Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 32

11-3 Lyt efter, himmel og jord,
    livgivende er mine ord,
forfriskende er min tale
    som dug i grønne dale.
Om Herren jeg vil jer lære,
    så I lever ham til ære!

Som en klippe er Herren urokkelig,
    en trofast Gud, helt uden svig.
Men hans eget folk, åh, hvilken skam,
    vendte ryggen til og svigtede ham.
Hvilken tåbelighed at begå,
    hvilken måde at lønne hans trofasthed på.

Er han ikke jeres skaber og far,
    som har givet jer alt, hvad I har?
Lad nu tankerne gå tilbage
    og husk på fortidens dage.
Lad de, som er grånet af ælde,
    om tegn og undere fortælle.
Da Herren fordelte jorden
    mellem folk fra syden til norden,
satte han landenes skel
    med tanke på menneskers[a] vel.
Men Israel beholdt han selv.
    Det folk blev hans ejendom.
10 Han fandt dem i ødemarken tom
    under ørkenhimlens brændende hvælv.
Han vogtedʼ dem fra det høje,
    som man værner sit sårbare øje.[b]
11 Som en ørn, der skubber ungen ud af reden[c]
    og spreder vingerne ud forneden,
han løftedʼ sit folk på sit vingefang
    og bar dem fremad dagen lang.
12 Herren ville selv dem føre,
    ingen fremmed gud fik lov dem at røre.
13 De bosatte sig i landet med bakker og slugter
    og blev næret af markens og træernes frugter.
Fra klippens spalter fik de honning på bord,
    de fik olivenolie trods den stenede jord.
14 Mælk fra geder og køer kunne tørsten slukke,
    kød fra Bashans tyre, væddere og bukke.
De høstede en hvede så fin,
    og dertil den blodrøde druevin.

15 Israel[d] blev forkælet og fed,
    opblæst og egenrådig derved.
De forkastede deres Skaber og Gud,
    foragtede deres Frelsers bud.
16 At de vakte Guds vrede rørte dem ikke,
    de forlod ham til fordel for nye skikke.
17 De ofredʼ til dæmoner, som kun er tomhed,
    frugten af menneskers frygtsomhed.
Til væmmelige afguder de sig vendte,
    nye guder, som fædrene ikke kendte.
18 De glemte den Gud, som livet dem gav,
    skubbede ham ud i glemslens hav.
19 Derfor må han støde sine egne børn bort—
    tænk at han skulle lide en så frygtelig tort!

20 Herren siger:
„Jeg vender dem ryggen og ser, hvad der sker.
    De børn kan jeg ikke regne med mer.
De lovede mig troskab og lydighed,
    men var falske og utro til stadighed.
21 De har provokeret mig med tomheds guder,
    de har opført sig som en anden luder.
Så provokerer jeg dem ved at elske en anden,
    jeg vil gøre dem jaloux på et ‚uvidende’ folk.
22 Min vrede er blusset op på ny,
    den rammer alt fra havets dyb til himlens sky.
Jorden lægges øde, der er intet at høste,
    alverden skal i sin grundvold ryste.
23 De mange ulykker giver dem ingen hvile,
    jeg skyder på dem med alle mine pile.
24 De bliver ramt af hungersnød og tørke,
    hærget af pest og dødens mørke.
Rovdyrtænder vil flænse dem op,
    giftige slanger vil hugge i deres krop.
25 På gaden slår fjenden børnene ned,
    i hjemmene er der hverken ro eller fred.
Både børn og unge vil miste livet.
    De gamle har hvert et håb opgivet.

26 At udrydde dem helt jeg havde i sinde,
    jeg ville for evigt udslette deres minde.
27 Men så ville det lyde i fjendens lejr:
    ‚Det var vores magt, der gav os sejr!’

