Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 17

Babylon, den store skøge

1En af de syv engle, som hver havde fået en skål med Guds vrede, kom hen for at tale med mig. „Kom!” sagde han. „Jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som bor ved de mange vande. Jordens konger har forgudet hende, og mennesker verden over har beruset sig i hendes forførende vin.”

Englen bragte mig i ånden ud i en ørken, hvor jeg så en kvinde sidde på et skarlagenrødt uhyre, der havde syv hoveder og ti horn. Uhyret var fuldt af blasfemiske ord. Kvinden var klædt i kostbart, purpurfarvet og skarlagenrødt tøj, og hun havde smykket sig med guld, ædelsten og perler. I hånden havde hun et guldbæger, som var fyldt til randen med modbydelige og urene symboler på hendes onde handlinger. På hendes pande var der skrevet et hemmelighedsfuldt navn: „Det Mægtige Babylon, igangsætteren af al jordens modbydelighed og afguderi.” Og jeg så, at kvinden var beruset efter at have drukket blodet fra de mennesker, der troede på Jesus og ikke fornægtede ham. Jeg blev meget forundret, da jeg så hende.

Englen sagde til mig: „Hvorfor er du forundret? Lad mig forklare dig hemmeligheden om kvinden og det uhyre med de syv hoveder og ti horn, som hun sidder på. Uhyret har haft stor magt, men har det ikke nu. Det vil stige op fra afgrunden med ny magt, men det går sin undergang i møde. Alle de mennesker, hvis navne ikke fra verdens grundlæggelse har været skrevet i livets bog, vil fyldes af beundring for det uhyre, som var engang, ikke er nu, men snart kommer tilbage.

Her gælder det om at have visdom. De syv hoveder symboliserer de syv høje, som kvinden sidder på, men de viser også hen til syv konger. 10 Fem er faldet, en regerer nu, og den sidste er endnu ikke kommet. Når han kommer, vil han kun have magt i kort tid. 11 Selve uhyret, som var engang, men ikke er nu, symboliserer en konge nummer otte, af samme art som de syv, men også den konge vil gå sin undergang i møde. 12 De ti horn symboliserer ti fyrster, som ikke har noget at regere over, men i en kort periode vil de få lov at regere sammen med uhyret. 13 De ti har fælles mål og tanke, og de stiller deres magt og indflydelse til rådighed for uhyret. 14 De vil gå til angreb på Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi han er Kongen over alle konger og har magten over alle magthavere. Og de, der står på Lammets side, er de kaldede, udvalgte og trofaste.”

15 Derefter sagde englen til mig: „De mange vande du så, dér hvor skøgen bor, symboliserer alverdens folkemasser, alle folkeslag og sprog. 16 Uhyret og de ti horn vil senere hade skøgen og ødelægge hende. De vil rive tøjet af hende, fortære hendes kød og brænde resterne op. 17 Det var nemlig en del af Guds plan, at de ti konger skulle underkaste sig uhyrets vilje, indtil Guds ord er gået i opfyldelse. 18 Kvinden, som du så sidde på de syv høje, symboliserer Den Store By, som alle jordens herskere bøjer sig for.”

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 17

Súd nad neviestkou

1 Tu prišiel ku mne jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a povedal mi: Poď so mnou, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá vládne nad vodami

a s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia sa opíjali vínom jej nemravnosti."

Anjel ma preniesol v duchu na púšť. Tu som videl ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohmi, plnej rúhavých mien.

Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahokamami a perlami. V ruke držala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.

Na čele mala napísané meno tajomného významu: Veľký Babylon, matka všetkého smilstva a všetkých ohavností na zemi."

Zhrozený som uvidel, že je opitá krvou veriacich a krvou Ježišových svedkov.

Prečo si taký zhrozený?" spýtal sa ma anjel. Prezradím ti tajomstvo tej ženy aj tej sedemhlavej a desaťrohej šelmy, na ktorej sa nesie.

Šelma, ktorú si videl, už tu raz bola, ale bola premožená. Ešte raz vystúpi z priepasti, ale pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú už od ustanovenia sveta zapísané v knihe života, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, ktorá bola, nie je a zasa nakrátko bude.

Aby sme to pochopili, potrebujeme Božiu múdrosť: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena tróni. Znamenajú aj sedem kráľov:

10 päť z nich už padlo, šiesty práve kraľuje, siedmy ešte nenastúpil, ale jeho vláda potrvá len krátko.

11 Šelma, ktorá tu predtým bola a teraz nie je, je ôsmy kráľ.

12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí sa ešte neujali vlády. Prevezmú moc spolu so šelmou, ale iba na krátku chvíľu.

13 Budú mať rovnaké zámery a ciele a svoju moc aj silu odovzdajú šelme.

14 Budú spolu bojovať proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo je Pán pánov a Kráľ kráľov. A spolu s ním zvíťazia všetci, ktorých si povolal, vyvolil a ktorí mu zostali verní."

15 A anjel mi ešte povedal: Vody, ktoré si videl a na ktorých neviestka sedí, sú obrazom národov, davov, rás a jazykov.

16 Šelma aj desať rohov, ktoré si videl, napokon však neviestku znenávidia, postrhávajú z nej šaty až do naha, budú jesť jej mäso a spália ju.

17 To Boh im vnukol, aby vykonali jeho zámer a svorne odovzdali svoju kráľovskú moc šelme, až sa splní Božie slovo.

18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré vládne nad všetkými kráľmi zeme."