Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 31

Moses indsætter Josva som sin efterfølger

1Efter denne tale til Israels folk fortsatte Moses:

„Jeg er nu 120 år gammel, og min tid er forbi. Jeg kan ikke være jeres leder længere, for Herren har sagt til mig, at jeg ikke må komme med over Jordanfloden. 3-4 Men Herren selv vil lede jer videre. Han har lovet at gå foran jer og udrydde indbyggerne i landet på samme måde, som han udryddede amoritterkongerne Sihon og Og og deres folk, så I kan tage landet i besiddelse. Josva vil gå i spidsen for jer, sådan som Herren har befalet. Når Herren har udleveret landets indbyggere til jer, skal I udrydde dem, sådan som jeg har sagt. Vær modige og uden frygt. I skal ikke være bange for dem, for Herren, jeres Gud, vil gå med jer, han vil ikke svigte jer eller forlade jer.”

Derefter kaldte Moses på Josva, og i hele Israels påhør sagde han til ham: „Vær modig og uden frygt, så du kan føre folket til sejr i det land, Herren lovede vores forfædre. Vær ikke bange, for Herren vil bane vejen for dig. Han vil ikke svigte dig eller forlade dig.”

Påbud om offentlig oplæsning af loven hvert sabbatår

Derefter nedskrev Moses alle lovene og overdrog ansvaret for dem til de præster, der bar pagtens ark, og til de israelitiske ledere. 10-11 Derpå sagde han til dem: „Denne lov skal læses op for hele Israels folk, hver gang de kommer til helligdommen under løvhyttefesten i frigivelsesåret, altså hvert syvende år. 12 Så skal I kalde folket sammen, både mændene, kvinderne, børnene og de fremmede, der bor iblandt jer, og lade dem høre loven, så de kan lære Herrens vilje at kende og frygte ham og adlyde ham. 13 Gør det igen og igen, så længe I bor i det land, I skal over og tage i besiddelse, så jeres efterkommere kan høre lovens ord og lære at kende og frygte Herren.”

Israelitterne vil bryde pagten

14 Herren sagde nu til Moses: „Det er snart tiden, hvor du skal dø. Tag Josva med dig og gå hen til åbenbaringsteltet, så jeg kan indsætte ham som din efterfølger.”

Så gik Moses og Josva hen til åbenbaringsteltet, 15 og Herren åbenbarede sig inde i teltet som en skysøjle, der stillede sig foran indgangen. 16 „Du skal snart dø og begraves som dine forfædre,” sagde Herren til Moses. „Når du er borte, og folket er gået ind i landet, varer det ikke længe, før de glemmer min pagt og begynder at dyrke de fremmede guder, man tilbeder i det land. 17 Da blusser min vrede op imod dem, og jeg forlader dem og skjuler mig for dem, så de går til grunde. De vil sygne hen og rammes af mange ulykker og trængsler, så de tvinges til at indse, at Gud ikke længere er med dem, 18 ja, jeg vender ryggen til dem på grund af deres ondskab og afgudsdyrkelse.

19 Skriv nu ordene til den sang, jeg vil give dig, og lær Israels folk at synge den. Den skal være et vidnesbyrd om, at jeg har advaret dem. 20 Jeg vil føre dem ind i det land, jeg lovede deres forfædre, et land der ‚flyder med mælk og honning’. De vil opleve fremgang og velstand, men derefter vil de bryde min pagt ved at dyrke fremmede guder. 21 Når de så rammes af alskens ulykker, skal denne sang, som skal gå i arv fra slægt til slægt, minde dem om grunden til deres problemer. Jeg kender deres tilbøjeligheder og tanker, endnu inden jeg fører dem ind i det land, jeg har lovet dem.” 22 Moses skrev ordene ned med det samme, og han lærte israelitterne sangen allerede samme dag.

Ansvaret overdrages til Josva, præsterne og folkets ledere

23 Derefter talte Herren direkte til Josva og sagde: „Vær modig og uden frygt. Det bliver din opgave at føre Israels folk ind i det land, jeg har lovet dem. Husk, at jeg vil gå med dig og hjælpe dig.”

24 Da Moses havde nedskrevet alle de love, som findes i denne bog, 25 gav han de præster, der havde ansvaret for pagtens ark, ordre til 26 at lægge lovbogen ved siden af arken som et vidnesbyrd over for Israels folk. 27 „Jeg ved godt, hvor oprørske og stædige Israels folk er,” sagde han til dem. „Det var slemt nok, mens jeg var deres leder. Hvor meget værre bliver det så ikke, når jeg er død og borte? 28 Kald nu alle folkets ledere sammen, så jeg kan tale til dem og kalde himlen og jorden til vidne imod dem. 29 Jeg er klar over, at folket efter min død vil blive ulydige og forlade den vej, jeg har anvist dem. Ondskaben vil brede sig, så de synder imod Herren. Derved fremkalder de hans vrede, og da kommer ulykken over dem.”

