Bibelen på hverdagsdansk

Anden Kongebog 1

Konflikten mellem kong Ahazja og Elias

1Efter kong Ahabs død gjorde Moab oprør mod Israels overherredømme. Det var, mens Ahazja var konge over Israel.

En dag var Ahazja så uheldig at falde ud af vinduet fra øverste etage i sit palads i Samaria. Han var døden nær, og han sendte derfor nogle folk af sted til Ekron for at spørge filistrenes gud, Baʼal-Zebub, om han ville overleve.

I mellemtiden havde Herrens engel sagt til profeten Elias fra Tishbe: „Først skal du gå sendebudene fra Samarias konge i møde og stille dem følgende spørgsmål: ‚Findes der ingen Gud i Israel, siden I skal hen og spørge filistrenes gud, Baʼal-Zebub, til råds?’ Derefter skal du sige til dem: ‚Gå tilbage til kongen med følgende budskab fra Herren: Du kommer ikke til at rejse dig fra den seng, du ligger i, for du skal dø.’ ” Elias tog straks af sted, traf kongens sendebud og overbragte sit budskab.

Sendebudene opgav med det samme rejsen og vendte tilbage til kongen, som blev meget overrasket over at se dem så hurtigt.

„Hvorfor er I allerede tilbage?” spurgte han.

De svarede: „Vi mødte en mand, som sagde, at vi skulle overbringe kongen følgende besked: ‚Hvorfor sender du bud til Baʼal-Zebub, filistrenes gud? Findes der ingen Gud i Israel? Fordi du har handlet sådan, kommer du ikke til at rejse dig fra din seng, for du skal dø.’ ”

„Hvem var det, der sagde sådan?” spurgte kongen. „Hvordan så han ud?”

„Det var en mand med en lodden kappe[a] og et læderbælte om livet.”

„Det må være profeten Elias,” udbrød kongen og sendte straks en officer og 50 soldater af sted for at arrestere ham. De fandt ham siddende på toppen af en klippe. Officeren sagde til ham: „Du Guds profet, kongen befaler, at du kommer med os.”

10 Men Elias svarede: „Så sandt jeg er Guds profet, skal der falde ild ned fra himlen og fortære dig og dine 50 soldater.” Så fór Guds ild ned og dræbte dem alle.

11 Derpå sendte kongen endnu en officer og 50 soldater af sted for at arrestere ham. „Du Guds profet,” råbte officeren til Elias, „kongen befaler, at du øjeblikkelig kommer ned.”

12 Men Elias svarede som før: „Så sandt jeg er Guds profet, skal der falde ild ned fra himlen og fortære dig og dine 50 soldater.” Igen fór Guds ild ned og dræbte dem alle.

13 Endnu en gang sendte kongen en officer og 50 soldater af sted. Men denne officer faldt på knæ foran Elias og tryglede ham: „Du Guds profet, skån mig og mine 50 kammerater. 14 Vær barmhjertig imod os, så Guds ild ikke dræber os, som det skete med de andre.”

15 Da sagde Herrens engel til Elias: „Vær ikke bange, men følg med dem.” Så fulgte han med dem til kongens palads.

16 „Hvorfor i alverden sendte du bud til Baʼal-Zebub, filistrenes gud?” spurgte Elias, da de var nået frem til kongen. „Findes der måske ingen Gud i Israel, du kan spørge til råds? Fordi du gjorde det, siger Herren til dig, at du aldrig vil komme til at rejse dig fra din seng, for du skal dø.”

17 Kort efter døde kong Ahazja, sådan som Herren havde forudsagt gennem Elias, og hans bror Joram blev konge efter ham, for Ahazja havde ingen sønner til at overtage magten. Det skete i kong Joram af Judas andet regeringsår—den Joram, som var søn af Joshafat. 18 Resten af kong Ahazjas liv og virke er beskrevet i Israels kongers krønikebog.

Notas al pie

  1. 1,8 Det er ikke klart, om teksten her betyder: „en, der er rig på hår” eller „ejer af en lodden kappe”. Jf. Matt. 3,4.

