Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 3:1-15

Straffen over et udvalgt folk

1Hør hvad Herren siger til Israels folk: „Det var jer, jeg førte ud af Egypten. 2Af alle jordens folkeslag er det jer, jeg har udvalgt! Derfor må jeg straffe jer, når I gør oprør imod mig. 3Kan to mennesker slå følge uden først at have lavet en aftale? 4Brøler en løve i buskadset, før den har nedlagt sit bytte? Knurrer ungløven i sin hule uden at have fanget noget? 5Går en fugl i en fælde, hvis der ikke er lokkemad? Klapper en fælde i, hvis den ikke bliver udløst? 6Mon ikke folk bliver bange, når der blæses alarm i byen? Mon ikke jeg står bag, når en by bliver straffet med krig? 7Men jeg skrider ikke til handling, før jeg har åbenbaret mine planer for mine tjenere, profeterne. 8Når løven brøler, bliver mennesket bange. Når Herren taler, må profeten give det videre.

9Råb til filistrene i Ashdods fæstning og til egypterne i deres befæstede byer: Kom og sæt jer på bakketoppene rundt om Samaria. Se på al den vold og undertrykkelse, der foregår i Israel. 10Mit folk har glemt at handle ret. De fylder deres huse med ting, de har røvet. 11Derfor vil en fjende belejre landet, nedbryde byens mure og plyndre deres huse.

12Som når en hyrde kun redder et par skinneben eller et øre af sit får fra løvens gab, sådan vil kun få af Samarias indbyggere blive reddet, som man kan være heldig at redde et hjørne af sin seng eller et stykke af en divan.”3,12 Meningen af teksten er uklar.

13Herren, den Almægtige, siger: „Hør efter og advar Israels folk. 14Når jeg straffer mit folk for deres oprør, vil jeg ødelægge afgudsaltrene i Betel. Altrenes horn bliver hugget af og falder til jorden. 15Jeg ødelægger alle de store, pragtfulde huse, både vinterpalæer, sommerboliger og elfenbenspaladser.

New International Reader's Version

Amos 3:1-15

The Lord Calls for Witnesses Against Israel

1People of Israel, listen to the Lord’s message. He has spoken his message against you. He has spoken it against the whole family he brought up out of Egypt. He says,

2“Out of all the families on earth

I have chosen only you.

So I will punish you

because you have committed so many sins.”

3Do two people walk together

unless they’ve agreed to do so?

4Does a lion roar in the bushes

when it doesn’t have any food?

Does it growl in its den

when it hasn’t caught anything?

5Does a bird fly down to a trap on the ground

when no bait is there?

Does a net spring up from the ground

when it has not caught anything?

6When someone blows a trumpet in a city,

don’t the people tremble with fear?

When trouble comes to a city,

hasn’t the Lord caused it?

7The Lord and King never does anything

without telling his servants the prophets about it.

8A lion has roared.

Who isn’t afraid?

The Lord and King has spoken.

Who can do anything but prophesy?

9Speak to the people in the forts of Ashdod and Egypt.

Tell them, “Gather together

on the mountains of Samaria.

Look at the great trouble in that city.

Its people are committing many crimes.”

10“They do not know how to do what is right,”

announces the Lord.

“They store up stolen goods in their forts.”

11So the Lord and King says,

“Enemies will take over your land.

They will pull down your places of safety.

They will rob your forts.”

12The Lord says,

“Suppose a shepherd saves only two leg bones

from a lion’s mouth.

Or he might save only a piece of an ear.

That is how the Israelites living in Samaria will be saved.

They will only have a board

from a bed

and a piece of cloth

from a couch.”

13“Listen to me,” announces the Lord. “Be a witness against the people of Jacob,” says the Lord God who rules over all.

14“I will punish Israel for their sins.

When I do, I will destroy their altars at Bethel.

The horns that stick out from the upper corners

of their main altar will be cut off.

They will fall to the ground.

15I will tear down their winter houses.

I will also pull down their summer houses.

The houses they have decorated with ivory will be destroyed.

And their princely houses will be torn down,”

announces the Lord.