Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 14

Lammet og den nye sang fra de 144.000

1Derefter så jeg, at Lammet pludselig stod på Zions bjerg. Sammen med det så jeg 144.000, som havde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på panden. Så hørte jeg en buldren fra Himlen, der lød som et mægtigt vandfald eller en vedvarende torden. Det var som en utrolig mængde af harpespillere, der spillede og sang foran Guds trone, de fire levende væsener og de 24 medregenter. Det var en ny sang, som kun de 144.000, der var blevet løskøbt fra jorden, kunne lære. Det er dem, som ikke er blevet urene ved at dyrke afguder. De er uskyldsrene som jomfruer. Det er dem, der følger Lammet, hvor det end går. De er løskøbt ud af menneskeheden som den første høst for Gud og for Lammet. Der kommer ikke et usandt ord fra deres mund, og der er intet at udsætte på dem.

De tre engles budskab til hele jordens befolkning

Derefter så jeg en engel flyve rundt på himlen. Den forkyndte det evige budskab om tro på Kristus på ethvert sprog til alle folkeslag over hele jorden. „Giv Gud den ære, der tilkommer ham,” råbte englen. „Dommens time er kommet. Bøj jer for ham, der skabte himlen og jorden, havet og alle vandkilderne.”

Endnu en engel fulgte efter. Han råbte: „Hun er faldet! Det store Babylon, som forførte alle nationerne til at drikke af sin berusende og besnærende vin, er faldet.”

En tredje engel fulgte efter, og han råbte: „De, der tilbeder uhyret og dets statue og tager imod dets mærke på panden eller på hånden, 10 vil få Guds vrede at føle i fuldt mål. De vil opleve en nådesløs straf, hvor de bliver pint i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. 11 Røgen fra deres pinested vil i al evighed stige op, og hverken dag eller nat vil der være nogen lindring for dem, der tilbeder uhyret og dets statue, og som tager imod dets mærke.”

12 Men for alle dem, der tilhører Gud, dem, der holder fast ved hans befalinger og troen på Jesus, gælder det om at være udholdende.

13 Så hørte jeg en stemme fra Himlen sige: „Skriv: ‚Velsignede er alle de, der fra nu af dør i troen på deres Herre.’ Ja, siger Ånden, så kan de få lov til at hvile ud efter den hårde kamp, for deres gerninger taler deres sag.”

Jordens høst, et introduktionsbillede til Guds sidste strafudmåling

14 Derefter så jeg pludselig en hvid sky, og på skyen sad en skikkelse, som lignede et menneske.[a] Han havde en guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden. 15 En anden engel kom ud fra den himmelske helligdom og råbte til ham, der sad på skyen: „Sving din segl over jorden og høst. Tiden er inde, for kornet er klar til høst.” 16 Han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jordens korn blev høstet.

17 Bagefter kom endnu en engel ud fra helligdommen med en skarp segl i hånden. 18 En engel mere kom til syne, denne gang fra alteret, og han havde magt over ilden. Han råbte til englen med den skarpe segl: „Brug din segl og skær klaserne af jordens vinstok, for druerne er klar til høst.” 19 Så svang englen sin segl over jorden, skar druerne af jordens vinstok og kastede dem i Guds vredes mægtige persekar. 20 Druerne blev trådt i persekarret uden for byen, og fra karret strømmede der en flod af blod, der var 1.600 stadier[b] lang og så dyb, at en hest ville synke i til halsen.

Notas al pie

  1. 14,14 Eller: „en menneskesøn”. På hebraisk er „menneskesøn” et udtryk, der betyder „menneske”.
  2. 14,20 De 1.600 stadier svarer til knap 300 km. Da 4 er menneskehedens og jordens tal, er det sandsynligt, at 4x4x100 har symbolsk betydning og står for det rent menneskelige uden guddommeligt islæt. 3 er tallet for det guddommelige og himmelske.

