Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 14

Lammet og den nye sang fra de 144.000

1Derefter så jeg, at Lammet pludselig stod på Zions bjerg. Sammen med det så jeg 144.000, som havde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på panden. Så hørte jeg en buldren fra Himlen, der lød som et mægtigt vandfald eller en vedvarende torden. Det var som en utrolig mængde af harpespillere, der spillede og sang foran Guds trone, de fire levende væsener og de 24 medregenter. Det var en ny sang, som kun de 144.000, der var blevet løskøbt fra jorden, kunne lære. Det er dem, som ikke er blevet urene ved at dyrke afguder. De er uskyldsrene som jomfruer. Det er dem, der følger Lammet, hvor det end går. De er løskøbt ud af menneskeheden som den første høst for Gud og for Lammet. Der kommer ikke et usandt ord fra deres mund, og der er intet at udsætte på dem.

De tre engles budskab til hele jordens befolkning

Derefter så jeg en engel flyve rundt på himlen. Den forkyndte det evige budskab om tro på Kristus på ethvert sprog til alle folkeslag over hele jorden. „Giv Gud den ære, der tilkommer ham,” råbte englen. „Dommens time er kommet. Bøj jer for ham, der skabte himlen og jorden, havet og alle vandkilderne.”

Endnu en engel fulgte efter. Han råbte: „Hun er faldet! Det store Babylon, som forførte alle nationerne til at drikke af sin berusende og besnærende vin, er faldet.”

En tredje engel fulgte efter, og han råbte: „De, der tilbeder uhyret og dets statue og tager imod dets mærke på panden eller på hånden, 10 vil få Guds vrede at føle i fuldt mål. De vil opleve en nådesløs straf, hvor de bliver pint i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. 11 Røgen fra deres pinested vil i al evighed stige op, og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem, der tilbeder uhyret og dets statue, og som tager imod dets mærke.”

12 Men for alle dem, der tilhører Gud, dem, der holder fast ved hans befalinger og troen på Jesus, gælder det om at være udholdende.

13 Så hørte jeg en stemme fra Himlen sige: „Skriv: ‚Velsignede er alle de, der fra nu af dør i troen på deres Herre.’ Ja, siger Ånden, så kan de få lov til at hvile ud efter den hårde kamp, for deres gerninger taler deres sag.”

Jordens høst, et introduktionsbillede til Guds sidste strafudmåling

14 Derefter så jeg pludselig en hvid sky, og på skyen sad en skikkelse, som lignede et menneske.[a] Han havde en guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden. 15 En anden engel kom ud fra den himmelske helligdom og råbte til ham, der sad på skyen: „Sving din segl over jorden og høst. Tiden er inde, for kornet er klar til høst.” 16 Han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jordens korn blev høstet.

17 Bagefter kom endnu en engel ud fra helligdommen med en skarp segl i hånden. 18 En engel mere kom til syne, denne gang fra alteret, og han havde magt over ilden. Han råbte til englen med den skarpe segl: „Brug din segl og skær klaserne af jordens vinstok, for druerne er klar til høst.” 19 Så svang englen sin segl over jorden, skar druerne af jordens vinstok og kastede dem i Guds vredes mægtige persekar. 20 Druerne blev trådt i persekarret uden for byen, og fra karret strømmede der en flod af blod, der var 1.600 stadier[b] lang og så dyb, at en hest ville synke i til halsen.

Notas al pie

  1. 14,14 Eller: „en menneskesøn”. På hebraisk er „menneskesøn” et udtryk, der betyder „menneske”.
  2. 14,20 De 1.600 stadier svarer til knap 300 km. Da 4 er menneskehedens og jordens tal, er det sandsynligt, at 4x4x100 har symbolsk betydning og står for det rent menneskelige uden guddommeligt islæt. 3 er tallet for det guddommelige og himmelske.

The Message

Revelation 14

A Perfect Offering

11-2 I saw—it took my breath away!—the Lamb standing on Mount Zion, 144,000 standing there with him, his Name and the Name of his Father inscribed on their foreheads. And I heard a voice out of Heaven, the sound like a cataract, like the crash of thunder.

2-5 And then I heard music, harp music and the harpists singing a new song before the Throne and the Four Animals and the Elders. Only the 144,000 could learn to sing the song. They were bought from earth, lived without compromise, virgin-fresh before God. Wherever the Lamb went, they followed. They were bought from humankind, firstfruits of the harvest for God and the Lamb. Not a false word in their mouths. A perfect offering.

Voices from Heaven

6-7 I saw another Angel soaring in Middle-Heaven. He had an Eternal Message to preach to all who were still on earth, every nation and tribe, every tongue and people. He preached in a loud voice, “Fear God and give him glory! His hour of judgment has come! Worship the Maker of Heaven and earth, salt sea and fresh water!”

A second Angel followed, calling out, “Ruined, ruined, Great Babylon ruined! She made all the nations drunk on the wine of her whoring!”

9-11 A third Angel followed, shouting, warning, “If anyone worships the Beast and its image and takes the mark on forehead or hand, that person will drink the wine of God’s wrath, prepared unmixed in his chalice of anger, and suffer torment from fire and brimstone in the presence of Holy Angels, in the presence of the Lamb. Smoke from their torment will rise age after age. No respite for those who worship the Beast and its image, who take the mark of its name.”

12 Meanwhile, the saints stand passionately patient, keeping God’s commands, staying faithful to Jesus.

13 I heard a voice out of Heaven, “Write this: Blessed are those who die in the Master from now on; how blessed to die that way!”

“Yes,” says the Spirit, “and blessed rest from their hard, hard work. None of what they’ve done is wasted; God blesses them for it all in the end.”

Harvest Time

14-16 I looked up, I caught my breath!—a white cloud and one like the Son of Man sitting on it. He wore a gold crown and held a sharp sickle. Another Angel came out of the Temple, shouting to the Cloud-Enthroned, “Swing your sickle and reap. It’s harvest time. Earth’s harvest is ripe for reaping.” The Cloud-Enthroned gave a mighty sweep of his sickle, began harvesting earth in a stroke.

17-18 Then another Angel came out of the Temple in Heaven. He also had a sharp sickle. Yet another Angel, the one in charge of tending the fire, came from the Altar. He thundered to the Angel who held the sharp sickle, “Swing your sharp sickle. Harvest earth’s vineyard. The grapes are bursting with ripeness.”

19-20 The Angel swung his sickle, harvested earth’s vintage, and heaved it into the winepress, the giant winepress of God’s wrath. The winepress was outside the City. As the vintage was trodden, blood poured from the winepress as high as a horse’s bridle, a river of blood for two hundred miles.