Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 31

Moses indsætter Josva som sin efterfølger

1Efter denne tale til Israels folk fortsatte Moses:

„Jeg er nu 120 år gammel, og min tid er forbi. Jeg kan ikke være jeres leder længere, for Herren har sagt til mig, at jeg ikke må komme med over Jordanfloden. 3-4 Men Herren selv vil lede jer videre. Han har lovet at gå foran jer og udrydde indbyggerne i landet på samme måde, som han udryddede amoritterkongerne Sihon og Og og deres folk, så I kan tage landet i besiddelse. Josva vil gå i spidsen for jer, sådan som Herren har befalet. Når Herren har udleveret landets indbyggere til jer, skal I udrydde dem, sådan som jeg har sagt. Vær modige og uden frygt. I skal ikke være bange for dem, for Herren, jeres Gud, vil gå med jer, han vil ikke svigte jer eller forlade jer.”

Derefter kaldte Moses på Josva, og i hele Israels påhør sagde han til ham: „Vær modig og uden frygt, så du kan føre folket til sejr i det land, Herren lovede vores forfædre. Vær ikke bange, for Herren vil bane vejen for dig. Han vil ikke svigte dig eller forlade dig.”

Påbud om offentlig oplæsning af loven hvert sabbatår

Derefter nedskrev Moses alle lovene og overdrog ansvaret for dem til de præster, der bar pagtens ark, og til de israelitiske ledere. 10-11 Derpå sagde han til dem: „Denne lov skal læses op for hele Israels folk, hver gang de kommer til helligdommen under løvhyttefesten i frigivelsesåret, altså hvert syvende år. 12 Så skal I kalde folket sammen, både mændene, kvinderne, børnene og de fremmede, der bor iblandt jer, og lade dem høre loven, så de kan lære Herrens vilje at kende og frygte ham og adlyde ham. 13 Gør det igen og igen, så længe I bor i det land, I skal over og tage i besiddelse, så jeres efterkommere kan høre lovens ord og lære at kende og frygte Herren.”

Israelitterne vil bryde pagten

14 Herren sagde nu til Moses: „Det er snart tiden, hvor du skal dø. Tag Josva med dig og gå hen til åbenbaringsteltet, så jeg kan indsætte ham som din efterfølger.”

Så gik Moses og Josva hen til åbenbaringsteltet, 15 og Herren åbenbarede sig inde i teltet som en skysøjle, der stillede sig foran indgangen. 16 „Du skal snart dø og begraves som dine forfædre,” sagde Herren til Moses. „Når du er borte, og folket er gået ind i landet, varer det ikke længe, før de glemmer min pagt og begynder at dyrke de fremmede guder, man tilbeder i det land. 17 Da blusser min vrede op imod dem, og jeg forlader dem og skjuler mig for dem, så de går til grunde. De vil sygne hen og rammes af mange ulykker og trængsler, så de tvinges til at indse, at Gud ikke længere er med dem, 18 ja, jeg vender ryggen til dem på grund af deres ondskab og afgudsdyrkelse.

19 Skriv nu ordene til den sang, jeg vil give dig, og lær Israels folk at synge den. Den skal være et vidnesbyrd om, at jeg har advaret dem. 20 Jeg vil føre dem ind i det land, jeg lovede deres forfædre, et land der ‚flyder med mælk og honning’. De vil opleve fremgang og velstand, men derefter vil de bryde min pagt ved at dyrke fremmede guder. 21 Når de så rammes af alskens ulykker, skal denne sang, som skal gå i arv fra slægt til slægt, minde dem om grunden til deres problemer. Jeg kender deres tilbøjeligheder og tanker, endnu inden jeg fører dem ind i det land, jeg har lovet dem.” 22 Moses skrev ordene ned med det samme, og han lærte israelitterne sangen allerede samme dag.

Ansvaret overdrages til Josva, præsterne og folkets ledere

23 Derefter talte Herren direkte til Josva og sagde: „Vær modig og uden frygt. Det bliver din opgave at føre Israels folk ind i det land, jeg har lovet dem. Husk, at jeg vil gå med dig og hjælpe dig.”

24 Da Moses havde nedskrevet alle de love, som findes i denne bog, 25 gav han de præster, der havde ansvaret for pagtens ark, ordre til 26 at lægge lovbogen ved siden af arken som et vidnesbyrd over for Israels folk. 27 „Jeg ved godt, hvor oprørske og stædige Israels folk er,” sagde han til dem. „Det var slemt nok, mens jeg var deres leder. Hvor meget værre bliver det så ikke, når jeg er død og borte? 28 Kald nu alle folkets ledere sammen, så jeg kan tale til dem og kalde himlen og jorden til vidne imod dem. 29 Jeg er klar over, at folket efter min død vil blive ulydige og forlade den vej, jeg har anvist dem. Ondskaben vil brede sig, så de synder imod Herren. Derved fremkalder de hans vrede, og da kommer ulykken over dem.”

