Bibelen på hverdagsdansk

Amos 1

1Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for fårehyrden Amos fra landsbyen Tekoa to år før jordskælvet. Det var mens Uzzija var konge i Juda, og Jeroboam, søn af Joash, var konge i Israel.[a] Amos begyndte:

„Når Herren råber fra Jerusalem,
    når han brøler som en løve fra Zion,
da visner græsset på marken,
    og Karmels regnskove tørrer ud.”

Guds dom over Israels nabofolk

Herren siger:

„Damaskus har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De knuste mit folk i Gilead
    som under en tærskeslæde med jernpigge.
Jeg sætter ild til kong Hazaels palads,
    ødelægger Ben-Hadads fæstningsværker.
Jeg smadrer Damaskusʼ byporte,
    fjerner dem, der bor på ondskabens slette.[b]
Aramæernes konge nyder livet på tronen,[c]
    men hele hans folk bliver sendt tilbage til Kir.”
Gud har talt!

Herren siger:

„Gaza har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De sendte en hel befolkning i eksil,
    solgte dem som slaver til Edom.
Jeg sætter ild til Gazas mure,
    ødelægger byens fæstningsværker.
Jeg dræber kongen af Ashdod,
    og tilintetgør regenten i Ashkalon.
Jeg udrydder Ekrons befolkning,
    ja, hver eneste filister skal dræbes.”
Gud Herren har talt!

Herren siger:

„Tyrus har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De solgte en hel befolkning til Edom,
    selv om de havde sluttet fredspagt med dem.
10 Jeg sætter ild til Tyrusʼ mure,
    nedbrænder byens fæstningsværker.”

11 Herren siger:

„Edom har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De angreb deres broderfolk
    og lod hånt om al barmhjertighed.
De rev og flåede uden ophør,
    der var ingen ende på deres vrede.
12 Jeg sætter ild til Teman,
    nedbrænder Botzras fæstningsværker.”

13 Herren siger:

„Ammon har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
Under et erobringstogt i Gilead
    skar de maven op på gravide kvinder.
14 Derfor sætter jeg ild til Rabbas bymure,
    nedbrænder deres fæstningsværker.
Slagmarken vil fyldes med råb og skrig,
    kampen vil rase som en ødelæggende orkan.
15 Ammons konge bliver sendt i eksil,
    og landets ledere bliver alle ført bort.”
Gud har talt!

Notas al pie

 1. 1,1 Uzzija var formodentlig konge fra 792-740 f.Kr. og Jeroboam fra 793-753 f. Kr.
 2. 1,5 Eller: Bikat-Aven, som betyder ondskabens slette.
 3. 1,5 Mere ordret: „han, der holder scepteret i Bet-Eden (glædens hus).”

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului[b]. El a zis:

Domnul răcneşte din Sion
    şi glasul Lui răsună din Ierusalim.
Păşunile păstorilor jelesc[c],
    iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Damascului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a treierat Ghiladul
    cu treierătoarea de fier.
Voi trimite foc în Casa lui Hazael,
    care va mistui fortăreţele lui Ben-Hadad.
Voi sfărâma zăvoarele Damascului;
    îl voi nimici pe cel ce locuieşte[d] în câmpia Aven[e]
şi pe cel ce ţine sceptrul în Bet-Eden.
    Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul

Judecată împotriva Filistiei

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Gazei,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi,
    ca să le dea pe mâna Edomului.
Voi trimite foc în zidurile Gazei,
    care îi va mistui fortăreţele.
Îl voi nimici pe locuitorul din[f] Aşdod
    şi pe cel ce ţine sceptrul în Aşchelon,
Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,
    iar rămăşiţa filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn

Judecată împotriva Tirului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Tirului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi, dându-le Edomului
    şi nu şi-a adus aminte de legământul frăţesc[g].
10 Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului,
    care îi va mistui fortăreţele.»

Judecată împotriva Edomului

11 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Edomului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său,
    înăbuşindu-şi îndurarea,
pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie
    şi nu şi-a înăbuşit furia.
12 Voi trimite foc în Teman,
    care va mistui fortăreţele Boţrei.»

Judecată împotriva amoniţilor

13 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale amoniţilor,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,
    ca să-şi lărgească hotarul.
14 Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,
    care îi va mistui fortăreţele
în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,
    în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.
15 Regele[h] lor va merge în exil
    împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Notas al pie

 1. Amos 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Amos 1:1 Vezi Zah. 14:5
 3. Amos 1:2 Sau: se usucă
 4. Amos 1:5 Sau: pe cel ce stăpâneşte (regele)
 5. Amos 1:5 Aven înseamnă răutate
 6. Amos 1:8 Sau: pe cel ce stăpâneşte în (sau: pe regele din)
 7. Amos 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
 8. Amos 1:15 Sau: Milcom (Moleh, zeul suprem al amoniţilor); ebr.: Malcam