Bibelen på hverdagsdansk

Amos 6

1Ve jer, der tager den med ro i Jerusalem og lever sorgløst i Samaria. I betragter jer selv som de bedste ledere i det bedste land, og Israels folk kommer til jer for at få råd og hjælp. Men tænk på, hvordan det er gået Kalno[a] og den tidligere storby Hamat. Og hvad med filisterbyen Gat? Når de blev lagt i ruiner, hvad så med jer? Er jeres byer og lande bedre end deres? I tror, at dommen er langt borte, men jeres handlinger bringer den tæt på.

I nyder livet henslængt på jeres elfenbensudsmykkede senge og divaner. I frådser i fede lamme- og kalvestege, mens I synger viser og spiller på lyrer fra Davids tid. I drikker vin af de hellige offerskåle og bruger de bedste aromatiske olier på jer selv i stedet for at faste og sørge over Israels forfald. Derfor skal I blive de første, som føres i eksil. Jeres lystige fester får en brat ende.

Herren, den almægtige Gud, har svoret ved sig selv: „Jeg hader Israels hovmod og foragter deres paladser. Derfor overgiver jeg deres by med alle dens indbyggere i fjendens hånd.”

Om så ti mænd skjuler sig i et hus, skal de alle dø. 10 Hvis en slægtning kommer for at hente de døde i huset og begrave dem, råber han måske ind i huset, om der er flere tilbage. Hvis svaret er: „Nej!” vil han sige: „Pas på, nævn ikke Herrens navn, for at han ikke skal høre dig!” 11 For når først Herren har afsagt sin dom, skal både små og store huse jævnes med jorden.

12 Lader man heste galopere på klipper? Lader man okser pløje havet? Men I har stik imod al fornuft vendt retten til uret og erstattet det gode med det onde. 13 I praler over at have besejret de magtesløse og er stolte over, hvad I har kunnet udrette i egen kraft.

14 „Åh, Israels folk,” siger Herren, den almægtige Gud. „Jeg sender et fremmed folk imod jer. De vil hærge jeres land fra Lebo-Hamat i nord til Arabadalen mod syd.”

Notas al pie

  1. 6,2 Eller: „Kalne”, se Es. 10,9.

New Living Translation

Amos 6

1What sorrow awaits you who lounge in luxury in Jerusalem,[a]
    and you who feel secure in Samaria!
You are famous and popular in Israel,
    and people go to you for help.
But go over to Calneh
    and see what happened there.
Then go to the great city of Hamath
    and down to the Philistine city of Gath.
You are no better than they were,
    and look at how they were destroyed.
You push away every thought of coming disaster,
    but your actions only bring the day of judgment closer.
How terrible for you who sprawl on ivory beds
    and lounge on your couches,
eating the meat of tender lambs from the flock
    and of choice calves fattened in the stall.
You sing trivial songs to the sound of the harp
    and fancy yourselves to be great musicians like David.
You drink wine by the bowlful
    and perfume yourselves with fragrant lotions.
    You care nothing about the ruin of your nation.[b]
Therefore, you will be the first to be led away as captives.
    Suddenly, all your parties will end.

The Sovereign Lord has sworn by his own name, and this is what he, the Lord God of Heaven’s Armies, says:

“I despise the arrogance of Israel,[c]
    and I hate their fortresses.
I will give this city
    and everything in it to their enemies.”

(If there are ten men left in one house, they will all die. 10 And when a relative who is responsible to dispose of the dead[d] goes into the house to carry out the bodies, he will ask the last survivor, “Is anyone else with you?” When the person begins to swear, “No, by . . . ,” he will interrupt and say, “Stop! Don’t even mention the name of the Lord.”)

11 When the Lord gives the command,
    homes both great and small will be smashed to pieces.

12 Can horses gallop over boulders?
    Can oxen be used to plow them?
But that’s how foolish you are when you turn justice into poison
    and the sweet fruit of righteousness into bitterness.
13 And you brag about your conquest of Lo-debar.[e]
    You boast, “Didn’t we take Karnaim[f] by our own strength?”

14 “O people of Israel, I am about to bring an enemy nation against you,”
    says the Lord God of Heaven’s Armies.
“They will oppress you throughout your land—
    from Lebo-hamath in the north
    to the Arabah Valley in the south.”

Notas al pie

  1. 6:1 Hebrew in Zion.
  2. 6:6 Hebrew of Joseph.
  3. 6:8 Hebrew Jacob. See note on 3:13.
  4. 6:10 Or to burn the dead. The meaning of the Hebrew is uncertain.
  5. 6:13a Lo-debar means “nothing.”
  6. 6:13b Karnaim means “horns,” a term that symbolizes strength.