Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 6

De første seks segl på bogrullen brydes til dom over jorden

1Da Lammet brød det første af de syv segl, hørte jeg et af de fire levende væsener råbe med tordenrøst: „Kom!” Derefter så jeg en hvid hest med en rytter, som holdt en bue i hånden. Rytteren fik udleveret en sejrskrans, og han red af sted fra sejr til sejr, for han var bestemt til at sejre.

Da Lammet brød det andet segl, hørte jeg det andet levende væsen råbe: „Kom!” Og der kom en rød hest med en rytter, som fik udleveret et vældigt sværd. Han tog freden bort fra jorden, så folk begyndte at nedslagte hinanden.

Da Lammet brød det tredje segl, hørte jeg det tredje levende væsen råbe: „Kom!” Og der kom en sort hest med en rytter, som holdt en skålvægt i hånden. Da hørte jeg en stemme inde fra de fire væsener, som råbte: „Et kilo hvede vil koste en dagløn, og tre kilo byg vil koste en dagløn. Men olivenolien og vinen må du ikke skade!”

Da Lammet brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde levende væsen råbe: „Kom!” Og der kom en gustengul hest med en rytter, som hed „Døden”, og Dødsriget fulgte med ham. De fik lov til at dræbe en fjerdedel af jordens befolkning gennem krig og sult, sygdom og vilde dyr.

Da Lammet brød det femte segl, så jeg neden for alteret i det himmelske tempel sjælene af dem, som var blevet slået ihjel, fordi de holdt fast ved Guds ord og ikke ville fornægte deres tro på ham. 10 „Herre, du er den sande og hellige Gud,” råbte de. „Hvor længe vil det vare endnu, før du holder dom over dem, der bor på jorden, og hævner vores død?” 11 Da fik de hver en lang, hvid klædning, og der blev sagt til dem, at de skulle vente et stykke tid endnu, indtil det fulde antal af deres medtjenere og medkristne, som skulle slås ihjel ligesom dem selv, var nået.

12 Da Lammet brød det sjette segl, kom der et voldsomt jordskælv. Solen blev mørk som en sørgedragt, og månen blev rød som blod. 13 Himlens stjerner faldt ned mod jorden, som frugterne falder fra et figentræ, der gennemrystes af en vældig storm. 14 Himlen blev rullet sammen som en bogrulle, og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads. 15 Alle mennesker på jorden søgte at gemme sig i huler og bag klipper i bjergene, både konger og stormænd, hærførere og rigmænd, magthavere, slaver og almindelige borgere. 16 De råbte til bjergene og klippestykkerne: „Styrt sammen over os![a] Skjul os for Den Store Konge og Lammet! 17 For hvem kan undgå straf på den store dommens dag, som nu er kommet?”

Notas al pie

  1. 6,16 Jf. Hos. 10,8 og Luk. 23,30.

New Living Translation

Revelation 6

The Lamb Breaks the First Six Seals

1As I watched, the Lamb broke the first of the seven seals on the scroll.[a] Then I heard one of the four living beings say with a voice like thunder, “Come!” I looked up and saw a white horse standing there. Its rider carried a bow, and a crown was placed on his head. He rode out to win many battles and gain the victory.

When the Lamb broke the second seal, I heard the second living being say, “Come!” Then another horse appeared, a red one. Its rider was given a mighty sword and the authority to take peace from the earth. And there was war and slaughter everywhere.

When the Lamb broke the third seal, I heard the third living being say, “Come!” I looked up and saw a black horse, and its rider was holding a pair of scales in his hand. And I heard a voice from among the four living beings say, “A loaf of wheat bread or three loaves of barley will cost a day’s pay.[b] And don’t waste[c] the olive oil and wine.”

When the Lamb broke the fourth seal, I heard the fourth living being say, “Come!” I looked up and saw a horse whose color was pale green. Its rider was named Death, and his companion was the Grave.[d] These two were given authority over one-fourth of the earth, to kill with the sword and famine and disease[e] and wild animals.

When the Lamb broke the fifth seal, I saw under the altar the souls of all who had been martyred for the word of God and for being faithful in their testimony. 10 They shouted to the Lord and said, “O Sovereign Lord, holy and true, how long before you judge the people who belong to this world and avenge our blood for what they have done to us?” 11 Then a white robe was given to each of them. And they were told to rest a little longer until the full number of their brothers and sisters[f]—their fellow servants of Jesus who were to be martyred—had joined them.

12 I watched as the Lamb broke the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became as dark as black cloth, and the moon became as red as blood. 13 Then the stars of the sky fell to the earth like green figs falling from a tree shaken by a strong wind. 14 The sky was rolled up like a scroll, and all of the mountains and islands were moved from their places.

15 Then everyone—the kings of the earth, the rulers, the generals, the wealthy, the powerful, and every slave and free person—all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. 16 And they cried to the mountains and the rocks, “Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. 17 For the great day of their wrath has come, and who is able to survive?”

Notas al pie

  1. 6:1 Or book.
  2. 6:6a Greek A choinix [1 quart or 1 liter] of wheat for a denarius, and 3 choinix of barley for a denarius. A denarius was equivalent to a laborer’s full day’s wage.
  3. 6:6b Or harm.
  4. 6:8a Greek was Hades.
  5. 6:8b Greek death.
  6. 6:11 Greek their brothers.