Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 29

Opfordring til lydighed mod pagten

11-2 Moses fortsatte med at tale til folket: „I har hørt om de vældige undere og frygtelige plager, som Herren sendte over egypterkongen, hans tjenere og hele hans folk. Men Herren har endnu ikke givet jer forstand til at fatte det, øjne til at se det eller ører til at høre det. I 40 år har han ført jer gennem ørkenen, uden at jeres tøj og sko blev slidt op. I fik hverken almindeligt brød eller vin og øl, men Herren sørgede for jeres behov for at lære jer at sætte jeres lid til ham som Herren, jeres Gud.

Da vi kom hertil, rykkede kong Sihon af Heshbon og kong Og af Bashan ud imod os, men vi tilintetgjorde dem og overdrog deres land til Rubens og Gads stammer samt Manasses halve stamme. Overhold derfor omhyggeligt pagtens betingelser, så I må få velsignelse og fremgang i alt, hvad I tager jer for. I dag står I for Herrens ansigt sammen med jeres stammeoverhoveder og ledere på alle niveauer, 10 jeres koner og børn og de fremmede, som hugger brænde og henter vand for jer. 11 I står her for under ed at skulle tilslutte jer den pagt, som Herren i dag vil indgå med jer. 12 Gør I det, skal I være hans folk, og han vil være jeres Gud, sådan som han også lovede jeres forfædre Abraham, Isak og Jakob. 13-14 Denne pagt gælder ikke kun jer, som står her i dag, men også de kommende generationer i Israel.

Advarsel imod ulydighed mod pagten

15 I husker, hvordan det var at bo i Egypten, og I husker, hvordan vi passerede gennem andre folkeslags territorier, 16 og med jeres egne øjne så I deres afskyelige afgudsbilleder af træ, sten, sølv og guld. 17 Der må ikke være nogen iblandt jer, mand eller kvinde, slægt eller stamme, der vender sig fra Herren for at dyrke den slags fremmede guder. Der må ikke være nogen bitter rod, som vokser op og spreder gift omkring sig. 18 Skulle der findes nogen, som har hørt denne pagts ord og alligevel tror, at der ikke sker dem noget, hvis de gør oprør imod deres Gud, så vil Guds straf ramme både dem og andre omkring dem. 19-20 Herren vil ikke tilgive sådanne mennesker, men straffe dem hårdt, for han vil ikke dele jeres hengivenhed med andre guder. Hans vrede vil blusse op imod dem, og han vil ramme dem med alle de forbandelser, som er nævnt i denne bog, indtil de er udryddet og deres slægtsnavn glemt.

21 Hvis I bryder pagten med Herren, vil jeres efterkommere og de fremmede, der kommer langvejsfra, se følgerne af den katastrofe og de sygdomme, som Herren vil ramme landet med. 22 De vil se øde, svovlholdige saltsletter, en gold og uopdyrket brandtomt uden vegetation overhovedet, når Herren i sin voldsomme vrede har gjort landet så øde som Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim.

23 ‚Hvad skyldes Herrens voldsomme vrede imod det land?’ vil man spørge. 24 Svaret lyder: ‚Landets indbyggere brød deres pagt med Herren, deres fædres Gud, efter at han havde ført dem ud af Egypten. 25 De dyrkede fremmede guder, som de aldrig før havde kendt, og som Herren havde forbudt dem at dyrke. 26 Derfor blussede Herrens vrede op imod dem, så han ramte dem med alle de plager, der er nævnt i denne bog. 27 I sin store vrede rykkede Herren dem op med rode og smed dem bort, bort til det land, hvor de nu bor.’

28 Der findes hemmeligheder, som Herren ikke har åbenbaret for os. Men hvad han har åbenbaret, de ord, som er nedskrevet i denne lov, har vi pligt til at adlyde, både vi og vores børn.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Втор 29

Обновление священного соглашения

1Вот условия священного соглашения, которое Вечный повелел Мусе заключить с исраильтянами в Моаве, в дополнение к священному соглашению, которое Он заключил с ними у горы Синай[a].

