Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 9

Kanaʼanæernes ondskab

1Hør efter, Israels folk! Nu er det tid at gå over Jordanfloden og erobre landet fra folkeslagene på den anden side. De er større og stærkere end jer og bor i byer med himmelhøje mure. Blandt dem bor de frygtede anakitter, kæmper, som siges at være uovervindelige. Men Herren, jeres Gud, vil gå foran jer som en fortærende ild, der ødelægger alt på sin vej, og I vil hurtigt besejre dem og udrydde dem, sådan som Herren har lovet.

4-5 Når Herren rydder dem bort foran jer og giver jer landet i besiddelse, må I ikke sige: ‚Herren hjalp os, fordi vi fortjente det!’ Nej, det er ikke jer, der fortjener hans hjælp, men dem, der fortjener hans straf. Han driver dem ud af landet på grund af deres ondskab og for at opfylde sit løfte til jeres forfædre, Abraham, Isak og Jakob. Jeg kan forsikre jer om, at Herren ikke giver jer det dejlige land, fordi I har gjort jer fortjent til det. I er nemlig et stædigt og oprørsk folk!

Påmindelse om Israels folks genstridighed

Glem aldrig, hvordan folket gang på gang fremkaldte Herrens vrede i ørkenen, lige fra den dag, de forlod Egypten, og til nu. Hele vejen har de været stride imod ham.

Husk på, hvor vred de gjorde ham ved Horebs bjerg, så vred, at han faktisk havde besluttet at udrydde hele folket. 9-11 Det var dengang jeg opholdt mig på bjerget i 40 dage[a] uden at spise eller drikke, mens jeg ventede på, at Herren skulle give mig stentavlerne med pagtens betingelser, som de allerede havde hørt ham erklære fra ilden på bjerget. 12 Han befalede mig imidlertid at skynde mig ned ad bjerget, fordi folket, jeg havde ført ud af Egypten, havde syndet ved at tage afstand fra ham og støbe et afgudsbillede i stedet.

13-14 ‚Lad mig få lov til at udrydde dette oprørske folk fra jordens overflade!’ sagde Herren til mig. ‚Derefter vil jeg begynde forfra med dig og gøre dig til et mægtigt folk, større og stærkere end dem.’

15 Jeg gik så ned fra det flammende bjerg. I hænderne havde jeg de to stentavler. 16 Da jeg ved bjergets fod fik øje på den tyrekalv, de havde fremstillet, blev jeg så rasende over, at de så hurtigt havde forladt Herrens vej, 17 at jeg løftede stentavlerne i vejret og kastede dem til jorden, så de splintredes for øjnene af folket. 18 Derefter lå jeg for Herrens ansigt endnu 40 dage uden at spise eller drikke. Jeg sørgede over deres utrolige ondskab, som endnu en gang havde fremkaldt hans vrede. 19 Jeg rystede af angst for, at Herren ville gøre alvor af sin trussel og udslette sit folk, men også denne gang hørte han min bøn. 20 Selv Aron, der havde svigtet sit ansvar, blev ramt af Herrens vrede, men han blev skånet ved, at jeg gik i forbøn for ham. 21 Den forfærdelige tyrekalv, folket havde fremstillet, brændte jeg i ilden, hvorefter jeg knuste resterne til fint støv og smed støvet i bækken, der flød ned ad bjerget.

22 Senere ved Tabera og Massa provokerede folket Herren igen, og endnu en gang ved ‚De Grådiges Grav’. 23 Da vi nåede til Kadesh-Barnea, og Herren opfordrede dem til at gå ind i det land, han havde lovet dem, nægtede de at adlyde ham, fordi de ikke havde tillid til, at han ville hjælpe dem. 24 Folket har været i oprør imod Herren, lige så længe jeg kan huske.

25 Da jeg lå for Herrens ansigt i 40 dage og bad for dem, var det, fordi Herren havde sagt, at han ville udrydde sit folk. 26 Derfor gik jeg i forbøn for dem med følgende ord: ‚Min Herre og Gud, udslet ikke dit ejendomsfolk, som du med magt og vælde befriede fra slaveriet i Egypten. 27 Husk på dine løfter til dine tjenere Abraham, Isak og Jakob og se i nåde til det her oprørske folk med dets synd og ulydighed. 28 Hvis du udrydder dem, vil egypterne jo påstå, at du ikke var i stand til at gennemføre din plan om at føre dem til det land, du havde lovet dem, eller de vil sige, at du er en ond Gud, der af had til dit folk lagde en fælde for dem i ørkenen. 29 Vis dog, at de er dit ejendomsfolk, og at det ikke var forgæves, at du med magt og vælde førte dem ud af Egypten.’

