Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 1:1-15

1Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for fårehyrden Amos fra landsbyen Tekoa to år før jordskælvet. Det var mens Uzzija var konge i Juda, og Jeroboam, søn af Joash, var konge i Israel.1,1 Uzzija var formodentlig konge fra 792-740 f.Kr. og Jeroboam fra 793-753 f. Kr. 2Amos begyndte:

„Når Herren råber fra Jerusalem,

når han brøler som en løve fra Zion,

da visner græsset på marken,

og Karmels regnskove tørrer ud.”

Guds dom over Israels nabofolk

3Herren siger:

„Damaskus har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De knuste mit folk i Gilead

som under en tærskeslæde med jernpigge.

4Jeg sætter ild til kong Hazaels palads,

ødelægger Ben-Hadads fæstningsværker.

5Jeg smadrer Damaskus’ byporte,

fjerner dem, der bor på ondskabens slette.1,5 Eller: Bikat-Aven, som betyder ondskabens slette.

Aramæernes konge nyder livet på tronen,1,5 Mere ordret: „han, der holder scepteret i Bet-Eden (glædens hus).”

men hele hans folk bliver sendt tilbage til Kir.”

Gud har talt!

6Herren siger:

„Gaza har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De sendte en hel befolkning i eksil,

solgte dem som slaver til Edom.

7Jeg sætter ild til Gazas mure,

ødelægger byens fæstningsværker.

8Jeg dræber kongen af Ashdod,

og tilintetgør regenten i Ashkalon.

Jeg udrydder Ekrons befolkning,

ja, hver eneste filister skal dræbes.”

Gud Herren har talt!

9Herren siger:

„Tyrus har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De solgte en hel befolkning til Edom,

selv om de havde sluttet fredspagt med dem.

10Jeg sætter ild til Tyrus’ mure,

nedbrænder byens fæstningsværker.”

11Herren siger:

„Edom har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De angreb deres broderfolk

og lod hånt om al barmhjertighed.

De rev og flåede uden ophør,

der var ingen ende på deres vrede.

12Jeg sætter ild til Teman,

nedbrænder Botzras fæstningsværker.”

13Herren siger:

„Ammon har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

Under et erobringstogt i Gilead

skar de maven op på gravide kvinder.

14Derfor sætter jeg ild til Rabbas bymure,

nedbrænder deres fæstningsværker.

Slagmarken vil fyldes med råb og skrig,

kampen vil rase som en ødelæggende orkan.

15Ammons konge bliver sendt i eksil,

og landets ledere bliver alle ført bort.”

Gud har talt!

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1:1-15

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, în zilele lui Uzia, regele lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului1 Vezi Zah. 14:5.. 2El a zis:

Domnul răcnește din Sion

și glasul Lui răsună din Ierusalim.

Pășunile păstorilor se usucă,

iar vârful Carmelului se veștejește.“

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Damascului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a treierat Ghiladul

cu tăvălugurile de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael,

care va mistui fortărețele lui Ben‑Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului;

îl voi nimici pe cel ce locuiește5 Sau: pe cel ce stăpânește (regele). în Câmpia Aven5 Aven înseamnă răutate.

și pe cel ce ține sceptrul în Bet‑Eden.

Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir,“ zice Domnul.

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Gazei,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi,

ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei,

care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau pe regele din). Așdod

și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon,

Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,

iar rămășița filistenilor va pieri,“ zice Stăpânul Domn.

Judecată împotriva Tyrului

9Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Tyrului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi, dându‑le Edomului

și nu și‑a adus aminte de legământul frățesc9 Vezi 1 Regi 5:1, 12..

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tyrului,

care îi va mistui fortărețele.“

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Edomului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑a urmărit cu sabia pe fratele său,

înăbușindu‑și mila,

pentru că s‑a lăsat mereu condus de mânie

și și‑a păstrat neîncetat furia.

12Voi trimite foc în Teman,

care va mistui fortărețele Boțrei.“

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,

ca să‑și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,

care îi va mistui fortărețele

în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,

în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele lor15 Sau: Milkom (Moleh, zeul suprem al amoniților). Ebr.: malkam va merge în exil

împreună cu căpeteniile sale,“ zice Domnul.