28 Mit folk er uden forstand,
    fatter de da ingenting?
29 Havde de bare haft visdom til at se,
    havde de været klar over, hvad der ville ske.
30 Kunne en enkelt fjende jage tusind af dem på flugt,
    eller to fjender med ti tusind krigere få bugt,
hvis ikke jeg havde vendt dem ryggen,
    hvis ikke deres beskytter[e] havde trukket sig bort?
31 Deres fjender har ikke en sådan beskytter,
    og det ved de godt.[f]
32 De er fordærvede som Sodoma,
    lige så rådne som Gomorra,
de er som bitre vindruer
    fra giftige drueklaser,
33 deres ord er som bid fra en slange,
    som spyt fra en kobra.

34 Alt dette ligger gemt hos mig,
    forseglet i mine arkiver.
35 Det er mit ansvar at straffe dem,
    en dag skal deres fødder vakle.
Undergangen nærmer sig,
    den vil komme over dem med hast.”

36 Men når der kun er en rest tilbage,
    når Herren ser, at deres kraft er opbrugt,
da vil han genrejse sit folk,
    forbarme sig over sine tjenere.
37 Da vil han spørge: „Hvor er nu jeres guder,
    dem I troede, der ville hjælpe jer?
38 De åd jo fedtet fra jeres ofre
    og drak den vin, I gav dem.
Lad dem komme jer til hjælp,
    lad dem beskytte jer!
39 Forstår I nu, at jeg er Gud?
    Der findes ingen anden som mig.
Jeg slår ihjel, men jeg giver også liv,
    jeg sårer, men jeg læger også.
        Den, jeg dømmer, kan ingen redde.
40 Jeg løfter min hånd og sværger:
    Så sandt jeg lever evindelig,
41 vil jeg hvæsse mit lynende sværd
    og udføre min knusende dom.
Jeg vil hævne mig på mine fjender,
    og hugge dem ned, som hader mig.
42 Mine pile vil svømme i blod,
    mit sværd vil svælge i kød.
Det udgyder faldnes og fangnes blod,
    hugger de tapreste hoveder af.”

43 Glæd jer, I folkeslag, sammen med hans folk,
    for Herren vil hævne sine tjeneres blod.
Han vil straffe fjenden
    og skaffe soning for sit folks land.[g]

44-45 Moses stod med Josva ved sin side og fremsagde alle de her ord for hele Israels folk. 46 Derefter sagde han:

„De love, jeg har pålagt jer i dag, skal I lægge jer grundigt på sinde, så I kan lære jeres børn at overholde dem. 47 De er ikke tomme ord uden betydning. Jeres liv afhænger af dem! Hvis I adlyder dem, vil I få et langt og godt liv i det land, I skal over og tage i besiddelse på den anden side af Jordanfloden.”

Moses velsigner folket umiddelbart før sin død

48 Samme dag sagde Herren til Moses: 49 „Om kort tid skal du gå op på Nebos bjergtop i Abarimbjergene i Moabs land over for Jeriko og se ud over Kanaʼans land, det land jeg nu vil give Israels folk. 50 Når du har taget landet i øjesyn, skal du dø, ligesom din bror Aron måtte dø på Hors bjerg, 51 for I var begge ulydige over for mig for øjnene af Israels folk, da I ved Meribas kilder uden for Kadesh i Zins ørken ikke gav mig ære. 52 Du får lov at se ind i det land, jeg giver Israels folk, men du får ikke lov selv at komme ind i det.”

Notas al pie

 1. 32,8 Mens den masoretiske tekst siger „Israel”, har både LXX og Dødehavsrullerne „Guds sønner”. I betydningen „skabt af Gud” er alle mennesker Adams børn og Guds børn.
 2. 32,10 Den hebraiske tekst taler om at beskytte pupillen, den mest sårbare del af øjet. Oversættelsen „øjesten” er sprogligt set ikke korrekt.
 3. 32,11 For at lære ungen at flyve og tvinge den til at bruge sine vinger. Hvis ungen har problemer med at flyve og falder til jorden, vil moderen hurtigt dykke ned og sprede sine vinger ud nedenunder den faldende unge for på den måde at opsamle den på sit vingefang.
 4. 32,15 På hebraisk: Jeshurun, som betyder „den retfærdige”, et hædersnavn for Israel.
 5. 32,30 Teksten taler om en „klippe”, altså et symbol på beskyttelse mod fjenden.
 6. 32,31 Septuaginta siger: „vores fjender er uforstandige”, mens den masoretiske tekst siger: „vores fjender er dommere”. Det er uvist, hvad den oprindelige tekst sagde, og hvad meningen er.
 7. 32,43 Betydningen usikker. Muligvis: „give sit folk deres land tilbage”.