Notas al pie

  1. 9,9-11 På hebraisk 40 dage og 40 nætter, hvilket svarer til 40 dage og 39 nætter eller 39 døgn på dansk.

New Living Translation

Deuteronomy 9

Victory by God’s Grace

1“Listen, O Israel! Today you are about to cross the Jordan River to take over the land belonging to nations much greater and more powerful than you. They live in cities with walls that reach to the sky! The people are strong and tall—descendants of the famous Anakite giants. You’ve heard the saying, ‘Who can stand up to the Anakites?’ But recognize today that the Lord your God is the one who will cross over ahead of you like a devouring fire to destroy them. He will subdue them so that you will quickly conquer them and drive them out, just as the Lord has promised.

“After the Lord your God has done this for you, don’t say in your hearts, ‘The Lord has given us this land because we are such good people!’ No, it is because of the wickedness of the other nations that he is pushing them out of your way. It is not because you are so good or have such integrity that you are about to occupy their land. The Lord your God will drive these nations out ahead of you only because of their wickedness, and to fulfill the oath he swore to your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. You must recognize that the Lord your God is not giving you this good land because you are good, for you are not—you are a stubborn people.

Remembering the Gold Calf

“Remember and never forget how angry you made the Lord your God out in the wilderness. From the day you left Egypt until now, you have been constantly rebelling against him. Even at Mount Sinai[a] you made the Lord so angry he was ready to destroy you. This happened when I was on the mountain receiving the tablets of stone inscribed with the words of the covenant that the Lord had made with you. I was there for forty days and forty nights, and all that time I ate no food and drank no water. 10 The Lord gave me the two tablets on which God had written with his own finger all the words he had spoken to you from the heart of the fire when you were assembled at the mountain.

11 “At the end of the forty days and nights, the Lord handed me the two stone tablets inscribed with the words of the covenant. 12 Then the Lord said to me, ‘Get up! Go down immediately, for the people you brought out of Egypt have corrupted themselves. How quickly they have turned away from the way I commanded them to live! They have melted gold and made an idol for themselves!’

13 “The Lord also said to me, ‘I have seen how stubborn and rebellious these people are. 14 Leave me alone so I may destroy them and erase their name from under heaven. Then I will make a mighty nation of your descendants, a nation larger and more powerful than they are.’

15 “So while the mountain was blazing with fire I turned and came down, holding in my hands the two stone tablets inscribed with the terms of the covenant. 16 There below me I could see that you had sinned against the Lord your God. You had melted gold and made a calf idol for yourselves. How quickly you had turned away from the path the Lord had commanded you to follow! 17 So I took the stone tablets and threw them to the ground, smashing them before your eyes.

18 “Then, as before, I threw myself down before the Lord for forty days and nights. I ate no bread and drank no water because of the great sin you had committed by doing what the Lord hated, provoking him to anger. 19 I feared that the furious anger of the Lord, which turned him against you, would drive him to destroy you. But again he listened to me. 20 The Lord was so angry with Aaron that he wanted to destroy him, too. But I prayed for Aaron, and the Lord spared him. 21 I took your sin—the calf you had made—and I melted it down in the fire and ground it into fine dust. Then I threw the dust into the stream that flows down the mountain.

22 “You also made the Lord angry at Taberah,[b] Massah,[c] and Kibroth-hattaavah.[d] 23 And at Kadesh-barnea the Lord sent you out with this command: ‘Go up and take over the land I have given you.’ But you rebelled against the command of the Lord your God and refused to put your trust in him or obey him. 24 Yes, you have been rebelling against the Lord as long as I have known you.

25 “That is why I threw myself down before the Lord for forty days and nights—for the Lord said he would destroy you. 26 I prayed to the Lord and said, ‘O Sovereign Lord, do not destroy them. They are your own people. They are your special possession, whom you redeemed from Egypt by your mighty power and your strong hand. 27 Please overlook the stubbornness and the awful sin of these people, and remember instead your servants Abraham, Isaac, and Jacob. 28 If you destroy these people, the Egyptians will say, “The Israelites died because the Lord wasn’t able to bring them to the land he had promised to give them.” Or they might say, “He destroyed them because he hated them; he deliberately took them into the wilderness to slaughter them.” 29 But they are your people and your special possession, whom you brought out of Egypt by your great strength and powerful arm.’

Notas al pie

  1. 9:8 Hebrew Horeb, another name for Sinai.
  2. 9:22a Taberah means “place of burning.” See Num 11:1-3.
  3. 9:22b Massah means “place of testing.” See Exod 17:1-7.
  4. 9:22c Kibroth-hattaavah means “graves of gluttony.” See Num 11:31-34.