Mosesʼ sang

30 Derpå fremsagde Moses for hele Israels folk den sang, han havde fået af Herren:

La Bible du Semeur

Deutéronome 31

Les derniers actes de Moïse

Josué, successeur de Moïse

1Moïse adressa à tout Israël le discours suivant: J’ai maintenant cent vingt ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L’Eternel m’a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici[a]. L’Eternel votre Dieu marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas, pour que vous puissiez prendre possession de leur pays; et c’est Josué qui sera à votre tête, comme l’Eternel l’a déclaré. L’Eternel les détruira comme il a détruit Sihôn et Og, rois des Amoréens ainsi que leur pays[b]. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l’ai ordonné. Prenez courage, tenez bon! Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l’Eternel votre Dieu marche lui-même avec vous, il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas.

Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël: Prends courage, tiens bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l’Eternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c’est toi qui leur en feras prendre possession[c]. L’Eternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer!

La lecture périodique de la Loi

Moïse mit cette Loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi chargés de porter le coffre de l’alliance de l’Eternel, ainsi qu’à tous les responsables d’Israël.

10 Il leur donna cet ordre: Tous les sept ans, au moment où commencera l’année de la remise des dettes[d], lors de la fête des Cabanes[e], 11 quand tout Israël viendra se présenter devant l’Eternel votre Dieu dans le lieu qu’il aura choisi, vous lirez cette Loi pour tout Israël. 12 Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu’ils entendent la lecture de la Loi, qu’ils apprennent à craindre l’Eternel votre Dieu et à obéir à toute cette Loi en en appliquant toutes les ordonnances[f]. 13 Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l’entendront aussi et apprendront à craindre l’Eternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir traversé le Jourdain.

Les textes-témoins contre l’infidélité

14 L’Eternel dit à Moïse: Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la Rencontre; là, je lui donnerai mes ordres.

Moïse et Josué se rendirent à la tente de la Rencontre et se tinrent à l’intérieur. 15 Là, l’Eternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l’entrée de la tente. 16 S’adressant à Moïse, il dit: Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend, il m’abandonnera et violera l’alliance que j’ai conclue avec lui. 17 A cause de cela, ma colère s’enflammera contre lui en ce jour-là; je l’abandonnerai, et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d’autres peuples, beaucoup de malheurs et de grandes détresses s’abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront: «En vérité c’est parce que notre Dieu n’est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent.»

18 Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d’eux, à cause de tout le mal qu’ils auront commis en se tournant vers d’autres dieux.

19 Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l’apprendras aux Israélites: fais-le leur chanter afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. 20 En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruissellent le lait et le miel, que j’ai promis par serment à leurs ancêtres: ils y mangeront à satiété et vivront dans l’abondance; alors ils se tourneront vers d’autres dieux et leur rendront un culte, ils m’irriteront et violeront mon alliance. 21 Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s’abattront sur eux, alors ce cantique servira de témoin à charge contre eux. Car leurs descendants ne l’oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais, en effet, les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment.

22 Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l’apprit aux Israélites.

23 Après cela, l’Eternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Il lui dit: Prends courage et tiens bon, car c’est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment; et moi je serai avec toi[g].

24 Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette Loi dans leur intégralité, 25 il donna cet ordre aux lévites chargés de porter le coffre de l’alliance de l’Eternel: 26 Prenez ce livre de la Loi et déposez-le à côté du coffre de l’alliance de l’Eternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d’Israël. 27 En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd’hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l’Eternel, combien plus le ferez-vous après ma mort! 28 Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables, je leur communiquerai les paroles de ce cantique et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. 29 Je sais, en effet, qu’après ma mort vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l’avenir, parce que vous aurez fait ce que l’Eternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes.

30 Moïse transmit donc à toute l’assemblée d’Israël le cantique suivant dans sa totalité:

Notas al pie

  1. 31.2 Voir Nb 20.12.
  2. 31.4 Voir 2.24 à 3.6; Nb 21.21-35.
  3. 31.7 Les v. 7-8 sont repris en Jos 1.5-7; 1 Ch 28.20. Cités en Hé 13.5.
  4. 31.10 Voir Dt 15.1-11.
  5. 31.10 Voir Dt 16.13-17.
  6. 31.12 Seule fête à laquelle il est explicitement demandé aux femmes et aux enfants d’assister afin qu’ils entendent la lecture de la Loi.
  7. 31.23 Voir Jos 1.6.