Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 19

Lammets bryllup

1Efter dette hørte jeg et vældigt råb fra en stor flok mennesker i Himlen:

„Halleluja!
    Nu er Guds herlighed kommet med kraft og frelse.
Hans domme er korrekte og retfærdige.
Han dømte den store skøge,
    som ødelagde verden med sin forførelse.
Han straffede hende, som dræbte hans tjenere.
Halleluja!
    Røgen fra byen vil stige op i al evighed.”

De 24 medregenter og de fire levende væsener faldt på knæ og tilbad Gud, der sad på tronen. „Amen! Halleluja!” råbte de. Derpå lød en stemme fra tronen: „Pris Gud, alle hans tjenere og de, der ærer ham, både kendte og ukendte!”

Dernæst hørte jeg lyden af råb fra en stor menneskemængde. Det var en buldrende lyd som et mægtigt vandfald eller en kraftig torden:

„Halleluja!
Nu er det Herren, den Gud, som hersker over alle ting, der regerer!
    Lad os være glade og juble og lovprise ham.
Nu kan Lammets bryllupsfest begynde.
    Hans brud har gjort sig parat,
        hun har fået en skinnende hvid klædning at tage på.”

(Den hvide klædning er Guds folks gode gerninger.)

Englen sagde nu til mig: „Skriv: Velsignede er alle, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.” Og han fortsatte: „De ord, du hørte, er Guds sande ord!” 10 Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham, men han sagde til mig: „Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener ligesom du og de andre kristne, der holder fast ved budskabet om Jesus. Giv Gud al ære, for den profetiske Ånd fortæller om Jesus og ophøjer ham.”

Rytteren på den hvide hest

11 Derefter så jeg Himlen blive åbnet, og en person kom ridende på en hvid hest. Han blev kaldt „Trofast og Sand”, for han dømmer retfærdigt og fører kun retfærdig krig. 12 Hans øjne strålede som ild. På hovedet havde han mange kroner, og der stod et navn, som kun han selv kan tyde. 13 Kappen, han havde om sig, var dyppet i blod, og hans navn var „Guds Ord”. 14 En meget stor flok ryttere kom ud fra Himlen på hvide heste. De var iført skinnende hvide klæder og sluttede sig til den første rytter. 15 I munden havde han et skarpt sværd, som han vil bruge mod folkeslagene, for han vil herske over dem med et jernscepter og udføre den højeste Guds straf, som når man træder druer i en vinperse. 16 På hans kappe og hans lår[a] stod der en beskrivelse: „Kongen over alle konger” og „Herren over alle herrer”.

17 Derefter så jeg en anden engel, der stod i solen. Han råbte med høj stemme til alle fugle, som flyver højt over jorden: „Kom til Guds store festmåltid! 18 Kom og spis kødet af regenter, hærchefer og helte, af heste og ryttere, af slaver og frie, høj og lav!” 19 Dernæst så jeg uhyret og alle jordens regenter og deres hære. De samlede sig til krig mod ham, der sad på hesten, og mod hans hær. 20 Men uhyret blev overmandet sammen med den falske profet, der havde udført mirakler på uhyrets vegne. (De mirakler havde forført dem, der bar uhyrets mærke, og dem, der tilbad dets statue). Begge to blev kastet levende i søen med brændende svovl. 21 Men resten blev dræbt med det sværd, som han, der sad på hesten, havde i munden. Og alle fuglene åd sig mætte i de dræbtes kød.

Notas al pie

  1. 19,16 Nogle håndskrifter siger: „hans pande og hans lår”, mens andre kun taler om låret. Med „låret” betegnes på græsk området fra knæet til hoften, så oversættelsen „hofte” eller „lænd” er unøjagtig.

New Living Translation

Revelation 19

Songs of Victory in Heaven

1After this, I heard what sounded like a vast crowd in heaven shouting,

“Praise the Lord![a]
    Salvation and glory and power belong to our God.
His judgments are true and just.
    He has punished the great prostitute
who corrupted the earth with her immorality.
    He has avenged the murder of his servants.”

And again their voices rang out:

“Praise the Lord!
    The smoke from that city ascends forever and ever!”

Then the twenty-four elders and the four living beings fell down and worshiped God, who was sitting on the throne. They cried out, “Amen! Praise the Lord!”

And from the throne came a voice that said,

“Praise our God,
    all his servants,
all who fear him,
    from the least to the greatest.”

Then I heard again what sounded like the shout of a vast crowd or the roar of mighty ocean waves or the crash of loud thunder:

“Praise the Lord!
    For the Lord our God,[b] the Almighty, reigns.
Let us be glad and rejoice,
    and let us give honor to him.
For the time has come for the wedding feast of the Lamb,
    and his bride has prepared herself.
She has been given the finest of pure white linen to wear.”
    For the fine linen represents the good deeds of God’s holy people.

And the angel said to me, “Write this: Blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb.” And he added, “These are true words that come from God.”

10 Then I fell down at his feet to worship him, but he said, “No, don’t worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers and sisters[c] who testify about their faith in Jesus. Worship only God. For the essence of prophecy is to give a clear witness for Jesus.[d]

The Rider on the White Horse

11 Then I saw heaven opened, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. 12 His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. A name was written on him that no one understood except himself. 13 He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. 14 The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on white horses. 15 From his mouth came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with an iron rod. He will release the fierce wrath of God, the Almighty, like juice flowing from a winepress. 16 On his robe at his thigh[e] was written this title: King of all kings and Lord of all lords.

17 Then I saw an angel standing in the sun, shouting to the vultures flying high in the sky: “Come! Gather together for the great banquet God has prepared. 18 Come and eat the flesh of kings, generals, and strong warriors; of horses and their riders; and of all humanity, both free and slave, small and great.”

19 Then I saw the beast and the kings of the world and their armies gathered together to fight against the one sitting on the horse and his army. 20 And the beast was captured, and with him the false prophet who did mighty miracles on behalf of the beast—miracles that deceived all who had accepted the mark of the beast and who worshiped his statue. Both the beast and his false prophet were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. 21 Their entire army was killed by the sharp sword that came from the mouth of the one riding the white horse. And the vultures all gorged themselves on the dead bodies.

Notas al pie

  1. 19:1 Greek Hallelujah; also in 19:3, 4, 6. Hallelujah is the transliteration of a Hebrew term that means “Praise the Lord.”
  2. 19:6 Some manuscripts read the Lord God.
  3. 19:10a Greek brothers.
  4. 19:10b Or is the message confirmed by Jesus.
  5. 19:16 Or On his robe and thigh.