Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 31

Moses indsætter Josva som sin efterfølger

1Efter denne tale til Israels folk fortsatte Moses:

„Jeg er nu 120 år gammel, og min tid er forbi. Jeg kan ikke være jeres leder længere, for Herren har sagt til mig, at jeg ikke må komme med over Jordanfloden. 3-4 Men Herren selv vil lede jer videre. Han har lovet at gå foran jer og udrydde indbyggerne i landet på samme måde, som han udryddede amoritterkongerne Sihon og Og og deres folk, så I kan tage landet i besiddelse. Josva vil gå i spidsen for jer, sådan som Herren har befalet. Når Herren har udleveret landets indbyggere til jer, skal I udrydde dem, sådan som jeg har sagt. Vær modige og uden frygt. I skal ikke være bange for dem, for Herren, jeres Gud, vil gå med jer, han vil ikke svigte jer eller forlade jer.”

Derefter kaldte Moses på Josva, og i hele Israels påhør sagde han til ham: „Vær modig og uden frygt, så du kan føre folket til sejr i det land, Herren lovede vores forfædre. Vær ikke bange, for Herren vil bane vejen for dig. Han vil ikke svigte dig eller forlade dig.”

Påbud om offentlig oplæsning af loven hvert sabbatår

Derefter nedskrev Moses alle lovene og overdrog ansvaret for dem til de præster, der bar pagtens ark, og til de israelitiske ledere. 10-11 Derpå sagde han til dem: „Denne lov skal læses op for hele Israels folk, hver gang de kommer til helligdommen under løvhyttefesten i frigivelsesåret, altså hvert syvende år. 12 Så skal I kalde folket sammen, både mændene, kvinderne, børnene og de fremmede, der bor iblandt jer, og lade dem høre loven, så de kan lære Herrens vilje at kende og frygte ham og adlyde ham. 13 Gør det igen og igen, så længe I bor i det land, I skal over og tage i besiddelse, så jeres efterkommere kan høre lovens ord og lære at kende og frygte Herren.”

Israelitterne vil bryde pagten

14 Herren sagde nu til Moses: „Det er snart tiden, hvor du skal dø. Tag Josva med dig og gå hen til åbenbaringsteltet, så jeg kan indsætte ham som din efterfølger.”

Så gik Moses og Josva hen til åbenbaringsteltet, 15 og Herren åbenbarede sig inde i teltet som en skysøjle, der stillede sig foran indgangen. 16 „Du skal snart dø og begraves som dine forfædre,” sagde Herren til Moses. „Når du er borte, og folket er gået ind i landet, varer det ikke længe, før de glemmer min pagt og begynder at dyrke de fremmede guder, man tilbeder i det land. 17 Da blusser min vrede op imod dem, og jeg forlader dem og skjuler mig for dem, så de går til grunde. De vil sygne hen og rammes af mange ulykker og trængsler, så de tvinges til at indse, at Gud ikke længere er med dem, 18 ja, jeg vender ryggen til dem på grund af deres ondskab og afgudsdyrkelse.

19 Skriv nu ordene til den sang, jeg vil give dig, og lær Israels folk at synge den. Den skal være et vidnesbyrd om, at jeg har advaret dem. 20 Jeg vil føre dem ind i det land, jeg lovede deres forfædre, et land der ‚flyder med mælk og honning’. De vil opleve fremgang og velstand, men derefter vil de bryde min pagt ved at dyrke fremmede guder. 21 Når de så rammes af alskens ulykker, skal denne sang, som skal gå i arv fra slægt til slægt, minde dem om grunden til deres problemer. Jeg kender deres tilbøjeligheder og tanker, endnu inden jeg fører dem ind i det land, jeg har lovet dem.” 22 Moses skrev ordene ned med det samme, og han lærte israelitterne sangen allerede samme dag.

Ansvaret overdrages til Josva, præsterne og folkets ledere

23 Derefter talte Herren direkte til Josva og sagde: „Vær modig og uden frygt. Det bliver din opgave at føre Israels folk ind i det land, jeg har lovet dem. Husk, at jeg vil gå med dig og hjælpe dig.”

24 Da Moses havde nedskrevet alle de love, som findes i denne bog, 25 gav han de præster, der havde ansvaret for pagtens ark, ordre til 26 at lægge lovbogen ved siden af arken som et vidnesbyrd over for Israels folk. 27 „Jeg ved godt, hvor oprørske og stædige Israels folk er,” sagde han til dem. „Det var slemt nok, mens jeg var deres leder. Hvor meget værre bliver det så ikke, når jeg er død og borte? 28 Kald nu alle folkets ledere sammen, så jeg kan tale til dem og kalde himlen og jorden til vidne imod dem. 29 Jeg er klar over, at folket efter min død vil blive ulydige og forlade den vej, jeg har anvist dem. Ondskaben vil brede sig, så de synder imod Herren. Derved fremkalder de hans vrede, og da kommer ulykken over dem.”

