Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 5

1Moses kaldte hele Israels folk sammen og sagde til dem: „Lyt nu omhyggeligt til de love, Gud har givet jer, så I lærer dem og adlyder dem.

Ved Horebs bjerg sluttede Herren, vores Gud, en pagt, ikke kun med vores fædre, men med alle os, som lever i dag. 4-5 Herren talte først til folket fra ilden på bjerget, men da de var bange for ilden, talte han til dem gennem mig, og jeg har givet de love, som han gav mig, videre til jer. Han sagde:

‚Jeg er Herren, jeres Gud, som reddede jer fra slaveriet i Egypten.

Du må ikke tilbede andre end mig.

Du må ikke lave afgudsbilleder af nogen art ud fra det, du ser i himmelrummet, på landjorden eller i havet. Du må ikke bøje dig for et afgudsbillede eller tilbede det, for jeg er Herren, din Gud, og jeg vil ikke dele din hengivenhed med nogen anden gud. Jeg undlader ikke at straffe dem, der hader mig, så det kan mærkes indtil tredje eller fjerde slægtled. 10 Men jeg er også den, der er trofast gennem tusind generationer. Jeg gør godt mod dem, der elsker mig og holder mine befalinger.

11 Du må ikke misbruge Herren, din Guds, navn. Jeg straffer den, der misbruger mit navn.

12 Du skal holde hviledagen hellig, sådan som Herren, din Gud, har befalet. 13 Du har seks dage om ugen til at udføre dit arbejde og dine daglige gøremål, 14 men den syvende dag er en hviledag, som er indviet til Herren, din Gud. Den dag må du ikke udføre nogen form for arbejde. Det gælder også dine sønner, dine døtre, dine slaver, dine okser, æsler og andre husdyr, og eventuelle fremmede, som bor hos dig. På den dag skal dine slaver have mulighed for at hvile ud ligesom dig. 15 Husk på, at dine forfædre var slaver i Egypten, indtil jeg greb ind og førte dem ud med magt og vælde. Derfor befaler jeg, at du holder hviledagen hellig.

16 Du skal ære din far og din mor, sådan som Herren, din Gud, har befalet dig, så du kan få et langt og godt liv i det land, jeg vil give dig.

17 Du må ikke begå drab.

18 Du må ikke bryde ægteskabet.

19 Du må ikke stjæle.

20 Du må ikke anklage nogen på falsk grundlag.

21 Du må ikke begære andre menneskers ægtefælle, hus, ejendom, slaver, husdyr eller andet, der tilhører dem.’

22 Herren gav de her befalinger til hele folket, da han talte til dem fra ilden på bjerget, som var omgivet af mørke og sorte skyer. Det var de eneste bud, han dengang gav folket, og han skrev dem på to stentavler og gav tavlerne til mig. 23 Men da de hørte hans stemme og så ilden på bjergets top, kom deres ledere 24 og bønfaldt mig: ‚I dag har Herren, vores Gud, vist os sin herlighed og storhed, så vi endog med egne ører har hørt hans stemme fra ilden, og vi har erfaret, at det er muligt at høre Guds røst, uden at man dør af det. 25 Men vi er bange for, at den vældige ild vil fortære os, hvis Herren bliver ved med at tale til os på den måde. 26 Trods alt er det aldrig tidligere sket, at nogen overlevede at komme så tæt på den levende Gud. 27 Derfor skal du, Moses, fremover tale med Gud alene og bagefter fortælle os, hvad han sagde, så vi kan handle derefter.’

