Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 11

Guds to profeter i Jerusalem

1Derpå fik jeg en målestok i hånden: „Gå hen og mål Guds helligdom,” blev der sagt. „Opmål alteret og tæl dem, som tilbeder der. Men forgården uden for helligdommen skal du ikke måle, for den er i hænderne på de ikke-jødiske folkeslag. De får 42 måneder til at trampe rundt i den hellige by. Jeg vil lade mine to profeter fremstå, klædt i sørgedragt, og de skal profetere i alle de 1260 dage.

De to profeter svarer til de to oliventræer og de to lysestager,[a] der står foran hele jordens Herre. Hvis nogen forsøger at gøre dem fortræd, bliver de dræbt. Flammer vil slå ud fra profeternes mund og fortære dem. Profeterne får magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn i den periode, hvor de profeterer. De får også magt til at forvandle floder og have til blod og til at sende alle slags plager over jorden, når de ønsker det.

Når profeterne har afsluttet de 42 måneders budskaber, vil der komme et uhyre op fra afgrundens mørke. Det vil gå til angreb på dem og slå dem ihjel. Deres lig vil komme til at ligge på gaden i den store by, hvor deres Herre blev korsfæstet. Det svarer åndeligt set til Sodoma og Egypten. Mennesker fra alle folkeslag og sprog vil se på deres lig i tre og en halv dag, og man vil ikke tillade, at ligene bliver begravet. 10 Over hele verden vil man fejre, at dommedagsprofeterne er døde. Overalt vil folk glæde og fryde sig, og de vil sende hinanden gaver, for de to profeter var til stor irritation for dem, der boede på jorden.”

11 Da de to profeter havde ligget døde i tre og en halv dag, gjorde Gud dem levende igen, og de rejste sig op. Alle, der så det, blev grebet af rædsel. 12 Så lød der en kraftig stemme fra Himlen, som sagde: „Kom herop!” Straks fór de to profeter op til Himlen og forsvandt i en sky, mens deres fjender så på det. 13 I det samme kom der et voldsomt jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen, og 7000 mennesker omkom. De overlevende blev forfærdede og gav Himlens Gud ære.

14 Det var det andet „ak og ve”. Snart kommer det tredje.

Den syvende trompet

15 Da den syvende engel blæste i sin trompet, lød der høje råb i Himlen: „Nu overtager Herren, vores Gud, sammen med sin Messias herredømmet over verden, og de skal herske i al evighed!”

16 De 24 medregenter, der sad på deres troner omkring Guds trone, faldt på knæ med ansigtet mod jorden, og de hyldede Gud: 17 „Vi takker dig Herre, du den øverste hersker og Gud, du som er, og som var. For nu vil du udøve din store magt, og nu er det dig, der regerer. 18 Folkeslagene har vist deres vrede, men nu er tiden kommet for din vrede. Nu skal de døde dømmes, og du vil belønne dine tjenere, profeterne, og alle dem, der tilhører dig, dem, der viser dig ærefrygt, hvad enten det er kendte eller ukendte mennesker. Nu vil du ødelægge dem, der ødelægger jorden.”

19 Derefter blev der åbnet ind til det allerhelligste rum i Guds himmelske helligdom, så pagtens ark kunne ses. Og der kom lynglimt og tordenbrag, jordskælv og voldsomt haglvejr.

Notas al pie

  1. 11,4 Oliventræerne symboliserer en konstant forsyning af olivenolie, så lamperne/profeterne kan give Helligåndens lys i 1260 dage (42 måneder), jf. Zak. 4.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 11

Meranie chrámu a dvaja svedkovia

1 Potom som dostal trstinovú mieru, ktorá vyzerala ako prút, a anjel mi povedal: Vstaň a zmeraj Boží chrám aj oltár a zrátaj tých, ktorí sa v ňom klaňajú.

Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú pustošiť sväté mesto štyridsaťdva mesiacov.

No pošlem ešte svojich dvoch svedkov; oblečení do smútočných šiat budú tisícdvestošesťdesiat dní pripomínať, že je najvyšší čas robiť pokánie."

To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme.

A keby im chcel niekto ublížiť, vyšľahne oheň z ich úst a spáli ich nepriateľov. Takto zahynie každý, kto by im chcel ublížiť.

Tí dvaja svedkovia majú moc uzavrieť nebesá, aby nepršalo, kým budú prorokovať, a majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všetkými pohromami, kedykoľvek budú chcieť.

No len čo skončia svoje ťažké poslanie, vystúpi z priepasti dravá šelma, pustí sa s nimi do boja, premôže ich a zabije.

Ich telá zostanú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán.

Ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás budú tri a pol dňa pozerať na ich mŕtve telá a nedovolia ich pochovať.

10 Obyvatelia zeme sa z toho budú radovať, jasať a posielať si dary a blahoželať si: Tí dvaja nás už nebudú znepokojovať!"

11 Ale po tri a pol dňoch Boh tých dvoch svedkov oživil a postavili sa na nohy. Tých, čo to videli, premkla hrôza.

12 Tu začuli dvaja proroci mocný hlas z neba: Vystúpte sem!" A vystúpili v oblaku do neba pred očami vydesených nepriateľov.

13 V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie, desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

14 Druhá pohroma sa skončila, ale už je tu tretia.

Siedma poľnica

15 Zatrúbil siedmy anjel a celým nebom zazneli mocné hlasy: Vlády nad svetom sa odteraz ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kraľovať na večné veky!"

16 Dvadsiati štyria starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali:

17 Vzdávame ti vďaky,

Pane, Bože všemohúci,

ktorý si a ktorý si bol,

že si sa ujal svojej moci

a začal si kraľovať.

18 Rozzúrili sa národy,

preto tvoj hnev sa obrátil proti nim.

Nastal čas súdiť mŕtvych

a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov,

všetkých, ktorí ti patria

a žijú podľa tvojej vôle,

malých aj veľkých,

a zahubiť tých,

čo pustošia zem."

19 Tu sa otvoril v nebi Boží chrám a bolo v ňom vidieť truhlu zmluvy. Vzápätí sa rozpútali blesky, zaburácali hromy, nastalo zemetrasenie a veľké krupobitie.