New Living Translation

Deuteronomy 32

1“Listen, O heavens, and I will speak!
    Hear, O earth, the words that I say!
Let my teaching fall on you like rain;
    let my speech settle like dew.
Let my words fall like rain on tender grass,
    like gentle showers on young plants.
I will proclaim the name of the Lord;
    how glorious is our God!
He is the Rock; his deeds are perfect.
    Everything he does is just and fair.
He is a faithful God who does no wrong;
    how just and upright he is!

“But they have acted corruptly toward him;
    when they act so perversely,
are they really his children?[a]
    They are a deceitful and twisted generation.
Is this the way you repay the Lord,
    you foolish and senseless people?
Isn’t he your Father who created you?
    Has he not made you and established you?
Remember the days of long ago;
    think about the generations past.
Ask your father, and he will inform you.
    Inquire of your elders, and they will tell you.
When the Most High assigned lands to the nations,
    when he divided up the human race,
he established the boundaries of the peoples
    according to the number in his heavenly court.[b]

“For the people of Israel belong to the Lord;
    Jacob is his special possession.
10 He found them in a desert land,
    in an empty, howling wasteland.
He surrounded them and watched over them;
    he guarded them as he would guard his own eyes.[c]
11 Like an eagle that rouses her chicks
    and hovers over her young,
so he spread his wings to take them up
    and carried them safely on his pinions.
12 The Lord alone guided them;
    they followed no foreign gods.
13 He let them ride over the highlands
    and feast on the crops of the fields.
He nourished them with honey from the rock
    and olive oil from the stony ground.
14 He fed them yogurt from the herd
    and milk from the flock,
    together with the fat of lambs.
He gave them choice rams from Bashan, and goats,
    together with the choicest wheat.
You drank the finest wine,
    made from the juice of grapes.

15 “But Israel[d] soon became fat and unruly;
    the people grew heavy, plump, and stuffed!
Then they abandoned the God who had made them;
    they made light of the Rock of their salvation.
16 They stirred up his jealousy by worshiping foreign gods;
    they provoked his fury with detestable deeds.
17 They offered sacrifices to demons, which are not God,
    to gods they had not known before,
to new gods only recently arrived,
    to gods their ancestors had never feared.
18 You neglected the Rock who had fathered you;
    you forgot the God who had given you birth.

19 “The Lord saw this and drew back,
    provoked to anger by his own sons and daughters.
20 He said, ‘I will abandon them;
    then see what becomes of them.
For they are a twisted generation,
    children without integrity.
21 They have roused my jealousy by worshiping things that are not God;
    they have provoked my anger with their useless idols.
Now I will rouse their jealousy through people who are not even a people;
    I will provoke their anger through the foolish Gentiles.
22 For my anger blazes forth like fire
    and burns to the depths of the grave.[e]
It devours the earth and all its crops
    and ignites the foundations of the mountains.
23 I will heap disasters upon them
    and shoot them down with my arrows.
24 I will weaken them with famine,
    burning fever, and deadly disease.
I will send the fangs of wild beasts
    and poisonous snakes that glide in the dust.
25 Outside, the sword will bring death,
    and inside, terror will strike
both young men and young women,
    both infants and the aged.
26 I would have annihilated them,
    wiping out even the memory of them.
27 But I feared the taunt of Israel’s enemy,
    who might misunderstand and say,
“Our own power has triumphed!
    The Lord had nothing to do with this!”’

28 “But Israel is a senseless nation;
    the people are foolish, without understanding.
29 Oh, that they were wise and could understand this!
    Oh, that they might know their fate!
30 How could one person chase a thousand of them,
    and two people put ten thousand to flight,
unless their Rock had sold them,
    unless the Lord had given them up?
31 But the rock of our enemies is not like our Rock,
    as even they recognize.[f]
32 Their vine grows from the vine of Sodom,
    from the vineyards of Gomorrah.
Their grapes are poison,
    and their clusters are bitter.
33 Their wine is the venom of serpents,
    the deadly poison of cobras.

