvirvelvind, foregik det på følgende måde:

Elias og Elisa kom gående sammen på vejen fra Gilgal.[a] Så sagde Elias til Elisa: „Bliv her, for Herren har sagt, at jeg skal tage til Betel.”

Men Elisa svarede: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad mod Betel.

Inden de nåede byen, kom eleverne fra profetskolen i Betel dem i møde, og de spurgte Elisa: „Ved du, at Herren vil tage din herre fra dig i dag?”

„Jeg ved det godt,” svarede Elisa. „Ti bare stille.”

Så sagde Elias til Elisa: „Bliv her i Betel, for Herren har sagt, at jeg skal tage til Jeriko.”

Men Elisa svarede som før: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad ned mod Jeriko.

Eleverne fra profetskolen i Jeriko kom dem også i møde, og de stillede Elisa samme spørgsmål: „Ved du, at Herren vil tage din herre fra dig i dag?”

„Jeg ved det godt,” svarede Elisa. „Ti bare stille.”

Derpå sagde Elias til Elisa: „Bliv her i Jeriko, for nu vil Herren have mig hen til Jordanfloden.”

Men Elisa svarede igen: „Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du går ingen steder uden mig.” Så fulgtes de ad og kom til Jordanflodens bred.

50 af profeteleverne gik hen og stillede sig et sted, hvor de kunne holde øje med dem på afstand. Elias rullede sin kappe sammen og slog på vandet med den, og vandet delte sig, så de kunne gå tørskoet over.

Da de var kommet over på den anden side, sagde Elias til Elisa: „Hvad ønsker du, at jeg skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort?”

„Lad din profetiske ånd gå i arv til mig,”[b] var Elisas svar.

10 „Det er en dristig bøn,” svarede Elias. „Men hvis du ser mig i det øjeblik, jeg bliver taget bort, vil din bøn blive opfyldt. Hvis du derimod ikke ser mig, bliver den ikke opfyldt.”

11 Mens de gik og talte sammen på vejen, kørte der pludselig en ildvogn med ildheste ind imellem dem. Elias blev taget op i vognen og fór op mod himlen i en hvirvelvind.

12 Elisa fulgte ham med øjnene og råbte: „Min mester og herre. Du var et bedre værn for Israel end alle dets stridsvogne og ryttere.”

Da Elisa ikke længere kunne se ham, rev han sin kjortel itu. 13-14 Så samlede han profetkappen op, som var faldet af Elias, og gik tilbage til Jordanflodens bred. Han slog vandet med kappen, ligesom Elias havde gjort, og sagde:

„Hvor er nu Herren, Eliasʼ Gud?” Straks delte vandet sig, så Elisa kunne gå tørskoet over.

15 Da eleverne fra profetskolen i Jeriko så det, råbte de: „Se, Eliasʼ ånd er kommet over Elisa.” Så gik de ham i møde og bøjede sig for ham.

16 „Herre,” sagde de, „vi er 50 mænd i god form. Skal vi ikke gå ud og lede efter din herre? Måske Herrens Ånd har sat ham på et af bjergene eller i en kløft.”

„Nej,” svarede Elisa, „lad være med det.”

17 Men de blev ved med at presse ham. Til sidst gav han efter og sagde: „Godt, så gør det bare.” De 50 mænd søgte efter Elias i tre dage, men de fandt ham ikke. 18 Elisa var stadig i Jeriko, da de kom tilbage, og han sagde til dem: „Det var jo det, jeg sagde.”

Elisas første mirakler

19 En dag kom Jerikos ledere til Elisa med et problem. „Vores by ligger på et godt sted, som du kan se,” sagde de. „Men der er noget galt med vandet. Det forårsager aborter her i området.”

20 „Bring mig en ny skål og kom salt i den,” beordrede Elisa. Det gjorde de.

21 Så gik han ned til kilden, kastede saltet ned i den og sagde: „Herren siger: Jeg gør dette vand sundt. Det vil ikke længere forårsage død eller aborter.” 22 Så blev vandet sundt, ganske som Elisa havde sagt. Og det er det den dag i dag.

23 Fra Jeriko gik Elisa nu mod Betel. Da han nærmede sig byen, kom der en flok drenge ud derfra og gjorde nar af ham. De råbte til ham: „Kom herop, skaldepande, kom herop.” 24 Da vendte Elisa sig mod børnene og forbandede dem i Herrens navn. Straks kom to hunbjørne ud fra krattet og sønderrev 42 af dem. 25 Derfra gik Elisa videre til Karmels bjerg og vendte siden tilbage til Samaria.

