Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 9:1-15

Israel rammes af Guds straf, men en rest bliver reddet

1Derpå så jeg i et syn Herren stå ved siden af alteret og give følgende befaling: „Slå på søjlehovederne, så afgudstemplet styrter sammen og murbrokkerne knuser alle i nærheden. Resten vil falde i krig. Ingen slipper bort. 2Hvis de kunne flygte ned i dødsriget, kunne jeg stadig hente dem op. Hvis de kunne stige op til himlen, kunne jeg stadig hente dem ned. 3Hvis de prøver at gemme sig i Karmelbjergets klippehuler, skal jeg nok finde dem. Hvis de kunne søge tilflugt på havets bund, ville jeg befale havuhyret at fortære dem. 4Selv hvis de føres i eksil, vil jeg give befaling om, at de skal dræbes dér. Jeg holder øje med dem overalt, men det er for at straffe dem, ikke for at redde dem.”

5Når Herren, den Almægtige, sender et jordskælv, vil alle, som bor i landet, fyldes af rædsel. Jorden vil hæve sig og synke ned igen som Egyptens flod. 6Herrens bolig har sit fundament på jorden, men den rækker ind i Himlen. Han opsamler vandet fra havet og lader det falde ned på jorden. Herren er hans navn.

7Han siger: „Israels folk, tror I, at I er bedre end kushitterne? Jeg førte jer ud af Egypten, men jeg førte også filistrene ud af Kaftor og aramæerne ud af Kir.

8Jeg har fæstet blikket på denne oprørske nation og vil fjerne den fra jordens overflade. Dog vil jeg ikke fuldstændigt udrydde Jakobs efterkommere. 9Jeg har besluttet at sigte Israels folk i deres eksil og fjerne alt det værdiløse. 10Alle selvsikre syndere skal falde for sværdet.

Davids rige skal genrejses

11Til sin tid vil jeg genopbygge Davids rige. Jeg vil udbedre skaderne, genopbygge det, som blev revet ned, og få det op at stå igen, så det bliver som før. 12Derefter skal Israels folk overtage resterne af Edom og de andre folkeslag, som også tilhører mig.” Det er Herren, der siger det, og han vil gøre det.

13Herren siger: „Engang bliver der igen fremgang og frugtbarhed, så man ikke bliver færdig med at høste, før det er tid til at pløje, og så man ikke bliver færdig med at presse druerne, før det er tid til at plante. Bjergskråningerne vil dryppe af druernes saft. 14Jeg vil sætte mit folk, Israel, fri af fangenskabet. Da skal de genopbygge deres ødelagte byer og flytte ind i dem. De skal plante vingårde og drikke vinen derfra. De skal anlægge haver og nyde frugten deraf. 15Jeg planter dem tilbage i deres land. Aldrig mere skal de rykkes op fra det land, jeg har givet dem.” Herren, Israels Gud, har talt!

New International Reader's Version

Amos 9:1-15

Israel Will Be Destroyed

1I saw the Lord standing next to the altar in the temple. He said to me,

“Strike the tops of the temple pillars.

Then the heavy stones at the base of the entrance will shake.

Bring everything down on the heads of everyone there.

I will kill with my swords

those who are left alive.

None of the Israelites will escape.

None will get away.

2They might dig down deep.

But my powerful hand will take them out of there.

They might climb up to the heavens.

But I will bring them down from there.

3They might hide on top of Mount Carmel.

But I will hunt them down

and grab them.

They might hide from me at the bottom of the ocean.

But even there I will command the serpent to bite them.

4Their enemies might take them away

as prisoners to another country.

But there I will command Israel’s enemies

to cut them down with swords.

I will keep my eye on Israel to harm them.

I will not help them.”

5The Lord rules over all.

The Lord touches the earth, and it melts.

Everyone who lives in it mourns.

The whole land rises like the Nile River.

Then it settles back down again

like that river in Egypt.

6The Lord builds his palace high in the heavens.

He lays its foundation on the earth.

He sends for the waters in the clouds.

Then he pours them out on the surface of the land.

His name is the Lord.

7“You Israelites are just like

the people of Cush to me,”

announces the Lord.

“I brought Israel up from Egypt.

I also brought the Philistines from Crete

and the Arameans from Kir.

8“I am the Lord and King.

My eyes are watching the sinful kingdom of Israel.

I will wipe it off the face of the earth.

But I will not totally destroy the people of Jacob,”

announces the Lord.

9“I will give an order.

I will shake the people of Israel

among all the nations.

They will be like grain that is shaken through a screen.

Not a pebble will fall to the ground.

10All the sinners among my people

will be killed by swords.

They say, ‘Nothing bad will ever happen to us.’

Israel Will Be Made Like New Again

11“The time will come when I will set up

David’s fallen shelter.

I will repair its broken walls.

I will rebuild what was destroyed.

I will make it what it used to be.

12Then my people will take control of those

who are left alive in Edom.

They will also possess all the nations

that belong to me,”

announces the Lord.

He will do all these things.

13“The days are coming,” announces the Lord.

“At that time those who plow the land

will catch up with those who harvest the crops.

Those who stomp on grapes

will catch up with those who plant the vines.

Fresh wine will drip from the mountains.

It will flow down from all the hills.

14I will bring my people Israel back home.

I will bless them with great success again.

They will rebuild the destroyed cities and live in them.

They will plant vineyards and drink the wine they produce.

They will make gardens and eat their fruit.

15I will plant Israel in their own land.

They will never again be removed

from the land I have given them,”

says the Lord your God.