Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 6:1-14

1Ve jer, der tager den med ro i Jerusalem og lever sorgløst i Samaria. I betragter jer selv som de bedste ledere i det bedste land, og Israels folk kommer til jer for at få råd og hjælp. 2Men tænk på, hvordan det er gået Kalno6,2 Eller: „Kalne”, se Es. 10,9. og den tidligere storby Hamat. Og hvad med filisterbyen Gat? Når de blev lagt i ruiner, hvad så med jer? Er jeres byer og lande bedre end deres? 3I tror, at dommen er langt borte, men jeres handlinger bringer den tæt på.

4I nyder livet henslængt på jeres elfenbensudsmykkede senge og divaner. I frådser i fede lamme- og kalvestege, 5mens I synger viser og spiller på lyrer fra Davids tid. 6I drikker vin af de hellige offerskåle og bruger de bedste aromatiske olier på jer selv i stedet for at faste og sørge over Israels forfald. 7Derfor skal I blive de første, som føres i eksil. Jeres lystige fester får en brat ende.

8Herren, den almægtige Gud, har svoret ved sig selv: „Jeg hader Israels hovmod og foragter deres paladser. Derfor overgiver jeg deres by med alle dens indbyggere i fjendens hånd.”

9Om så ti mænd skjuler sig i et hus, skal de alle dø. 10Hvis en slægtning kommer for at hente de døde i huset og begrave dem, råber han måske ind i huset, om der er flere tilbage. Hvis svaret er: „Nej!” vil han sige: „Pas på, nævn ikke Herrens navn, for at han ikke skal høre dig!” 11For når først Herren har afsagt sin dom, skal både små og store huse jævnes med jorden.

12Lader man heste galopere på klipper? Lader man okser pløje havet? Men I har stik imod al fornuft vendt retten til uret og erstattet det gode med det onde. 13I praler over at have besejret de magtesløse og er stolte over, hvad I har kunnet udrette i egen kraft.

14„Åh, Israels folk,” siger Herren, den almægtige Gud. „Jeg sender et fremmed folk imod jer. De vil hærge jeres land fra Lebo-Hamat i nord til Arabadalen mod syd.”

New International Reader's Version

Amos 6:1-14

How Terrible for Those Who Feel Secure When They Shouldn’t

1How terrible it will be for you men

who are so contented on Mount Zion!

How terrible for you who feel secure

on the hill of Samaria!

You are famous men from the greatest nation.

The people of Israel come to you

for help and advice.

2Go and look at the city of Kalneh.

Go from there to the great city of Hamath.

Then go down to Gath in Philistia.

Are those places better off than your two kingdoms?

Is their land larger than yours?

3You are trying to avoid the time

when trouble will come.

But you are only bringing closer

the Assyrian rule of terror.

4You lie down on beds

that are decorated with ivory.

You rest on your couches.

You eat the best lambs

and the fattest calves.

5You pluck away on your harps as David did.

You play new songs on musical instruments.

6You drink wine by the bowlful.

You use the finest lotions.

But Joseph’s people will soon be destroyed.

And you aren’t even sad about it.

7So you will be among the first

to be taken away as prisoners.

You won’t be able to enjoy good food.

You won’t lie around on couches anymore.

The Lord Hates the Pride of Israel

8The Lord and King has made a promise in his own name. He is the Lord God who rules over all. He announces,

“I hate the pride of Jacob’s people.

I can’t stand their forts.

I will hand the city of Samaria

and everything in it over to their enemies.”

9Ten people might be left in one house. If they are, they will die there. 10Relatives might come to burn the dead bodies. If they do, they’ll have to carry them out of the house first. They might ask someone still hiding there, “Is anyone else here with you?” If the answer is no, the relatives will go on to say, “Be quiet! We must not pray in the Lord’s name.”

11That’s because the Lord has already given an order.

He will smash large houses to pieces.

He will crush small houses to bits.

12Horses don’t run on rocky ground.

People don’t plow the sea with oxen.

But you have turned fair treatment into poison.

You have turned the fruit of right living into bitterness.

13You are happy because you captured the town of Lo Debar.

You say, “We were strong enough to take Karnaim too.”

14But the Lord God rules over all. He announces, “People of Israel,

I will stir up a nation against you.

They will crush you from Lebo Hamath

all the way down to the Arabah Valley.”