Mosesʼ sang

30 Derpå fremsagde Moses for hele Israels folk den sang, han havde fået af Herren:

New Russian Translation

Deuteronomy 31

Иисус – преемник Моисея

1Моисей пошел и сказал всему Израилю такие слова:

2– Мне уже сто двадцать лет, и я не могу больше вести вас. Господь сказал мне: «Ты не перейдешь через Иордан». 3Господь, твой Бог, Сам перейдет перед тобой. Он истребит эти народы перед тобой, и ты завладеешь их землей. Иисус также перейдет перед тобой, как сказал Господь. 4И Господь сделает с этими народами то же, что Он сделал с Сигоном и Огом, царями аморреев, которых Он погубил вместе с их землей. 5Господь отдаст их вам, и вы должны сделать с ними все, что я повелел тебе. 6Будьте крепки и отважны. Не бойтесь и не страшитесь их, потому что Господь, твой Бог, идет с тобой; Он никогда тебя не оставит и не покинет.

7Затем Моисей призвал Иисуса и сказал ему в присутствии всего Израиля:

– Будь крепок и отважен, потому что ты должен идти с этим народом в землю, которую Господь клялся дать его отцам, и должен разделить ее им в наследие. 8Господь Сам пойдет перед тобой и будет с тобой; Он никогда тебя не оставит и не покинет. Не бойся и не будь малодушным.

Чтение Закона

9Моисей записал этот Закон и дал его священникам, сыновьям Левия, которые носили ковчег завета Господа, и всем старейшинам Израиля. 10Затем Моисей повелел им:

– Раз в семь лет, в год прощения долгов, на празднике Шалашей, 11когда Израиль приходит, чтобы предстать перед Господом, твоим Богом, на место, которое Он выберет, читай этот Закон вслух перед всем Израилем. 12Собери народ – мужчин, женщин и детей, и чужеземцев, живущих в твоих городах, чтобы они слушали и учились бояться Господа, вашего Бога, и прилежно следовать всем словам этого Закона. 13Их дети, которые не знают этого Закона, должны слушать его и учиться бояться Господа, вашего Бога, все время, пока вы будете жить на земле, куда вы переходите за Иордан, чтобы завладеть ею.

Предсказание о мятеже Израиля

14Господь сказал Моисею:

– День твоей смерти близок. Позови Иисуса, встаньте у шатра собрания, и там Я дам ему наставления.

Моисей и Иисус пришли и встали у шатра собрания. 15Тогда Господь явился у шатра собрания в облачном столбе, и облако встало над входом в скинию. 16Господь сказал Моисею:

– Скоро ты отойдешь к своим отцам, а этот народ станет предаваться разврату, следуя чужим богам той земли, куда он входит. Он оставит Меня и нарушит завет, который Я с ним заключил. 17В тот день Я разгневаюсь на него и оставлю их; Я скрою от них Свое лицо, и он будет уничтожен. Множество бедствий и тягот постигнет его, и в тот день он спросит: «Не потому ли постигли меня эти бедствия, что мой Бог не со мной?» 18Я же непременно скрою Свое лицо в тот день из-за всего нечестия, которое он совершит, обратившись к другим богам.

19Итак, запишите себе эту песню, и научи ей израильтян и прикажи им петь ее, чтобы она была свидетельством за Меня против них. 20Когда Я приведу их в землю, где течет молоко и мед, землю, которую Я с клятвой обещал их отцам, и когда они будут есть досыта и разжиреют, они обратятся к другим богам и станут служить им, отвергая Меня и нарушая Мой завет. 21И когда множество бедствий и тягот постигнут их, эта песня будет свидетельствовать против них, потому что их потомки ее не забудут. Я знаю, к чему они расположены уже сейчас, еще до того, как Я ввел их в землю, о которой клялся им.

22В тот день Моисей записал эту песню и научил ей израильтян. 23Господь дал Иисусу, сыну Навину, такое повеление:

– Будь крепок и отважен, потому что ты введешь израильтян в землю, которую Я с клятвой обещал им, и Сам Я буду с тобой.

24Записав в свиток слова этого Закона от начала до конца, 25Моисей дал левитам, которые носили ковчег завета Господа, такое повеление:

26– Возьмите этот свиток Закона и положите его рядом с ковчегом завета Господа, вашего Бога. Свиток будет находиться там как свидетельство против тебя. 27Я ведь знаю, как ты мятежен и упрям. Если вы мятежны перед Господом, пока я еще жив и с вами, то что же будет после моей смерти! 28Соберите ко мне всех старейшин ваших родов и всех ваших начальников, чтобы я мог сказать им вслух эти слова и призвать небо и землю свидетельствовать против них. 29Я ведь знаю, что после моей смерти вы непременно развратитесь и свернете с пути, держаться которого я вам повелел. В будущем вас постигнет бедствие, потому что вы будете делать зло в глазах Господа и разгневаете Его делами своих рук.

Песня Моисея

30Моисей произнес слова этой песни от начала до конца вслух всего народа Израиля: