Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 14

Lammet og den nye sang fra de 144.000

1Derefter så jeg, at Lammet pludselig stod på Zions bjerg. Sammen med det så jeg 144.000, som havde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på panden. Så hørte jeg en buldren fra Himlen, der lød som et mægtigt vandfald eller en vedvarende torden. Det var som en utrolig mængde af harpespillere, der spillede og sang foran Guds trone, de fire levende væsener og de 24 medregenter. Det var en ny sang, som kun de 144.000, der var blevet løskøbt fra jorden, kunne lære. Det er dem, som ikke er blevet urene ved at dyrke afguder. De er uskyldsrene som jomfruer. Det er dem, der følger Lammet, hvor det end går. De er løskøbt ud af menneskeheden som den første høst for Gud og for Lammet. Der kommer ikke et usandt ord fra deres mund, og der er intet at udsætte på dem.

De tre engles budskab til hele jordens befolkning

Derefter så jeg en engel flyve rundt på himlen. Den forkyndte det evige budskab om tro på Kristus på ethvert sprog til alle folkeslag over hele jorden. „Giv Gud den ære, der tilkommer ham,” råbte englen. „Dommens time er kommet. Bøj jer for ham, der skabte himlen og jorden, havet og alle vandkilderne.”

Endnu en engel fulgte efter. Han råbte: „Hun er faldet! Det store Babylon, som forførte alle nationerne til at drikke af sin berusende og besnærende vin, er faldet.”

En tredje engel fulgte efter, og han råbte: „De, der tilbeder uhyret og dets statue og tager imod dets mærke på panden eller på hånden, 10 vil få Guds vrede at føle i fuldt mål. De vil opleve en nådesløs straf, hvor de bliver pint i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. 11 Røgen fra deres pinested vil i al evighed stige op, og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem, der tilbeder uhyret og dets statue, og som tager imod dets mærke.”

12 Men for alle dem, der tilhører Gud, dem, der holder fast ved hans befalinger og troen på Jesus, gælder det om at være udholdende.

13 Så hørte jeg en stemme fra Himlen sige: „Skriv: ‚Velsignede er alle de, der fra nu af dør i troen på deres Herre.’ Ja, siger Ånden, så kan de få lov til at hvile ud efter den hårde kamp, for deres gerninger taler deres sag.”

Jordens høst, et introduktionsbillede til Guds sidste strafudmåling

14 Derefter så jeg pludselig en hvid sky, og på skyen sad en skikkelse, som lignede et menneske.[a] Han havde en guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden. 15 En anden engel kom ud fra den himmelske helligdom og råbte til ham, der sad på skyen: „Sving din segl over jorden og høst. Tiden er inde, for kornet er klar til høst.” 16 Han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jordens korn blev høstet.

17 Bagefter kom endnu en engel ud fra helligdommen med en skarp segl i hånden. 18 En engel mere kom til syne, denne gang fra alteret, og han havde magt over ilden. Han råbte til englen med den skarpe segl: „Brug din segl og skær klaserne af jordens vinstok, for druerne er klar til høst.” 19 Så svang englen sin segl over jorden, skar druerne af jordens vinstok og kastede dem i Guds vredes mægtige persekar. 20 Druerne blev trådt i persekarret uden for byen, og fra karret strømmede der en flod af blod, der var 1.600 stadier[b] lang og så dyb, at en hest ville synke i til halsen.

Notas al pie

 1. 14,14 Eller: „en menneskesøn”. På hebraisk er „menneskesøn” et udtryk, der betyder „menneske”.
 2. 14,20 De 1.600 stadier svarer til knap 300 km. Da 4 er menneskehedens og jordens tal, er det sandsynligt, at 4x4x100 har symbolsk betydning og står for det rent menneskelige uden guddommeligt islæt. 3 er tallet for det guddommelige og himmelske.

New American Standard Bible

Revelation 14

The Lamb and the 144,000 on Mount Zion

1Then I looked, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion, and with Him one hundred and forty-four thousand, having His name and the name of His Father written on their foreheads. And I heard a voice from heaven, like the sound of many waters and like the sound of loud thunder, and the voice which I heard was like the sound of harpists playing on their harps. And they *[a]sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders; and no one could learn the song except the one hundred and forty-four thousand who had been purchased from the earth. These are the ones who have not been defiled with women, for they [b]have kept themselves chaste. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb. And no lie was found in their mouth; they are blameless.

Vision of the Angel with the Gospel

And I saw another angel flying in midheaven, having an eternal gospel to preach to those who [c]live on the earth, and to every nation and tribe and tongue and people; and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.”

And another angel, a second one, followed, saying, “[d]Fallen, fallen is Babylon the great, she who has made all the nations drink of the wine of the [e]passion of her immorality.”

Doom for Worshipers of the Beast

Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead or on his hand, 10 he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed [f]in full strength in the cup of His anger; and he will be tormented with fire and [g]brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. 11 And the smoke of their torment goes up forever and ever; they have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and [h]whoever receives the mark of his name.” 12 Here is the [i]perseverance of the [j]saints who keep the commandments of God and [k]their faith in Jesus.

13 And I heard a voice from heaven, saying, “Write, ‘Blessed are the dead who die in the Lord from now on!’” “Yes,” says the Spirit, “so that they may rest from their labors, for their deeds follow with them.”

The Reapers

14 Then I looked, and behold, a white cloud, and sitting on the cloud was one like [l]a son of man, having a golden crown on His head and a sharp sickle in His hand. 15 And another angel came out of the [m]temple, crying out with a loud voice to Him who sat on the cloud, “[n]Put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, because the harvest of the earth [o]is ripe.” 16 Then He who sat on the cloud [p]swung His sickle over the earth, and the earth was reaped.

17 And another angel came out of the [q]temple which is in heaven, and he also had a sharp sickle. 18 Then another angel, the one who has power over fire, came out from the altar; and he called with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, “[r]Put in your sharp sickle and gather the clusters [s]from the vine of the earth, because her grapes are ripe.” 19 So the angel [t]swung his sickle to the earth and gathered the clusters from the vine of the earth, and threw them into the great wine press of the wrath of God. 20 And the wine press was trodden outside the city, and blood came out from the wine press, up to the horses’ bridles, [u]for a distance of [v]two hundred miles.

Notas al pie

 1. Revelation 14:3 Two early mss read sing something like a new song
 2. Revelation 14:4 Lit are chaste men
 3. Revelation 14:6 Lit sit
 4. Revelation 14:8 Lit Babylon...fell, fell, she who
 5. Revelation 14:8 Or wrath
 6. Revelation 14:10 Lit unmixed; in ancient times wine was usually diluted with water
 7. Revelation 14:10 I.e. burning sulphur
 8. Revelation 14:11 Lit if anyone
 9. Revelation 14:12 Or steadfastness
 10. Revelation 14:12 Or holy ones
 11. Revelation 14:12 Lit the faith of
 12. Revelation 14:14 Or the Son of Man
 13. Revelation 14:15 Or sanctuary
 14. Revelation 14:15 Lit Send forth
 15. Revelation 14:15 Lit has become dry
 16. Revelation 14:16 Lit cast
 17. Revelation 14:17 Or sanctuary
 18. Revelation 14:18 Lit Send forth
 19. Revelation 14:18 Lit of
 20. Revelation 14:19 Lit cast
 21. Revelation 14:20 Lit from
 22. Revelation 14:20 Lit sixteen hundred stadia; a stadion was approx 600 ft