Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 2

Budskabet til menigheden i Efesos

1Skriv til menigheden[a] i Efesos: Dette budskab kommer fra ham, der holder de syv stjerner i sin højre hånd, og som vandrer blandt de syv guldlysestager.

Jeg ved, hvordan du har slidt og slæbt og holdt ud gennem forfølgelserne. Jeg ved også, at du ikke tolererer onde mennesker i din midte. Jeg ser, at du har vurderet dem, der kalder sig selv apostle uden at være det, og du har fundet, at de lyver. Jeg ved, at du har været udholdende og har lidt for mit navns skyld, og at du ikke er kørt træt.

Men jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed. Tænk derfor over, hvorfra du er faldet. Kom tilbage og gør, som du gjorde i begyndelsen. Ellers kommer jeg og flytter din lysestage fra dens plads. Det vil jeg gøre, hvis du ikke lægger kursen om. Dog vil jeg rose dig, fordi du tager lige så stærkt afstand fra nikolaitternes gerninger, som jeg gør.[b]

Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give lov til at spise af frugten fra livets træ, der står i Guds Paradis.

Budskabet til menigheden i Smyrna

Skriv til menigheden i Smyrna: Dette budskab kommer fra ham, som er den første og den sidste, han som var død, men blev levende.

Jeg ved, hvad du har udrettet. Jeg kender til de forfølgelser, du har været igennem, og jeg ved, at du er fattig. Men du er alligevel rig! Jeg har hørt de falske anklager fra dem, der mener om sig selv, at de er de sande jøder,[c] men de tilhører i virkeligheden Satans forsamling. 10 Vær ikke bange for de lidelser, der venter dig. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel for at friste jer til frafald. I ti dage vil I opleve stor trængsel. Men vær tro indtil døden. Jeg vil give jer det evige liv som belønning.

11 Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne: Den, der sejrer, bliver ikke ramt af den anden død.

Budskabet til menigheden i Pergamon

12 Skriv til menigheden i Pergamon: Dette budskab kommer fra ham, der har det skarpe, tveæggede sværd.

13 Jeg ved, at du bor dér, hvor Satan har sin trone. Men du holder fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, ikke engang da Satans håndlangere slog min trofaste tjener Antipas ihjel. 14 Men jeg har ikke desto mindre nogle få ting at udsætte på dig. Du huser nemlig nogle, der følger Bileams lære. Husk, at han fik kong Balak til at lokke israelitterne med til at spise kød, der var ofret til afguderne, og tage del i religiøs prostitution.[d] 15 Du har også nogle, der følger nikolaitternes falske lære, og derved forføres de til at synde på samme måde, som israelitterne gjorde dengang. 16 Du må tage skarpt afstand fra sådan en lære. Hvis du ikke gør det, kommer jeg hurtigt for at slå disse mennesker ned med min munds sværd.

17 Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne: Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna.[e] Jeg vil også give ham en hvid sten, og på den er der skrevet et nyt navn, som ingen forstår betydningen af, undtagen den, der får det.

Budskabet til menigheden i Tyatira

18 Skriv til menigheden i Tyatira: Dette budskab kommer fra Guds Søn, hvis øjne lyser som ild, og hvis fødder skinner som blankt metal.

19 Jeg ved, hvad du har udrettet, og jeg kender din kærlighed, din trofaste og gode tjeneste og din udholdenhed, ja, du arbejder hårdere nu end i begyndelsen. 20 Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, som kalder sig selv profet. Hun lærer mine tjenere at tage del i festmåltider for afguderne og i religiøs prostitution. 21 Jeg har givet hende tid til at ændre holdning, men det har hun ikke gjort. 22 Nu vil jeg straffe hende med sygdom. De, der følger hende, vil komme til at lide forfærdeligt, hvis de ikke tager afstand fra hendes handlinger, 23 ja, jeg sender hendes ‚børn’ i døden. Så vil alle menighederne forstå, at jeg kender ethvert menneskes tanker og motiver, og jeg giver hver især løn som forskyldt.

24 Med hensyn til jer andre i Tyatira, som ikke følger den falske lære, og som ikke kender til ‚Satans dybe mysterier’, som de kalder det, jer vil jeg ikke lægge nye byrder på. 25 Men hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer. 26-28 De, der vinder sejr og bliver ved med at udføre mine gerninger lige til det sidste, vil jeg give autoritet over folkeslagene, den samme magt og myndighed, som min Far har givet mig. Med jernscepter skal de knuse de genstridige, som man slår de mislykkede lerkar i stykker.[f] Den, der sejrer, vil jeg også give morgenstjernen.

