Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 5

1Moses kaldte hele Israels folk sammen og sagde til dem: „Lyt nu omhyggeligt til de love, Gud har givet jer, så I lærer dem og adlyder dem.

Ved Horebs bjerg sluttede Herren, vores Gud, en pagt, ikke kun med vores fædre, men med alle os, som lever i dag. 4-5 Herren talte først til folket fra ilden på bjerget, men da de var bange for ilden, talte han til dem gennem mig, og jeg har givet de love, som han gav mig, videre til jer. Han sagde:

‚Jeg er Herren, jeres Gud, som reddede jer fra slaveriet i Egypten.

Du må ikke tilbede andre end mig.

Du må ikke lave afgudsbilleder af nogen art ud fra det, du ser i himmelrummet, på landjorden eller i havet. Du må ikke bøje dig for et afgudsbillede eller tilbede det, for jeg er Herren, din Gud, og jeg vil ikke dele din hengivenhed med nogen anden gud. Jeg undlader ikke at straffe dem, der hader mig, så det kan mærkes indtil tredje eller fjerde slægtled. 10 Men jeg er også den, der er trofast gennem tusind generationer. Jeg gør godt mod dem, der elsker mig og holder mine befalinger.

11 Du må ikke misbruge Herren, din Guds, navn. Jeg straffer den, der misbruger mit navn.

12 Du skal holde hviledagen hellig, sådan som Herren, din Gud, har befalet. 13 Du har seks dage om ugen til at udføre dit arbejde og dine daglige gøremål, 14 men den syvende dag er en hviledag, som er indviet til Herren, din Gud. Den dag må du ikke udføre nogen form for arbejde. Det gælder også dine sønner, dine døtre, dine slaver, dine okser, æsler og andre husdyr, og eventuelle fremmede, som bor hos dig. På den dag skal dine slaver have mulighed for at hvile ud ligesom dig. 15 Husk på, at dine forfædre var slaver i Egypten, indtil jeg greb ind og førte dem ud med magt og vælde. Derfor befaler jeg, at du holder hviledagen hellig.

16 Du skal ære din far og din mor, sådan som Herren, din Gud, har befalet dig, så du kan få et langt og godt liv i det land, jeg vil give dig.

17 Du må ikke begå drab.

18 Du må ikke bryde ægteskabet.

19 Du må ikke stjæle.

20 Du må ikke anklage nogen på falsk grundlag.

21 Du må ikke begære andre menneskers ægtefælle, hus, ejendom, slaver, husdyr eller andet, der tilhører dem.’

22 Herren gav de her befalinger til hele folket, da han talte til dem fra ilden på bjerget, som var omgivet af mørke og sorte skyer. Det var de eneste bud, han dengang gav folket, og han skrev dem på to stentavler og gav tavlerne til mig. 23 Men da de hørte hans stemme og så ilden på bjergets top, kom deres ledere 24 og bønfaldt mig: ‚I dag har Herren, vores Gud, vist os sin herlighed og storhed, så vi endog med egne ører har hørt hans stemme fra ilden, og vi har erfaret, at det er muligt at høre Guds røst, uden at man dør af det. 25 Men vi er bange for, at den vældige ild vil fortære os, hvis Herren bliver ved med at tale til os på den måde. 26 Trods alt er det aldrig tidligere sket, at nogen overlevede at komme så tæt på den levende Gud. 27 Derfor skal du, Moses, fremover tale med Gud alene og bagefter fortælle os, hvad han sagde, så vi kan handle derefter.’

28 Herren hørte jeres bøn og sagde til mig: ‚Jeg har hørt, hvad folket har sagt, og det er rigtigt af dem at være forsigtige. 29 Gid de må bevare denne ærefrygt for mig, så de altid af hjertet ønsker at adlyde mine befalinger. Da vil det gå dem og deres efterkommere godt i al fremtid. 30 Gå nu ned og sig til dem, at de skal vende hjem til deres telte. 31 Når du kommer tilbage til mig, vil jeg give dig de love, du skal lære dem, for at de kan overholde dem i det land, jeg giver dem.’ ”

32 Derpå sagde Moses til folket, som nu opholdt sig på Moabs sletter: „I skal følge Herren, jeres Guds, befalinger til punkt og prikke og ikke på nogen måde gå på kompromis med dem. 33 Gør I det, vil I få et langt og godt liv i det land, I snart skal ind og tage i besiddelse.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Втор 5

