Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 2:1-16

1Herren siger:

„Moab har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De hånede Edoms afdøde konge

ved at brænde hans knogler til kalk.

2Derfor sætter jeg ild til Moab

nedbrænder Kerijots fæstningsværker.

Moab vil gå til i kampens hede,

vædderhorn og krigshyl viser dets fald.

3Jeg tilintetgør landets konge

og gør det af med alle dets ledere.”

Gud har talt!

Dom over Juda

4Herren siger:

„Juda har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De har forkastet mine bud

og gjort oprør mod mine befalinger.

De blev ført vild af de falske guder,

som deres forfædre besluttede at følge.

5Derfor sætter jeg ild til Juda,

nedbrænder Jerusalems fæstningsværker.”

Dom over Israel

6Herren siger:

„Israel har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De sælger de fattige som slaver,

når de ikke kan betale deres gæld.

7De træder de svage ned i skidtet

og skubber de sagtmodige væk.

Far og søn krænker mit hellige navn

ved at gå ind til den samme luder,

8de lægger sig ved afgudsalteret

på kapper, de har taget i pant.

I afgudstemplerne svælger de i vin,

de har købt for penge, de har taget i bøder.

9Har I glemt, at jeg udryddede amoritterne foran jer?

De var høje som cedre og stærke som ege.

Jeg rev bladene af dem

og skar rødderne over.

10Var det ikke mig, som førte jer ud af Egypten

og holdt jer i live de 40 år i ørkenen?

Var det ikke mig, der hjalp jer,

så I kunne indtage amoritternes land?

11Jeg lod nogle af jeres sønner vokse op som profeter

og andre blev indviet som naziræere.

Er det ikke rigtigt, mit folk, Israel?

12Men I lokkede naziræerne til at drikke vin,

og I forbød profeterne at profetere.

13Derfor vil jeg knuse jer,

som en vogn læsset med neg knuser, hvad den kører over.

14Den hurtige når ikke at undslippe,

den stærke har ikke gavn af sine kræfter.

Krigeren kan ikke redde sit liv,

15bueskytten kan ikke holde stand.

De hurtigste løbere er for langsomme,

rytterne når ikke at slippe væk.

16Selv de modigste smider den dag deres våben

og flygter i håb om at redde livet.”

Gud har talt!

New International Reader's Version

Amos 2:1-16

1The Lord says,

“The people of Moab have sinned again and again.

So I will judge them.

They burned the bones

of Edom’s king to ashes.

2So I will send fire to destroy Moab.

It will burn up Kerioth’s forts.

Moab will come crashing down with a loud noise.

War cries will be heard.

So will the blast of trumpets.

3I will kill Moab’s ruler.

I will also kill all its officials,”

says the Lord.

4The Lord says,

“The people of Judah have sinned again and again.

So I will judge them.

They have refused to obey my law.

They have not kept my rules.

Other gods have led them astray.

Their people of long ago

worshiped those gods.

5So I will send fire to destroy Judah.

It will burn up Jerusalem’s forts.”

The Lord Judges Israel

6The Lord says,

“The people of Israel have sinned again and again.

So I will judge them.

They sell into slavery those who have done no wrong.

They trade needy people

for a mere pair of sandals.

7They grind the heads of the poor

into the dust of the ground.

They refuse to be fair to those who are crushed.

A father and his son have sex with the same girl.

They treat my name as if it were not holy.

8They lie down beside every altar on clothes they have taken.

They lie on those clothes

until the owner pays back what is owed.

In the house of their God

they drink wine that was paid as fines.

9“Yet I destroyed the Amorites

to make room in the land for my people.

The Amorites were as tall as cedar trees.

They were as strong as oak trees.

But I cut off their fruit above the ground

and their roots below it.

10“People of Israel, I brought you up out of Egypt.

I led you in the desert for 40 years.

I gave you the land of the Amorites.

11I raised up prophets from among your children.

I also set apart for myself some of your young people to be Nazirites.

Isn’t that true, people of Israel?”

announces the Lord.

12“But you made the Nazirites drink wine.

You commanded the prophets not to prophesy.

13“A cart that is loaded with grain

crushes anything it runs over.

In the same way, I will crush you.

14Your fastest runners will not escape.

The strongest people will not get away.

Even soldiers will not be able

to save their own lives.

15Men who are armed with bows will lose the battle.

Soldiers who are quick on their feet will not escape.

Horsemen will not be able

to save their own lives.

16Even your bravest soldiers

will run away naked on that day,”

announces the Lord.