Bibelen på hverdagsdansk

Amos 2

1Herren siger:

„Moab har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De hånede Edoms afdøde konge
    ved at brænde hans knogler til kalk.
Derfor sætter jeg ild til Moab
    nedbrænder Kerijots fæstningsværker.
Moab vil gå til i kampens hede,
    vædderhorn og krigshyl viser dets fald.
Jeg tilintetgør landets konge
    og gør det af med alle dets ledere.”
Gud har talt!

Dom over Juda

Herren siger:

„Juda har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De har forkastet mine bud
    og gjort oprør mod mine befalinger.
De blev ført vild af de falske guder,
    som deres forfædre besluttede at følge.
Derfor sætter jeg ild til Juda,
    nedbrænder Jerusalems fæstningsværker.”

Dom over Israel

Herren siger:

„Israel har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De sælger de fattige som slaver,
    når de ikke kan betale deres gæld.
De træder de svage ned i skidtet
    og skubber de sagtmodige væk.
Far og søn krænker mit hellige navn
    ved at gå ind til den samme luder,
de lægger sig ved afgudsalteret
    på kapper, de har taget i pant.
I afgudstemplerne svælger de i vin,
    de har købt for penge, de har taget i bøder.
Har I glemt, at jeg udryddede amoritterne foran jer?
    De var høje som cedre og stærke som ege.
Jeg rev bladene af dem
    og skar rødderne over.
10 Var det ikke mig, som førte jer ud af Egypten
    og holdt jer i live de 40 år i ørkenen?
Var det ikke mig, der hjalp jer,
    så I kunne indtage amoritternes land?
11 Jeg lod nogle af jeres sønner vokse op som profeter
    og andre blev indviet som naziræere.
Er det ikke rigtigt, mit folk, Israel?
12 Men I lokkede naziræerne til at drikke vin,
    og I forbød profeterne at profetere.
13 Derfor vil jeg knuse jer,
    som en vogn læsset med neg knuser, hvad den kører over.
14 Den hurtige når ikke at undslippe,
    den stærke har ikke gavn af sine kræfter.
Krigeren kan ikke redde sit liv,
15     bueskytten kan ikke holde stand.
De hurtigste løbere er for langsomme,
    rytterne når ikke at slippe væk.
16 Selv de modigste smider den dag deres våben
    og flygter i håb om at redde livet.”
Gud har talt!