Amplified Bible

2 Kings 1

Ahaziah’s Messengers Meet Elijah

1Now Moab rebelled against Israel after the death of Ahab. Ahaziah [the king of Israel] fell through the lattice (grid) in his upper chamber which was in Samaria, and became sick [from the injury]. So he sent messengers, saying to them, “Go, inquire of Baal-zebub, the god of [a]Ekron, if I will recover from this sickness.” But the angel of the Lord said to Elijah the [b]Tishbite, “[c]Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say to them, ‘Is it because there is no God in Israel that you are going to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron?’ Therefore this is what the Lord says: ‘You [Ahaziah] will not leave the bed on which you lie, but you will certainly die.’” So Elijah departed.

When the messengers returned to Ahaziah, he said to them, “Why have you returned [so soon]?” They replied, “A man came up to meet us and said to us, ‘Go, return to the king who sent you and tell him, “Thus says the Lord: ‘Is it because there is no God in Israel that you send to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore you will not leave the bed on which you lie, but you will certainly die.’”’” The king asked them, “What was the appearance of the man who came up to meet you and said these things to you?” They answered him, “He was a [d]hairy man with a [wide] leather [e]band bound around his loins.” And Ahaziah said, “It is Elijah the Tishbite.”

Then the king sent to Elijah a captain of fifty with his fifty [fighting men to seize the prophet]. And he went up to him, and behold, he was sitting on the top of a hill. And the captain said to him, “Man of God, the king says, ‘Come down.’” 10 Elijah replied to the captain of fifty, “So if I am a man of God, then let fire come down from heaven and consume you and your fifty [fighting men].” Then fire fell from heaven and consumed him and his fifty.

11 So King Ahaziah again sent to him another captain of fifty with his fifty [fighting men]. And he said to him, “Man of God, thus says the king, ‘Come down quickly.’” 12 Elijah answered them, “If I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your fifty [fighting men].” And the fire of God came down from heaven and consumed him and his fifty.

13 So Ahaziah again sent a captain of a third fifty with his fifty [fighting men]. And the third captain of fifty went up and came bowed down on his knees before Elijah, and begged him [for compassion] and said to him, “O man of God, please let my life and the lives of your servants, these fifty, be precious in your sight. 14 Behold, fire came down from heaven and consumed the first two captains of fifty with their fifties; but now let my life be precious in your sight.” 15 The angel of the Lord said to Elijah, “Go down with him; do not be afraid of him.” So he stood and went down with him to the king. 16 Then Elijah said to Ahaziah, “Thus says the Lord: ‘Since you have sent messengers to inquire of Baal-zebub, god of Ekron—is it because there is no God in Israel to inquire of His word?—therefore you will not leave the bed on which you lie, but will certainly die.’”

Jehoram Reigns over Israel

17 So Ahaziah [the son of King Ahab] died in accordance with the word of the Lord which Elijah had spoken. And because he had no son, Jehoram [his younger brother] became king [of Israel, the northern kingdom] in his place in the [f]second year of Jehoram the son of Jehoshaphat, king of Judah [the southern kingdom]. 18 Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel?

Notas al pie

  1. 2 Kings 1:2 One of the five major Philistine cities, located in the north.
  2. 2 Kings 1:3 The location of the town of Tishbe is uncertain, but some believe it was located within the tribal territory of Gad.
  3. 2 Kings 1:3 The Hebrew verb “to stand” or “arise” is often an instruction to get ready to fulfill a command, somewhat similar to the military command “attention.”
  4. 2 Kings 1:8 Most likely a reference to Elijah’s hairy outer garment made of goat, sheep, or camel skin.
  5. 2 Kings 1:8 The band or girdle worn by men during this time was not like a modern belt that is worn around the waist. This band was about six inches wide and had clasps or fasteners in front. It was worn around the loins (the midsection of the body between the lower ribs and the hips) and was normally made of leather. Expensive or embroidered girdles were also worn and were made of cotton, flax or silk. The girdle also served as a kind of pocket or pouch and was used to carry personal items such as a dagger, money or other necessary things.
  6. 2 Kings 1:17 During the last five years of Jehoshaphat’s reign in Judah, his son Jehoram was co-regent with him. This refers to the second year of the co-regency.