Amplified Bible

Revelation 14

The Lamb and the 144,000 on Mount Zion

1Then I looked, and this is what I saw: the Lamb stood [firmly established] on Mount Zion, and with Him a hundred and forty-four thousand who had His name and His Father’s name inscribed on their foreheads [signifying God’s own possession]. And I heard a voice from heaven, like the sound of great waters and like the rumbling of mighty thunder; and the voice that I heard [seemed like music and] was like the sound of harpists playing on their harps. And they sang a new song before the throne [of God] and before the four living creatures and the elders; and no one could learn the song except the hundred and forty-four thousand who had been purchased (ransomed, redeemed) from the earth. These are the ones who have not been defiled [by relations] with women, for they are celibate. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased and redeemed from among men [of Israel] as the first fruits [sanctified and set apart for special service] for God and the Lamb. No lie was found in their mouth, for they are blameless (spotless, untainted, beyond reproach).

The Angel with the Gospel

Then I saw another angel flying in midheaven, with an [a]eternal gospel to preach to the inhabitants of the earth, to every nation and tribe and language and people; and he said with a loud voice, “Fear God [with awe and reverence], and give Him glory [and honor and praise in worship], because the hour of His judgment has come; [with all your heart] worship Him who created the heaven and the earth, the sea and the springs of water.”

Doom for Proud Babylon

Then another angel, a second one, followed, saying, “Fallen, fallen is Babylon the great, she who has made all nations drink the wine of the passion of her immorality [corrupting them with idolatry].”

Doom for Worshipers of the Beast

Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, “Whoever worships the beast and his image and receives the mark [of the beast] on his forehead or on his hand, 10 he too will [have to] drink of the wine of the wrath of God, [b]mixed undiluted into the cup of His anger; and he will be tormented with fire and brimstone (flaming sulfur) in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb (Christ). 11 And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day and night—those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.” 12 Here is [encouragement for] the steadfast endurance of the saints (God’s people), those who habitually keep God’s commandments and their faith in Jesus.

13 Then I heard [the distinct words of] a voice from heaven, saying, “Write, ‘[c]Blessed (happy, prosperous, to be admired) are the dead who die in the Lord from now on!’” “Yes, [blessed indeed],” says the Spirit, “so that they may rest and have relief from their labors, for their deeds do follow them.”

The Reapers

14 Again I looked, and this is what I saw: a white cloud, and sitting on the cloud was One like the Son of Man, with a crown of gold on His head and a sharp sickle [of swift judgment] in His hand. 15 And another angel came out of the temple, calling with a loud voice to Him who was sitting upon the cloud, “Put in Your sickle and reap [at once], for the hour to reap [in judgment] has arrived, because the earth’s harvest is fully ripened.” 16 So He who was sitting on the cloud cast His sickle over the earth, and the earth was reaped (judged).

17 Then another angel came out of the temple (sanctuary) in heaven, and he also had a sharp sickle. 18 And another angel came from the altar, the one who has power over fire; and he called with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, “Put in your sharp sickle and reap the clusters of grapes from the vine of the earth, because her grapes are ripe [for judgment].” 19 So the angel swung his sickle to the earth and harvested the grapevine of the earth, and threw the grapes into the great wine press of the wrath and indignation of God [as judgment of the rebellious world]. 20 And the grapes in the wine press were trampled and crushed outside the city, and blood poured from the wine press, reaching up to the horses’ bridles, for a distance of [d]sixteen hundred stadia.

Notas al pie

  1. Revelation 14:6 This term likely refers to the message of God’s impending righteous judgment and a final call to repentance and faith in the risen Lord.
  2. Revelation 14:10 In ancient times it was customary to mix wine with an equal or larger quantity of water to prevent intoxication at ordinary meals. Here, the mixing is ironic because the “wine of the wrath” is to be consumed at full strength.
  3. Revelation 14:13 This is the second of the seven promised blessings. See note 1:3.
  4. Revelation 14:20 About two hundred miles.