34 “The Lord says, ‘Am I not storing up these things,
    sealing them away in my treasury?
35 I will take revenge; I will pay them back.
    In due time their feet will slip.
Their day of disaster will arrive,
    and their destiny will overtake them.’

36 “Indeed, the Lord will give justice to his people,
    and he will change his mind about[g] his servants,
when he sees their strength is gone
    and no one is left, slave or free.
37 Then he will ask, ‘Where are their gods,
    the rocks they fled to for refuge?
38 Where now are those gods,
    who ate the fat of their sacrifices
    and drank the wine of their offerings?
Let those gods arise and help you!
    Let them provide you with shelter!
39 Look now; I myself am he!
    There is no other god but me!
I am the one who kills and gives life;
    I am the one who wounds and heals;
    no one can be rescued from my powerful hand!
40 Now I raise my hand to heaven
    and declare, “As surely as I live,
41 when I sharpen my flashing sword
    and begin to carry out justice,
I will take revenge on my enemies
    and repay those who reject me.
42 I will make my arrows drunk with blood,
    and my sword will devour flesh—
the blood of the slaughtered and the captives,
    and the heads of the enemy leaders.”’

43 “Rejoice with him, you heavens,
    and let all of God’s angels worship him.[h]
Rejoice with his people, you Gentiles,
    and let all the angels be strengthened in him.[i]
For he will avenge the blood of his children[j];
    he will take revenge against his enemies.
He will repay those who hate him[k]
    and cleanse his people’s land.”

44 So Moses came with Joshua[l] son of Nun and recited all the words of this song to the people.

45 When Moses had finished reciting all these words to the people of Israel, 46 he added: “Take to heart all the words of warning I have given you today. Pass them on as a command to your children so they will obey every word of these instructions. 47 These instructions are not empty words—they are your life! By obeying them you will enjoy a long life in the land you will occupy when you cross the Jordan River.”

Moses’ Death Foretold

48 That same day the Lord said to Moses, 49 “Go to Moab, to the mountains east of the river,[m] and climb Mount Nebo, which is across from Jericho. Look out across the land of Canaan, the land I am giving to the people of Israel as their own special possession. 50 Then you will die there on the mountain. You will join your ancestors, just as Aaron, your brother, died on Mount Hor and joined his ancestors. 51 For both of you betrayed me with the Israelites at the waters of Meribah at Kadesh[n] in the wilderness of Zin. You failed to demonstrate my holiness to the people of Israel there. 52 So you will see the land from a distance, but you may not enter the land I am giving to the people of Israel.”

Notas al pie

 1. 32:5 The meaning of the Hebrew is uncertain.
 2. 32:8 As in Dead Sea Scrolls, which read the number of the sons of God, and Greek version, which reads the number of the angels of God; Masoretic Text reads the number of the sons of Israel.
 3. 32:10 Hebrew as the pupil of his eye.
 4. 32:15 Hebrew Jeshurun, a term of endearment for Israel.
 5. 32:22 Hebrew of Sheol.
 6. 32:31 The meaning of the Hebrew is uncertain. Greek version reads our enemies are fools.
 7. 32:36 Or will take revenge for.
 8. 32:43a As in Dead Sea Scrolls and Greek version; Masoretic Text lacks the first two lines. Compare Heb 1:6.
 9. 32:43b As in Greek version; Hebrew text lacks this sentence. Compare Rom 15:10.
 10. 32:43c As in Dead Sea Scrolls and Greek version; Masoretic Text reads his servants.
 11. 32:43d As in Dead Sea Scrolls and Greek version; Masoretic Text lacks this line.
 12. 32:44 Hebrew Hoshea, a variant name for Joshua.
 13. 32:49 Hebrew the mountains of Abarim.
 14. 32:51 Hebrew waters of Meribath-kadesh.