29 Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden siger til menighederne.

Notas al pie

 1. 2,1 Ordret: „menighedens engel”, men budskabet er til menigheden som helhed.
 2. 2,6 De såkaldte nikolaitter havde åbenbart en lære, som tillod seksuel synd, måske fordi de betragtede det åndelige og det legemlige som uafhængige områder. Legemlig synd havde for dem ingen åndelig betydning.
 3. 2,9 Ordet „jøder” blev ligesom ordet „Israel” ofte brugt i betydningen: „det sande Guds folk”. Men de vantro jøder, som angreb de kristne, betegnes her som tilhørende Satan, jf. Joh. 8,44, hvor Jesus kalder de vantro jøder djævelens børn.
 4. 2,14 Jf. 4.Mos. 22–25 og 31,16.
 5. 2,17 Som symbol på evigt liv. Det var brød, bagt af mannakorn, der holdt israelitterne i live i ørkenen.
 6. 2,26-28 Ordene her har forbindelse til Sl. 2,8-9.

New American Standard Bible

Revelation 2

Message to Ephesus

1“To the angel of the church in Ephesus write:

The One who holds the seven stars in His right hand, the One who walks [a]among the seven golden lampstands, says this:

‘I know your deeds and your toil and [b]perseverance, and that you cannot tolerate evil men, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false; and you have [c]perseverance and have endured for My name’s sake, and have not grown weary. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore remember from where you have fallen, and repent and do the [d]deeds you did at first; or else I am coming to you and will remove your lampstand out of its place—unless you repent. Yet this you do have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life which is in the Paradise of God.’

Message to Smyrna

“And to the angel of the church in Smyrna write:

The first and the last, who [e]was dead, and has come to life, says this:

‘I know your tribulation and your poverty (but you are rich), and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. 10 Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for ten days. [f]Be faithful until death, and I will give you the crown of life. 11 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt by the second death.’

Message to Pergamum

12 “And to the angel of the church in Pergamum write:

The One who has the sharp two-edged sword says this:

13 ‘I know where you dwell, where Satan’s throne is; and you hold fast My name, and did not deny My faith even in the days of Antipas, My witness, My faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. 14 But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. 15 So you also have some who in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. 16 Therefore repent; or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of My mouth. 17 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.’

Message to Thyatira

18 “And to the angel of the church in Thyatira write:

The Son of God, who has [g]eyes like a flame of fire, and His feet are like burnished bronze, says this:

19 ‘I know your deeds, and your love and faith and service and [h]perseverance, and that your [i]deeds of late are greater than [j]at first. 20 But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and she teaches and leads My bond-servants astray so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. 21 I gave her time to repent, and she does not want to repent of her immorality. 22 Behold, I will throw her [k]on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of [l]her deeds. 23 And I will kill her children with [m]pestilence, and all the churches will know that I am He who searches the [n]minds and hearts; and I will give to each one of you according to your deeds. 24 But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them—I place no other burden on you. 25 Nevertheless what you have, hold fast until I come. 26 He who overcomes, and he who keeps My deeds until the end, to him I will give authority over the [o]nations; 27 and he shall [p]rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are broken to pieces, as I also have received authority from My Father; 28 and I will give him the morning star. 29 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’

Notas al pie

 1. Revelation 2:1 Lit in the middle of
 2. Revelation 2:2 Or steadfastness
 3. Revelation 2:3 V 2, note 1
 4. Revelation 2:5 Lit first deeds
 5. Revelation 2:8 Lit became
 6. Revelation 2:10 Or Prove yourself faithful
 7. Revelation 2:18 Lit His eyes
 8. Revelation 2:19 Or steadfastness
 9. Revelation 2:19 Lit last deeds
 10. Revelation 2:19 Lit the first
 11. Revelation 2:22 Lit into
 12. Revelation 2:22 One early ms reads their
 13. Revelation 2:23 Lit death
 14. Revelation 2:23 Lit kidneys, i.e. inner man
 15. Revelation 2:26 Or Gentiles
 16. Revelation 2:27 Lit shepherd