Mosesʼ sang

30 Derpå fremsagde Moses for hele Israels folk den sang, han havde fået af Herren:

New Living Translation

Deuteronomy 31

Joshua Becomes Israel’s Leader

1When Moses had finished giving these instructions[a] to all the people of Israel, he said, “I am now 120 years old, and I am no longer able to lead you. The Lord has told me, ‘You will not cross the Jordan River.’ But the Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy the nations living there, and you will take possession of their land. Joshua will lead you across the river, just as the Lord promised.

“The Lord will destroy the nations living in the land, just as he destroyed Sihon and Og, the kings of the Amorites. The Lord will hand over to you the people who live there, and you must deal with them as I have commanded you. So be strong and courageous! Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you.”

Then Moses called for Joshua, and as all Israel watched, he said to him, “Be strong and courageous! For you will lead these people into the land that the Lord swore to their ancestors he would give them. You are the one who will divide it among them as their grants of land. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you; he will neither fail you nor abandon you.”

Public Reading of the Book of Instruction

So Moses wrote this entire body of instruction in a book and gave it to the priests, who carried the Ark of the Lord’s Covenant, and to the elders of Israel. 10 Then Moses gave them this command: “At the end of every seventh year, the Year of Release, during the Festival of Shelters, 11 you must read this Book of Instruction to all the people of Israel when they assemble before the Lord your God at the place he chooses. 12 Call them all together—men, women, children, and the foreigners living in your towns—so they may hear this Book of Instruction and learn to fear the Lord your God and carefully obey all the terms of these instructions. 13 Do this so that your children who have not known these instructions will hear them and will learn to fear the Lord your God. Do this as long as you live in the land you are crossing the Jordan to occupy.”

Israel’s Disobedience Predicted

14 Then the Lord said to Moses, “The time has come for you to die. Call Joshua and present yourselves at the Tabernacle,[b] so that I may commission him there.” So Moses and Joshua went and presented themselves at the Tabernacle. 15 And the Lord appeared to them in a pillar of cloud that stood at the entrance to the sacred tent.

16 The Lord said to Moses, “You are about to die and join your ancestors. After you are gone, these people will begin to worship foreign gods, the gods of the land where they are going. They will abandon me and break my covenant that I have made with them. 17 Then my anger will blaze forth against them. I will abandon them, hiding my face from them, and they will be devoured. Terrible trouble will come down on them, and on that day they will say, ‘These disasters have come down on us because God is no longer among us!’ 18 At that time I will hide my face from them on account of all the evil they commit by worshiping other gods.

19 “So write down the words of this song, and teach it to the people of Israel. Help them learn it, so it may serve as a witness for me against them. 20 For I will bring them into the land I swore to give their ancestors—a land flowing with milk and honey. There they will become prosperous, eat all the food they want, and become fat. But they will begin to worship other gods; they will despise me and break my covenant. 21 And when great disasters come down on them, this song will stand as evidence against them, for it will never be forgotten by their descendants. I know the intentions of these people, even now before they have entered the land I swore to give them.”

22 So that very day Moses wrote down the words of the song and taught it to the Israelites.

23 Then the Lord commissioned Joshua son of Nun with these words: “Be strong and courageous, for you must bring the people of Israel into the land I swore to give them. I will be with you.”

24 When Moses had finished writing this entire body of instruction in a book, 25 he gave this command to the Levites who carried the Ark of the Lord’s Covenant: 26 “Take this Book of Instruction and place it beside the Ark of the Covenant of the Lord your God, so it may remain there as a witness against the people of Israel. 27 For I know how rebellious and stubborn you are. Even now, while I am still alive and am here with you, you have rebelled against the Lord. How much more rebellious will you be after my death!

28 “Now summon all the elders and officials of your tribes, so that I can speak to them directly and call heaven and earth to witness against them. 29 I know that after my death you will become utterly corrupt and will turn from the way I have commanded you to follow. In the days to come, disaster will come down on you, for you will do what is evil in the Lord’s sight, making him very angry with your actions.”

The Song of Moses

30 So Moses recited this entire song publicly to the assembly of Israel:

Notas al pie

  1. 31:1 As in Dead Sea Scrolls and Greek version; Masoretic Text reads Moses went and spoke.
  2. 31:14 Hebrew Tent of Meeting; also in 31:14b.