Bibelen på hverdagsdansk

Amos 6

1Ve jer, der tager den med ro i Jerusalem og lever sorgløst i Samaria. I betragter jer selv som de bedste ledere i det bedste land, og Israels folk kommer til jer for at få råd og hjælp. Men tænk på, hvordan det er gået Kalno[a] og den tidligere storby Hamat. Og hvad med filisterbyen Gat? Når de blev lagt i ruiner, hvad så med jer? Er jeres byer og lande bedre end deres? I tror, at dommen er langt borte, men jeres handlinger bringer den tæt på.

I nyder livet henslængt på jeres elfenbensudsmykkede senge og divaner. I frådser i fede lamme- og kalvestege, mens I synger viser og spiller på lyrer fra Davids tid. I drikker vin af de hellige offerskåle og bruger de bedste aromatiske olier på jer selv i stedet for at faste og sørge over Israels forfald. Derfor skal I blive de første, som føres i eksil. Jeres lystige fester får en brat ende.

Herren, den almægtige Gud, har svoret ved sig selv: „Jeg hader Israels hovmod og foragter deres paladser. Derfor overgiver jeg deres by med alle dens indbyggere i fjendens hånd.”

Om så ti mænd skjuler sig i et hus, skal de alle dø. 10 Hvis en slægtning kommer for at hente de døde i huset og begrave dem, råber han måske ind i huset, om der er flere tilbage. Hvis svaret er: „Nej!” vil han sige: „Pas på, nævn ikke Herrens navn, for at han ikke skal høre dig!” 11 For når først Herren har afsagt sin dom, skal både små og store huse jævnes med jorden.

12 Lader man heste galopere på klipper? Lader man okser pløje havet? Men I har stik imod al fornuft vendt retten til uret og erstattet det gode med det onde. 13 I praler over at have besejret de magtesløse og er stolte over, hvad I har kunnet udrette i egen kraft.

14 „Åh, Israels folk,” siger Herren, den almægtige Gud. „Jeg sender et fremmed folk imod jer. De vil hærge jeres land fra Lebo-Hamat i nord til Arabadalen mod syd.”

Notas al pie

  1. 6,2 Eller: „Kalne”, se Es. 10,9.

New International Version

Amos 6

Woe to the Complacent

1Woe to you who are complacent in Zion,
    and to you who feel secure on Mount Samaria,
you notable men of the foremost nation,
    to whom the people of Israel come!
Go to Kalneh and look at it;
    go from there to great Hamath,
    and then go down to Gath in Philistia.
Are they better off than your two kingdoms?
    Is their land larger than yours?
You put off the day of disaster
    and bring near a reign of terror.
You lie on beds adorned with ivory
    and lounge on your couches.
You dine on choice lambs
    and fattened calves.
You strum away on your harps like David
    and improvise on musical instruments.
You drink wine by the bowlful
    and use the finest lotions,
    but you do not grieve over the ruin of Joseph.
Therefore you will be among the first to go into exile;
    your feasting and lounging will end.

The Lord Abhors the Pride of Israel

The Sovereign Lord has sworn by himself—the Lord God Almighty declares:

“I abhor the pride of Jacob
    and detest his fortresses;
I will deliver up the city
    and everything in it.”

If ten people are left in one house, they too will die. 10 And if the relative who comes to carry the bodies out of the house to burn them[a] asks anyone who might be hiding there, “Is anyone else with you?” and he says, “No,” then he will go on to say, “Hush! We must not mention the name of the Lord.”

11 For the Lord has given the command,
    and he will smash the great house into pieces
    and the small house into bits.

12 Do horses run on the rocky crags?
    Does one plow the sea[b] with oxen?
But you have turned justice into poison
    and the fruit of righteousness into bitterness—
13 you who rejoice in the conquest of Lo Debar[c]
    and say, “Did we not take Karnaim[d] by our own strength?”

14 For the Lord God Almighty declares,
    “I will stir up a nation against you, Israel,
that will oppress you all the way
    from Lebo Hamath to the valley of the Arabah.”

Notas al pie

  1. Amos 6:10 Or to make a funeral fire in honor of the dead
  2. Amos 6:12 With a different word division of the Hebrew; Masoretic Text plow there
  3. Amos 6:13 Lo Debar means nothing.
  4. Amos 6:13 Karnaim means horns; horn here symbolizes strength.