Bibelen på hverdagsdansk

Aabenbaringen 11

Guds to profeter i Jerusalem

1Derpå fik jeg en målestok i hånden: „Gå hen og mål Guds helligdom,” blev der sagt. „Opmål alteret og tæl dem, som tilbeder der. Men forgården uden for helligdommen skal du ikke måle, for den er i hænderne på de ikke-jødiske folkeslag. De får 42 måneder til at trampe rundt i den hellige by. Jeg vil lade mine to profeter fremstå, klædt i sørgedragt, og de skal profetere i alle de 1260 dage.

De to profeter svarer til de to oliventræer og de to lysestager,[a] der står foran hele jordens Herre. Hvis nogen forsøger at gøre dem fortræd, bliver de dræbt. Flammer vil slå ud fra profeternes mund og fortære dem. Profeterne får magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn i den periode, hvor de profeterer. De får også magt til at forvandle floder og have til blod og til at sende alle slags plager over jorden, når de ønsker det.

Når profeterne har afsluttet de 42 måneders budskaber, vil der komme et uhyre op fra afgrundens mørke. Det vil gå til angreb på dem og slå dem ihjel. Deres lig vil komme til at ligge på gaden i den store by, hvor deres Herre blev korsfæstet. Det svarer åndeligt set til Sodoma og Egypten. Mennesker fra alle folkeslag og sprog vil se på deres lig i tre og en halv dag, og man vil ikke tillade, at ligene bliver begravet. 10 Over hele verden vil man fejre, at dommedagsprofeterne er døde. Overalt vil folk glæde og fryde sig, og de vil sende hinanden gaver, for de to profeter var til stor irritation for dem, der boede på jorden.”

11 Da de to profeter havde ligget døde i tre og en halv dag, gjorde Gud dem levende igen, og de rejste sig op. Alle, der så det, blev grebet af rædsel. 12 Så lød der en kraftig stemme fra Himlen, som sagde: „Kom herop!” Straks fór de to profeter op til Himlen og forsvandt i en sky, mens deres fjender så på det. 13 I det samme kom der et voldsomt jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen, og 7000 mennesker omkom. De overlevende blev forfærdede og gav Himlens Gud ære.

14 Det var det andet „ak og ve”. Snart kommer det tredje.

Den syvende trompet

15 Da den syvende engel blæste i sin trompet, lød der høje råb i Himlen: „Nu overtager Herren, vores Gud, sammen med sin Messias herredømmet over verden, og de skal herske i al evighed!”

16 De 24 medregenter, der sad på deres troner omkring Guds trone, faldt på knæ med ansigtet mod jorden, og de hyldede Gud: 17 „Vi takker dig Herre, du den øverste hersker og Gud, du som er, og som var. For nu vil du udøve din store magt, og nu er det dig, der regerer. 18 Folkeslagene har vist deres vrede, men nu er tiden kommet for din vrede. Nu skal de døde dømmes, og du vil belønne dine tjenere, profeterne, og alle dem, der tilhører dig, dem, der viser dig ærefrygt, hvad enten det er kendte eller ukendte mennesker. Nu vil du ødelægge dem, der ødelægger jorden.”

19 Derefter blev der åbnet ind til det allerhelligste rum i Guds himmelske helligdom, så pagtens ark kunne ses. Og der kom lynglimt og tordenbrag, jordskælv og voldsomt haglvejr.

Notas al pie

 1. 11,4 Oliventræerne symboliserer en konstant forsyning af olivenolie, så lamperne/profeterne kan give Helligåndens lys i 1260 dage (42 måneder), jf. Zak. 4.

New American Standard Bible

Revelation 11

The Two Witnesses

1Then there was given me a [a]measuring rod like a staff; [b]and someone said, “Get up and measure the [c]temple of God and the altar, and those who worship in it. [d]Leave out the court which is outside the [e]temple and do not measure it, for it has been given to the nations; and they will tread under foot the holy city for forty-two months. And I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for twelve hundred and sixty days, clothed in sackcloth.” These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. And if anyone wants to harm them, fire flows out of their mouth and devours their enemies; so if anyone wants to harm them, he must be killed in this way. These have the power to shut up the sky, so that rain will not fall during the days of their prophesying; and they have power over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire.

When they have finished their testimony, the beast that comes up out of the abyss will make war with them, and overcome them and kill them. And their dead bodies will lie in the street of the great city which [f]mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Those from the peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead [g]bodies for three and a half days, and [h]will not permit their dead bodies to be laid in a tomb. 10 And those who dwell on the earth will rejoice over them and celebrate; and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth.

11 But after the three and a half days, the breath of life from God came into them, and they stood on their feet; and great fear fell upon those who were watching them. 12 And they heard a loud voice from heaven saying to them, “Come up here.” Then they went up into heaven in the cloud, and their enemies watched them. 13 And in that hour there was a great earthquake, and a tenth of the city fell; [i]seven thousand people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven.

14 The second woe is past; behold, the third woe is coming quickly.

The Seventh Trumpet—Christ’s Reign Foreseen

15 Then the seventh angel sounded; and there were loud voices in heaven, saying,

“The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His [j]Christ; and He will reign forever and ever.” 16 And the twenty-four elders, who sit on their thrones before God, fell on their faces and worshiped God, 17 saying,

“We give You thanks, O Lord God, the Almighty, who are and who were, because You have taken Your great power and have begun to reign. 18 And the nations were enraged, and Your wrath came, and the time came for the dead to be judged, and the time to [k]reward Your bond-servants the prophets and the [l]saints and those who fear Your name, the small and the great, and to destroy those who destroy the earth.”

19 And the [m]temple of God which is in heaven was opened; and the ark of His covenant appeared in His [n]temple, and there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder and an earthquake and a great [o]hailstorm.

Notas al pie

 1. Revelation 11:1 Lit reed
 2. Revelation 11:1 Lit saying
 3. Revelation 11:1 Or sanctuary
 4. Revelation 11:2 Lit Throw out
 5. Revelation 11:2 Or sanctuary
 6. Revelation 11:8 Lit spiritually
 7. Revelation 11:9 Lit body
 8. Revelation 11:9 Lit do not permit
 9. Revelation 11:13 Lit names of people, seven thousand
 10. Revelation 11:15 I.e. Messiah
 11. Revelation 11:18 Lit give the reward to
 12. Revelation 11:18 Or holy ones
 13. Revelation 11:19 Or sanctuary
 14. Revelation 11:19 Or sanctuary
 15. Revelation 11:19 Lit hail