Муса призвал исраильтян и сказал им:

Ваши глаза видели всё, что Вечный сделал в Египте с фараоном, со всеми его приближёнными и со всей его землёй. Вы своими глазами видели те великие кары, знамения и великие чудеса. Но до этого дня Вечный не давал вам ума, который понимает, глаз, которые видят, и ушей, которые слышат. За сорок лет, что Я вёл вас через пустыню, не ветшали ваши одежды, не изнашивались сандалии у вас на ногах. Вы не ели хлеба и не пили ни вина, ни пива. Я заботился о вас, чтобы вы знали, что Я – Вечный, ваш Бог.

Когда вы добрались до этого места, Сигон, царь Хешбона, и Ог, царь Башана, вышли сразиться с вами, но вы разбили их. Вы взяли их земли и дали их в наследие родам Рувима, Гада и половине рода Манассы.

Прилежно выполняйте условия этого священного соглашения, чтобы преуспевать во всех своих делах. 10 Все вы стоите сегодня в присутствии Вечного, вашего Бога, – ваши вожди и начальники, старейшины и надзиратели и все остальные мужчины Исраила, 11 вместе с детьми, жёнами и чужеземцами, живущими в вашем лагере, которые рубят вам дрова и носят воду. 12 Вы стоите сегодня здесь, чтобы вступить в священное соглашение с Вечным, вашим Богом. Это священное соглашение Вечный заключает сегодня с вами и скрепляет клятвой, 13 чтобы сделать вас Своим народом, и чтобы Ему быть вашим Богом, как Он обещал вам и клялся вашим предкам: Ибрахиму, Исхаку и Якубу. 14 Я заключаю это священное соглашение, скреплённое клятвой, не только с вами, 15 стоящими здесь сегодня в присутствии Вечного, нашего Бога, но и с теми, кого здесь нет.

16 Вы сами знаете, как мы жили в Египте и как проходили через страны по дороге сюда. 17 Вы видели у них отвратительные образы и идолов из дерева и камня, из серебра и золота. 18 Пусть же не будет среди вас мужчины или женщины, клана или рода, чьё сердце уклонится от Вечного, нашего Бога, чтобы идти и служить богам этих народов. Смотрите, чтобы среди вас не было такого корня, из которого произрастает горькое, ядовитое растение.

19 Когда такой человек услышит слова этой клятвы, он призовёт на себя благословение, думая: «Я буду в безопасности, несмотря на то что продолжаю ходить своим собственным путём». Это наведёт беду на всех: на него и на весь остальной народ.[b] 20 Вечный никогда не захочет простить его. Его гнев и ревность воспламенятся против такого человека. Все проклятия, записанные в этом свитке, падут на него, и Вечный сотрёт память о нём из-под небес. 21 Вечный выделит его из всех родов Исраила для бедствия, в соответствии со всеми проклятиями священного соглашения, записанными в этом свитке Закона.

22 Ваши дети, которые будут после вас в грядущих поколениях, и чужеземцы, которые придут из далёких земель, увидят бедствия, постигшие эту землю, и недуги, которыми Вечный поразил вас. 23 Вся земля будет горящей пустошью из соли и серы – ничто не будет сеяться, ничто не прорастёт, никакой растительности на ней не будет. Это будет подобно уничтожению Содома и Гоморры, Адмы и Цевоима, которые Вечный низвергнул в Своём страшном гневе.[c] 24 Все народы спросят: «Почему Вечный поступил так с этой землёй? За что этот страшный, пылающий гнев?»

25 Ответ будет таков: «За то, что этот народ оставил священное соглашение Вечного, Бога их предков, священное соглашение, которое Он заключил с ними, когда вывел их из Египта. 26 Они ушли служить другим богам, поклонялись богам, которых не знали, богам, которых Он им не назначал. 27 Поэтому гнев Вечного вспыхнул на эту землю, чтобы навести на неё все проклятия, записанные в этом свитке. 28 В ярости, негодовании и великом гневе Вечный искоренил их из их земли и бросил в другую землю, как это и есть сейчас».

29 Тайное принадлежит Вечному, нашему Богу, а открытое принадлежит нам и нашим детям навеки, чтобы мы следовали всем словам этого Закона.

Notas al pie

  1. 29:1 Букв.: «у Хорива». Хорив – другое название горы Синай.
  2. 29:19 Букв.: «Это приведёт к уничтожению как орошаемой, так и сухой земли».
  3. 29:23 См. Нач. 18:20–19:29. Помимо Содома и Гоморры были уничтожены и города Адма и Цевоим, упомянутые здесь (см. Нач. 14:2).