Bibelen på hverdagsdansk

Amos 3

Straffen over et udvalgt folk

1Hør hvad Herren siger til Israels folk: „Det var jer, jeg førte ud af Egypten. Af alle jordens folkeslag er det jer, jeg har udvalgt! Derfor må jeg straffe jer, når I gør oprør imod mig. Kan to mennesker slå følge uden først at have lavet en aftale? Brøler en løve i buskadset, før den har nedlagt sit bytte? Knurrer ungløven i sin hule uden at have fanget noget? Går en fugl i en fælde, hvis der ikke er lokkemad? Klapper en fælde i, hvis den ikke bliver udløst? Mon ikke folk bliver bange, når der blæses alarm i byen? Mon ikke jeg står bag, når en by bliver straffet med krig? Men jeg skrider ikke til handling, før jeg har åbenbaret mine planer for mine tjenere, profeterne. Når løven brøler, bliver mennesket bange. Når Herren taler, må profeten give det videre.

Råb til filistrene i Ashdods fæstning og til egypterne i deres befæstede byer: Kom og sæt jer på bakketoppene rundt om Samaria. Se på al den vold og undertrykkelse, der foregår i Israel. 10 Mit folk har glemt at handle ret. De fylder deres huse med ting, de har røvet. 11 Derfor vil en fjende belejre landet, nedbryde byens mure og plyndre deres huse.

12 Som når en hyrde kun redder et par skinneben eller et øre af sit får fra løvens gab, sådan vil kun få af Samarias indbyggere blive reddet, som man kan være heldig at redde et hjørne af sin seng eller et stykke af en divan.”[a]

13 Herren, den Almægtige, siger: „Hør efter og advar Israels folk. 14 Når jeg straffer mit folk for deres oprør, vil jeg ødelægge afgudsaltrene i Betel. Altrenes horn bliver hugget af og falder til jorden. 15 Jeg ødelægger alle de store, pragtfulde huse, både vinterpalæer, sommerboliger og elfenbenspaladser.

Notas al pie

  1. 3,12 Meningen af teksten er uklar.

New Russian Translation

Amos 3

Свидетельства против Израиля

1– Слушай это слово, которое Господь изрек против тебя, о народ Израиля, против всех родов, которые Я вывел из Египта:

2Вы единственные, кого Я признал

из всех народов земли;

поэтому Я накажу вас

за все ваши грехи.

3Разве пойдут двое вместе,

если не сговорятся заранее?

4Разве ревет в чаще лев,

когда нет у него добычи?

Разве рычит львенок в своем логове,

когда он ничего не поймал?

5Разве птица попадется в петлю на земле,

если для нее не положили приманку?

Разве поднимется с земли петля,

когда ничего в нее не попало?

6Когда в городе звучит рог,

разве народ не трепещет?

Когда в город приходит беда,

разве не Господь наслал ее?

7Также Владыка Господь не делает ничего,

не открыв Своего замысла

слугам Своим, пророкам.

8Лев заревел –

кто не испугается?

Владыка Господь сказал –

кто не станет пророчествовать?

9Объявите крепостям Ашдода

и крепостям Египта:

– Соберитесь на горах Самарии;

посмотрите на великие бесчинства в ней,

на притеснения среди ее народа.

10– Они не знают, как поступать праведно, –

возвещает Господь, –

те, кто копит в своих крепостях добро,

собранное насилием и грабежом.

11Поэтому так говорит Владыка Господь:

– Враг заполонит землю;

Он разрушит твои твердыни

и разграбит твои крепости.

12Так говорит Господь:

– Как пастух вырывает из пасти льва

две голени или часть уха,

так спасены будут израильтяне,

те, кто сидит[a] в Самарии

на краю своих постелей

и в Дамаске на ложах своих[b].

13– Слушайте это и свидетельствуйте против дома Иакова, – возвещает Владыка Господь, Бог Сил.

14– В день, когда Я накажу Израиль за его грехи,

Я разрушу и жертвенники Вефиля[c];

рога жертвенника будут отсечены[d]

и упадут на землю.

15Я разорю зимний дом

вместе с летним домом;

украшенные слоновой костью дома

будут уничтожены

и особняки будут снесены, –

возвещает Господь.

Notas al pie

  1. 3:12 Или: «живут».
  2. 3:12 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.
  3. 3:14 Иеровоам I основал в городах Дане и Вефиле поклонение золотым идолам-тельцам в качестве национальной религии Израиля после его отделения от Иудеи (см. 3 Цар. 12:25-33).
  4. 3:14 Человек, которому грозит смерть, мог просить о пощаде, взявшись за рога жертвенника, которые возвышались с каждого из его четырех углов. И значит, этот стих говорит о том, что Израилю негде будет искать защиты (см. 3 Цар. 1:50; 2:28).