Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 20

Tusindårsriget

1Jeg så nu en engel komme ned fra Himlen. Han havde nøglen til afgrunden i hånden, og han bar på en tung jernlænke. Han greb fat i dragen, den gamle Slange, som er Djævelen og Satan, lænkede ham og smed ham i afgrunden, hvor han skulle være i 1000 år. Hullet over afgrunden blev forsvarligt lukket og forseglet, så han ikke mere kunne vildlede nationerne. Når de 1000 år er forbi, skal han efter Guds plan slippes løs for en kort tid.

Derefter så jeg en masse troner, og nogle, der satte sig på tronerne.[a] De fik magt til at afsige domme. Jeg så også sjælene af alle dem, som var blevet henrettet, fordi de havde været tro over for Jesus og havde holdt fast ved Guds ord. De havde ikke bøjet sig i hyldest til uhyret eller dets statue, og de havde ikke taget imod uhyrets mærke på panden eller hånden. De blev nu levende for at regere sammen med Kristus i 1000 år. Det er den første genopstandelse. (De andre døde blev ikke levende, før de 1000 år var gået). Velsignede og hellige er de, der kommer med i den første genopstandelse. Dem har den anden død ingen magt over. De skal være præster for Gud og Kristus, og de skal regere sammen med ham i 1000 år.

Satan løslades efter 1000 år, men besejres

Når de 1000 år er forbi, skal Satan lukkes ud af sit fængsel, og han vil tage ud til alle nationer i hele verden, især Gog og Magog, for at overtale dem til at hjælpe ham i den forestående krig. Jeg så ham samle soldater så talrige som havets sand. Hærene drog frem over jorden og omringede den elskede by, hvor Guds folk havde forskanset sig. Men så kom der ild ned fra Himlen og fortærede dem. 10 Djævelen, som havde vildledt dem, blev kastet i søen med brændende svovl, hvor uhyret og den falske profet allerede var. Der skal de pines dag og nat i al evighed.

Verdensdommen og den anden død

11 Derefter så jeg en stor, hvid trone og Gud selv, der sad på den. Jord og himmel flygtede for ham, men der var ingen steder, de kunne være. 12 Dernæst så jeg de døde stå foran tronen, både de rige og de fattige. Mange bøger blev åbnet, og en ganske særlig bog blev åbnet. Det var livets bog. De døde blev bedømt efter deres gerninger, i overensstemmelse med, hvad der stod i bøgerne. 13 Havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget gav sine døde tilbage. Alle blev bedømt efter deres gerninger. 14 Døden og dødsriget blev kastet i ildsøen. Det er den anden død—ildsøen. 15 Alle, der ikke var skrevet op i livets bog, blev kastet i ildsøen.

Notas al pie

  1. 20,4 Sandsynligvis de 24 medregenter sidst nævnt i 19,4.

New Living Translation

Revelation 20

The Thousand Years

1Then I saw an angel coming down from heaven with the key to the bottomless pit[a] and a heavy chain in his hand. He seized the dragon—that old serpent, who is the devil, Satan—and bound him in chains for a thousand years. The angel threw him into the bottomless pit, which he then shut and locked so Satan could not deceive the nations anymore until the thousand years were finished. Afterward he must be released for a little while.

Then I saw thrones, and the people sitting on them had been given the authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded for their testimony about Jesus and for proclaiming the word of God. They had not worshiped the beast or his statue, nor accepted his mark on their foreheads or their hands. They all came to life again, and they reigned with Christ for a thousand years.

This is the first resurrection. (The rest of the dead did not come back to life until the thousand years had ended.) Blessed and holy are those who share in the first resurrection. For them the second death holds no power, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him a thousand years.

The Defeat of Satan

When the thousand years come to an end, Satan will be let out of his prison. He will go out to deceive the nations—called Gog and Magog—in every corner of the earth. He will gather them together for battle—a mighty army, as numberless as sand along the seashore. And I saw them as they went up on the broad plain of the earth and surrounded God’s people and the beloved city. But fire from heaven came down on the attacking armies and consumed them.

10 Then the devil, who had deceived them, was thrown into the fiery lake of burning sulfur, joining the beast and the false prophet. There they will be tormented day and night forever and ever.

The Final Judgment

11 And I saw a great white throne and the one sitting on it. The earth and sky fled from his presence, but they found no place to hide. 12 I saw the dead, both great and small, standing before God’s throne. And the books were opened, including the Book of Life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. 13 The sea gave up its dead, and death and the grave[b] gave up their dead. And all were judged according to their deeds. 14 Then death and the grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death. 15 And anyone whose name was not found recorded in the Book of Life was thrown into the lake of fire.

Notas al pie

  1. 20:1 Or the abyss, or the underworld; also in 20:3.
  2. 20:13 Greek and Hades; also in 20:14.