28 Herren hørte jeres bøn og sagde til mig: ‚Jeg har hørt, hvad folket har sagt, og det er rigtigt af dem at være forsigtige. 29 Gid de må bevare denne ærefrygt for mig, så de altid af hjertet ønsker at adlyde mine befalinger. Da vil det gå dem og deres efterkommere godt i al fremtid. 30 Gå nu ned og sig til dem, at de skal vende hjem til deres telte. 31 Når du kommer tilbage til mig, vil jeg give dig de love, du skal lære dem, for at de kan overholde dem i det land, jeg giver dem.’ ”

32 Derpå sagde Moses til folket, som nu opholdt sig på Moabs sletter: „I skal følge Herren, jeres Guds, befalinger til punkt og prikke og ikke på nogen måde gå på kompromis med dem. 33 Gør I det, vil I få et langt og godt liv i det land, I snart skal ind og tage i besiddelse.

New Living Translation

Deuteronomy 5

Ten Commandments for the Covenant Community

1Moses called all the people of Israel together and said, “Listen carefully, Israel. Hear the decrees and regulations I am giving you today, so you may learn them and obey them!

“The Lord our God made a covenant with us at Mount Sinai.[a] The Lord did not make this covenant with our ancestors, but with all of us who are alive today. At the mountain the Lord spoke to you face to face from the heart of the fire. I stood as an intermediary between you and the Lord, for you were afraid of the fire and did not want to approach the mountain. He spoke to me, and I passed his words on to you. This is what he said:

“I am the Lord your God, who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery.

“You must not have any other god but me.

“You must not make for yourself an idol of any kind, or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children; the entire family is affected—even children in the third and fourth generations of those who reject me. 10 But I lavish unfailing love for a thousand generations on those[b] who love me and obey my commands.

11 “You must not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you go unpunished if you misuse his name.

12 “Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 13 You have six days each week for your ordinary work, 14 but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. On that day no one in your household may do any work. This includes you, your sons and daughters, your male and female servants, your oxen and donkeys and other livestock, and any foreigners living among you. All your male and female servants must rest as you do. 15 Remember that you were once slaves in Egypt, but the Lord your God brought you out with his strong hand and powerful arm. That is why the Lord your God has commanded you to rest on the Sabbath day.

16 “Honor your father and mother, as the Lord your God commanded you. Then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you.

17 “You must not murder.

18 “You must not commit adultery.

19 “You must not steal.

20 “You must not testify falsely against your neighbor.

21 “You must not covet your neighbor’s wife. You must not covet your neighbor’s house or land, male or female servant, ox or donkey, or anything else that belongs to your neighbor.

22 “The Lord spoke these words to all of you assembled there at the foot of the mountain. He spoke with a loud voice from the heart of the fire, surrounded by clouds and deep darkness. This was all he said at that time, and he wrote his words on two stone tablets and gave them to me.

23 “But when you heard the voice from the heart of the darkness, while the mountain was blazing with fire, all your tribal leaders and elders came to me. 24 They said, ‘Look, the Lord our God has shown us his glory and greatness, and we have heard his voice from the heart of the fire. Today we have seen that God can speak to us humans, and yet we live! 25 But now, why should we risk death again? If the Lord our God speaks to us again, we will certainly die and be consumed by this awesome fire. 26 Can any living thing hear the voice of the living God from the heart of the fire as we did and yet survive? 27 Go yourself and listen to what the Lord our God says. Then come and tell us everything he tells you, and we will listen and obey.’

28 “The Lord heard the request you made to me. And he said, ‘I have heard what the people said to you, and they are right. 29 Oh, that they would always have hearts like this, that they might fear me and obey all my commands! If they did, they and their descendants would prosper forever. 30 Go and tell them, “Return to your tents.” 31 But you stand here with me so I can give you all my commands, decrees, and regulations. You must teach them to the people so they can obey them in the land I am giving them as their possession.’”

32 So Moses told the people, “You must be careful to obey all the commands of the Lord your God, following his instructions in every detail. 33 Stay on the path that the Lord your God has commanded you to follow. Then you will live long and prosperous lives in the land you are about to enter and occupy.

Notas al pie

  1. 5:2 Hebrew Horeb, another name for Sinai.
  2. 5:10 Hebrew for thousands of those.