Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 7:1-17

Tre syner om dom over Israel

1Herren viste mig følgende syn: Efter at den tidlige afgrøde var klar til høst (den, som kongen får en del af), og de andre afgrøder var begyndt at komme op, lod Herren græshopper invadere landet, 2og de åd alle grønne planter. Da råbte jeg: „Herre, min Gud, tilgiv dit folk! Hvordan skal Israel overleve? Det er jo kun et lille folk!” 3Da forbarmede Herren sig og sagde: „Hvad du så, vil alligevel ikke ske!”

4Derpå viste Herren mig et andet syn: Jeg så en regn af ild nærme sig. Den opbrændte havet og var i gang med landjorden. 5Da råbte jeg: „Herre, min Gud, stands ilden! Hvordan skal Israel overleve? Det er jo kun et lille folk!” 6Da forbarmede Herren sig og sagde: „Hvad du så denne gang, vil heller ikke ske!”

7Så viste Herren mig et tredje syn: Han stod på en lodret mur med et blylod i hånden. 8Så spurgte han mig: „Amos, hvad ser du?” „Et blylod,” svarede jeg, og han fortsatte: „En mur, der ikke er lodret, skal rives ned,7,8 Teksten i vers 7 og 8 er usikker, og meningen med billedet er omstridt. og når mit folk, Israel, ikke handler ret, er jeg nødt til at skride ind. 9Israels offerhøje skal fjernes, deres afgudsaltre skal rives ned, og Jeroboams kongeslægt skal udryddes.”

Amos og Amatzja

10Amatzja, som var afgudspræst i Betel, sendte nu besked til kong Jeroboam: „Amos taler ondt imod dig. Vi kan ikke længere tolerere hans profetier. 11Han siger, at du vil blive slået ihjel og Israels folk blive ført bort som slaver.”

12Derefter tog Amatzja hen til Amos og sagde: „Se at komme væk herfra, profet! Rejs hjem til Judas land! Der kan du sikkert leve af at profetere. 13Men her i Betel må du ikke tale mere, for her ligger kongens helligdom, Israels riges tempel.”

14Amos svarede: „Jeg er hverken profet eller står i lære som profet. Jeg er hyrde og frugtavler. 15Men Herren sagde til mig: ‚Gå hen og profetér imod mit folk Israel!’ 16Men nu har Herren en besked til dig. Fordi du sagde, at jeg skulle holde op med at fantasere og profetere imod Israel, 17så hør hvad Herren siger til dig: ‚Du kommer til at dø i et fremmed land, og dine sønner og døtre bliver slået ihjel. Din jord bliver delt ud til andre, og din kone ender som prostitueret i byen. Og Israels folk bliver som sagt ført i eksil!’ ”

New International Reader's Version

Amos 7:1-17

Amos Has Visions of Locusts, Fire and a Plumb Line

1The Lord and King gave me a vision. He was bringing large numbers of locusts on the land. The king’s share had already been harvested. Now the later crops were coming up. 2The locusts stripped the land clean. Then I cried out, “Lord and King, forgive Israel! How can Jacob’s people continue? They are such a weak nation!”

3So the Lord had pity on them.

“I will let them continue for now,” he said.

4The Lord and King gave me a second vision. He was using fire to punish his people. It dried up the deep waters. It burned the land up. 5Then I cried out, “Lord and King, please stop! How can Jacob’s people continue? They are such a weak nation!”

6So the Lord had pity on them.

“I will let them continue for now,” the Lord and King said.

7Then the Lord gave me a third vision. He was standing by a wall. It had been built very straight, all the way up and down. He was holding a plumb line. 8The Lord asked me, “What do you see, Amos?”

“A plumb line,” I replied.

Then the Lord said, “Look at what I am doing. I am hanging a plumb line next to my people Israel. It will show how crooked they are. I will no longer spare them.

9“The high places where Isaac’s people worship other gods will be destroyed.

The other places of worship in Israel will also be torn down.

I will use my sword to attack Jeroboam’s royal family.”

Amaziah Tells Amos to Stop Prophesying

10Amaziah was priest of Bethel. He sent a message to Jeroboam, the king of Israel. He said, “Amos is making evil plans against you right here in Israel. The people in the land can’t stand to listen to what he’s saying. 11Amos is telling them,

“ ‘Jeroboam will be killed by a sword.

The people of Israel will be taken away as prisoners.

They will be carried off from their own land.’ ”

12Then Amaziah said to Amos, “Get out of Israel, you prophet! Go back to the land of Judah. Earn your living there. Do your prophesying there. 13Don’t prophesy here at Bethel anymore. This is where the king worships. The main temple in the kingdom is located here.”

14Amos answered Amaziah, “I was not a prophet. I wasn’t even the son of a prophet. I was a shepherd. I also took care of sycamore-fig trees. 15But the Lord took me away from taking care of the flock. He said to me, ‘Go. Prophesy to my people Israel.’ 16Now then, listen to the Lord’s message. You say,

“ ‘Don’t prophesy against Israel.

Stop preaching against the people of Isaac.’

17“But the Lord says,

“ ‘Your wife will become a prostitute

in the city of Bethel.

Your sons and daughters will be killed by swords.

Your land will be measured and divided up.

And you yourself will die in another country.

The people of Israel will surely be taken away as prisoners.

They will be carried off from their own land.’ ”