Notas al pie

  1. 2,1 Flere byer bærer navnet Gilgal. Den by, der tænkes på her, ligger tæt ved Shilo, nord for Betel.
  2. 2,9 Ordret står der: „Lad mig nu få to dele af din ånd”. Det var skik, når en far delte sin jord og sine ejendele mellem sine sønner, at den førstefødte fik dobbelt så stor en del som de øvrige sønner, idet han fik ansvar for at føre slægtsgården videre, jf. 5.Mos. 21,17. Når Elisa beder om en dobbelt portion af Eliasʼ ånd, er det sikkert et udtryk for, at han er parat til at tage arven op efter Elias.

Amplified Bible

2 Kings 2

Elijah Taken to Heaven

1When the Lord was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. And Elijah said to Elisha, “Please stay here, for the Lord has sent me to Bethel.” But Elisha replied, “As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you.” So they went down to Bethel. Now the [a]sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said to him, “Do you know that the Lord will take your master away from you today?” He said, “Yes, I know it; be quiet [about it].”

Elijah said to him, “Elisha, please stay here, for the Lord has sent me to Jericho.” But he said, “As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you.” So they came to Jericho. The sons of the prophets who were at Jericho approached Elisha and said to him, “Do you know that the Lord will take your master away from you today?” And he answered, “Yes, I know it; be quiet [about it].” Elijah said to him, “Please stay here, for the Lord has sent me to the Jordan.” But he said, “As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you.” So the two of them went on.

Fifty men of the sons of the prophets also went and stood opposite them [to watch] at a distance; and the two of them stood by the Jordan. And Elijah took his mantle (coat) and rolled it up and struck the waters, and they were divided this way and that, so that the two of them crossed over on dry ground.

And when they had crossed over, Elijah said to Elisha, “Ask what I shall do for you before I am taken from you.” And Elisha said, “Please let a double [b]portion of your spirit be upon me.” 10 He said, “You have asked for a difficult thing. However, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you; but if not, it shall not be so.” 11 As they continued along and talked, behold, a chariot of fire with horses of fire [appeared suddenly and] separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. 12 Elisha saw it and cried out, “My father, my father, the chariot of Israel and its horsemen!” And he no longer saw Elijah. Then he took hold of his own clothes and tore them into two pieces [in grief]. 13 He picked up the mantle of Elijah that fell off him, and went back and stood by the bank of the Jordan. 14 He took the mantle of Elijah that fell from him and struck the waters and said, “Where is the Lord, the God of Elijah?” And when he too had struck the waters, they divided this way and that, and Elisha crossed over.

Elisha Succeeds Elijah

15 When the sons of the prophets who were [watching] opposite at Jericho saw him, they said, “The spirit of Elijah rests on Elisha.” And they came to meet him and bowed down to the ground before him [in respect]. 16 Then they said to Elisha, “Behold now, there are among your servants fifty strong men; please let them go and search for your master. It may be that the Spirit of the Lord has taken him up and cast him on some mountain or into some valley.” And he said, “You shall not send anyone.” 17 But when they urged him until he was embarrassed [to refuse them], he said, “Send them.” So they sent fifty men, and they searched for three days but did not find Elijah. 18 They returned to Elisha while he was staying at Jericho; and he said to them, “Did I not tell you, ‘Do not go’?”

19 Then the men of the city said to Elisha, “Look, this city is in a pleasant place, as my lord [Elisha] sees; but the water is bad and the land [c]is barren.” 20 He said, “Bring me a new jar, and put [d]salt in it.” So they brought it to him. 21 Then Elisha went to the spring of water and threw the salt in it and said, “Thus says the Lord: ‘I [not the salt] have purified and healed these waters; there shall no longer be death or barrenness because of it.’” 22 So the waters have been purified to this day, in accordance with the word spoken by Elisha.

23 Then Elisha went up from Jericho to [e]Bethel. On the way, young boys came out of the city and mocked him and said to him, “Go up, you [f]baldhead! Go up, you baldhead!” 24 When he turned around and looked at them, he cursed them in the name of the Lord. Then two female bears came out of the woods and tore to pieces forty-two of the boys. 25 Elisha went from there to Mount Carmel, and from there he returned to Samaria.

Notas al pie

  1. 2 Kings 2:3 I.e. a group or association of prophets.
  2. 2 Kings 2:9 Lit mouthful.
  3. 2 Kings 2:19 Or causes miscarriages.
  4. 2 Kings 2:20 Salt was sometimes considered a symbol of God’s faithfulness and His purifying power.
  5. 2 Kings 2:23 Many people in Bethel participated in pagan worship and regarded the prophets of God with contempt.
  6. 2 Kings 2:23 This refers to a bald space on the back of the head, which was probably shaved by prophets as a symbol of their sacred separation from ordinary life. So it appears that the boys were not only ridiculing Elisha’s baldness, but his prophetic office as well.