Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 22

1Så viste englen mig en flod med livgivende vand, rent og klart som krystal. Den udsprang fra Guds og Lammets trone, som står i byen, og floden fortsatte ned midt gennem byens hovedgade. På hver side af floden voksede livgivende træer. Det er træer, der bærer frugt 12 gange om året, en gang hver måned, og bladene er til lægedom for folkeslagene.[a] Intet i byen er under forbandelse, for den er under ledelse af Gud selv og Lammet, og Guds tjenere er altid parate til at tjene ham. De får lov til at se hans ansigt, og de går rundt med hans navn på panden. Der skal ikke være nat mere, og de vil ikke have brug for nogen lampe eller for solens lys, for Gud Herren vil lyse for dem, og de skal være hans medregenter i al evighed.

Afsluttende ord

Derpå sagde englen til mig: „Det, du har hørt og set, er troværdigt og sandt. Gud, Herren, som giver profeterne sin Ånd, sendte sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Hør efter! Jeg kommer snart! Velsignet er den, der tager de profetiske ord i denne bog til sig.”

Jeg, Johannes, er den, som hørte og så disse ting. Da jeg havde hørt og set det hele, kastede jeg mig ned for fødderne af englen for at hylde ham. Men han sagde til mig: „Nej, gør det ikke! Jeg er Guds tjener ligesom du og de andre profeter og alle dem, der tager ordene i denne bog til sig. Giv al ære til Gud!” 10 Han fortsatte: „Du skal ikke holde de profetiske ord i denne bog hemmelige, for tiden er nær.”

11 Lad dem, der gør det onde, fortsætte med det. Lad dem, der lever et urent liv, fortsætte med det. Lad dem, der gør det gode, fortsætte med det. Lad dem, der lever et rent liv, fortsætte med det. 12 „Ja, jeg kommer snart,” siger Jesus. „Jeg vil belønne alle i forhold til deres handlinger. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og afslutningen.”

14 Velsignede er de, som har gjort deres dragter rene,[b] så de har lov til at spise af frugten fra livets træ og gå ind gennem byens porte. 15 Men de andre hører ikke til i byen: De perverse,[c] de okkulte og de, der lever i seksuel synd, voldsmændene, afgudsdyrkerne, ja alle, der hellere vil leve på en løgn.

16 „Jeg sendte min engel,” sagde Jesus, „for at du skal fortælle det her til menighederne. Jeg er Davids rodskud[d] og efterkommer, den strålende morgenstjerne.”

17 Ånden og bruden siger: „Kom!” Lad dem, der hører det, sige: „Kom!” De, som er tørstige, må komme. Enhver, som ønsker det, kan drikke så meget, de vil, af det livgivende vand.

18 Jeg understreger kraftigt for enhver, som hører de profetiske ord i denne bog: Hvis I lægger noget til, vil Gud lægge alle de plager på jer, som er beskrevet i denne bog. 19 Og hvis I tager noget væk, vil Gud fratage jer retten til livets træ og den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

20 Han, som fortæller de her ting, siger: „Jeg kommer snart!”

Ja, Herre Jesus, kom snart!

21 Herren Jesu nåde være med jer alle.

Notas al pie

 1. 22,2 Den græske tekst er uklar, så det vides ikke med sikkerhed, om der er et eller flere træer, og hvor de står i forhold til floden. Jf. Ez. 47,1.7.12.
 2. 22,14 Jf. 7,14.
 3. 22,15 Eller: „hundene”. Det er uklart, hvad der sigtes til, måske mandlige prostituerede, jf. 5.Mos. 23,18, hvor den hebraiske tekst taler om „hundeløn”.
 4. 22,16 „Davids Rodskud” er en titel for Messias, som går tilbage til Es. 11,1.10, og det hebraiske ord ligger til grund for titlen „Nazaræer”. Morgenstjernen indvarsler en ny dag, her en helt ny tidsalder.

New American Standard Bible

Revelation 22

The River and the Tree of Life

1Then he showed me a river of the water of life, [a]clear as crystal, coming from the throne of God and of [b]the Lamb, in the middle of its street. On either side of the river was the tree of life, bearing twelve [c]kinds of fruit, yielding its fruit every month; and the leaves of the tree were for the healing of the nations. There will no longer be any curse; and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bond-servants will serve Him; they will see His face, and His name will be on their foreheads. And there will no longer be any night; and they [d]will not have need of the light of a lamp nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them; and they will reign forever and ever.

And he said to me, “These words are faithful and true”; and the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angel to show to His bond-servants the things which must soon take place.

“And behold, I am coming quickly. Blessed is he who [e]heeds the words of the prophecy of this book.”

I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things. But he *said to me, “Do not do that. I am a fellow servant of yours and of your brethren the prophets and of those who [f]heed the words of this book. Worship God.”

The Final Message

10 And he *said to me, “Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. 11 Let the one who does wrong, still do wrong; and the one who is filthy, still be filthy; and let the one who is righteous, still practice righteousness; and the one who is holy, still keep himself holy.”

12 “Behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to render to every man [g]according to what he has done. 13 I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.”

14 Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city. 15 Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters, and everyone who loves and practices lying.

16 “I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things [h]for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star.”

17 The Spirit and the bride say, “Come.” And let the one who hears say, “Come.” And let the one who is thirsty come; let the one who wishes take the water of life without cost.

18 I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book: if anyone adds to them, God will add to him the plagues which are written in this book; 19 and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and [i]from the holy city, which are written in this book.

20 He who testifies to these things says, “Yes, I am coming quickly.” Amen. Come, Lord Jesus.

21 The grace of the Lord Jesus be with [j]all. Amen.

Notas al pie

 1. Revelation 22:1 Lit bright
 2. Revelation 22:1 Or the Lamb. In the middle of its street, and on either side of the river, was
 3. Revelation 22:2 Or crops of fruit
 4. Revelation 22:5 Lit do not have
 5. Revelation 22:7 Lit keeps
 6. Revelation 22:9 Lit keep
 7. Revelation 22:12 Lit as his work is
 8. Revelation 22:16 Or concerning
 9. Revelation 22:19 Lit out of
 10. Revelation 22:21 One early ms reads the saints