Десять повелений

1Муса созвал весь народ Исраила и сказал:

– Слушай, Исраил, установления и законы, которые я объявляю тебе сегодня. Выучи их и храни, чтобы следовать им. Вечный, наш Бог, заключил с нами священное соглашение у горы Синай. Не только с нашими родителями Вечный заключил это соглашение, но с нами, со всеми, кто здесь сегодня жив. Вечный говорил с вами лицом к лицу из огня на горе. (В то время я стоял между Вечным и вами, чтобы объявлять вам слово Вечного, потому что вы боялись огня и не поднимались на гору.) Он сказал:

«Я Вечный, твой Бог, Который вывел тебя из Египта, земли рабства.

Пусть не будет у тебя других богов кроме Меня.

Не делай себе идола – никакого изображения того, что на небе или на земле, или в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Вечный, твой Бог, – ревнивый Бог, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвёртого поколения, тех, кто ненавидит Меня. 10 Но Я дарую любовь тысячам поколений[a] тех, кто любит Меня и соблюдает Мои повеления.

11 Не произноси имени Вечного, твоего Бога, напрасно, потому что Вечный не оставит безнаказанным никого, кто произносит Его имя напрасно.

12 Соблюдай субботний день, храни его святым, как повелел тебе Вечный, твой Бог. 13 Шесть дней трудись и делай всю свою работу, 14 но седьмой день – это суббота, она принадлежит Вечному, твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы ни ты, ни твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни вол, ни осёл, ни какой другой скот, ни чужеземец в твоих городах, чтобы твои слуга и служанка могли отдохнуть, как и ты сам. 15 Помни, что ты был рабом в Египте и что Вечный, твой Бог, вывел тебя оттуда могучей и простёртой рукой. Поэтому Вечный, твой Бог, повелел тебе соблюдать субботний день.

16 Почитай отца и мать, как повелел тебе Вечный, твой Бог, чтобы тебе жить долго и благополучно на земле, которую даёт тебе Вечный, твой Бог.

17 Не убивай.

18 Не нарушай супружескую верность.

19 Не кради.

20 Не лжесвидетельствуй.

21 Не желай жены ближнего. Не желай дома или земли ближнего, его слуги или служанки, его вола или осла: ничего из того, что принадлежит ближнему твоему».

Ответ народа

22 Это повеления, которые Вечный объявил громким голосом всему народу там, на горе, из огня, облака и кромешной тьмы. Больше Он ничего не добавил. Потом Он написал эти повеления на двух каменных плитках и дал их мне.

23 Когда вы слышали голос из тьмы, а гора пылала огнём, все вожди ваших родов и ваши старейшины пришли ко мне 24 и сказали: «Вечный, наш Бог, показал нам Свою славу и величие, и мы слышали Его голос из огня. Сегодня мы увидели, что человек может жить, даже если Аллах говорит с ним. 25 Но зачем нам рисковать жизнью ещё раз? Этот великий огонь пожрёт нас, и мы погибнем, если и дальше будем слышать голос Вечного, нашего Бога. 26 Ведь кто из смертных когда-либо слышал, как мы, голос живого Бога, говорящего из огня, и остался жив? 27 Иди и выслушай, что говорит Вечный, наш Бог. Потом перескажи нам всё, что Вечный, наш Бог, тебе скажет. Мы выслушаем и исполним».

28 Вечный услышал вас, когда вы говорили со мной, и сказал мне: «Я услышал всё, что говорили тебе эти люди. Всё, что они сказали, хорошо. 29 О, если бы их сердце побуждало их всегда жить в страхе предо Мной и соблюдать все Мои повеления, то с ними и с их детьми всё было бы благополучно!

30 Иди, скажи им, чтобы они вернулись к своим шатрам. 31 Но сам останься здесь со Мной, чтобы Я дал тебе все повеления, установления и законы. Ты должен научить их следовать им в земле, которую Я отдаю им во владение».

32 Смотрите же, исполняйте то, что повелел вам Вечный, ваш Бог; не уклоняйтесь ни вправо, ни влево. 33 Всегда идите тем путём, которым повелел вам Вечный, ваш Бог, чтобы жить и преуспевать, и умножить свои дни в земле, которой вы завладеете.

Notas al pie

  1. 5:10 Или: «тысячам тех, кто…»