Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 27

Alteret og stenene med pagtens bud på Ebals bjerg

1Moses stod sammen med Israels ledere og sagde til folket:

„Husk at adlyde alle de befalinger, jeg pålægger jer i dag. 2-4 Når I går over Jordanfloden og kommer ind i det land, Herren, jeres Gud, har lovet jer, et land, der ‚flyder med mælk og honning’, skal I tage nogle store sten fra floden og senere stille dem op på Ebals bjerg. Stenene skal I stryge over med kalk, og I skal skrive Herrens love i kalken. 5-7 Samtidig skal I bygge et alter af utilhugne kampesten og ofre brændofre og takofre til Herren, og I skal feste og glæde jer for hans ansigt. Glem ikke at skrive de her love på de kalkede sten med tydelig skrift.”

Derefter sagde Moses på præsternes vegne til hele folket: „Hør efter, Israels folk! I dag er pagten mellem jer og Herren, jeres Gud, blevet bekræftet. 10 Adlyd nu alle hans befalinger, som jeg har givet jer.”

Dramaet på Ebals og Garizims bjergsider

11 Samme dag sagde Moses til folket: 12 „Når I er kommet over på den anden side af Jordanfloden, skal Simeons, Levis, Judas, Issakars, Josefs og Benjamins stammer stille sig op på Garizims bjergside som tegn på, at Herren vil velsigne dem, der holder sig pagten for øje, 13 mens Rubens, Gads, Ashers, Zebulons, Dans og Naftalis stammer skal stille sig op på Ebals bjergside som tegn på, at Herren vil dømme dem, der vender ryggen til pagten.[a] 14 Levitterne[b] skal så med høj røst erklære over for hele Israels folk:

15 ‚Herren afskyr afgudsdyrkelse, og han vil dømme enhver, der laver støbte eller udskårne afgudsbilleder og i al hemmelighed stiller dette menneskeværk op!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

16 ‚Guds dom over enhver, der ringeagter sin far eller mor!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

17 ‚Guds dom over enhver, der flytter markskellet mellem sin og sin nabos jord!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

18 ‚Guds dom over enhver, der leder den blinde vild!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

19 ‚Guds dom over enhver, der behandler de fremmede, enkerne eller de forældreløse uretfærdigt!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

20 ‚Guds dom over enhver, der står i forhold til sin fars kone!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

21 ‚Guds dom over enhver, der har seksuel omgang med dyr!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

22 ‚Guds dom over enhver, der står i forhold til sin søster eller halvsøster!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

23 ‚Guds dom over enhver, der står i forhold til sin svigermor!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

24 ‚Guds dom over enhver, der med overlæg slår et andet menneske ihjel!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

25 ‚Guds dom over enhver, der tager imod betaling for at slå et andet menneske ihjel!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’

26 ‚Guds dom over enhver, der ikke holder fast ved og handler efter ordene i denne lovbog!’ Og folket skal svare: ‚Ja, bestemt!’ ”

Notas al pie

  1. 27,13 Ebals og Garizims bjerge er to små tvillingebjerge, hvor de, der står på det ene bjerg, har god udsigt til toppen af det andet. Fra Garizims bjerg kunne halvdelen af folket let se alteret på Ebals bjerg med de kalkede sten med lovbestemmelserne.
  2. 27,14 Der tænkes her sikkert på de af levitterne, som også var præster, jf. vers 9. Præsterne skulle stå ved pagtens ark imellem de to grupper af folket, jf. Jos. 8,33.

New Living Translation

Deuteronomy 27

The Altar on Mount Ebal

1Then Moses and the leaders of Israel gave this charge to the people: “Obey all these commands that I am giving you today. When you cross the Jordan River and enter the land the Lord your God is giving you, set up some large stones and coat them with plaster. Write this whole body of instruction on them when you cross the river to enter the land the Lord your God is giving you—a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. When you cross the Jordan, set up these stones at Mount Ebal and coat them with plaster, as I am commanding you today.

“Then build an altar there to the Lord your God, using natural, uncut stones. You must not shape the stones with an iron tool. Build the altar of uncut stones, and use it to offer burnt offerings to the Lord your God. Also sacrifice peace offerings on it, and celebrate by feasting there before the Lord your God. You must clearly write all these instructions on the stones coated with plaster.”

Then Moses and the Levitical priests addressed all Israel as follows: “O Israel, be quiet and listen! Today you have become the people of the Lord your God. 10 So you must obey the Lord your God by keeping all these commands and decrees that I am giving you today.”

Curses from Mount Ebal

11 That same day Moses also gave this charge to the people: 12 “When you cross the Jordan River, the tribes of Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin must stand on Mount Gerizim to proclaim a blessing over the people. 13 And the tribes of Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali must stand on Mount Ebal to proclaim a curse.

14 “Then the Levites will shout to all the people of Israel:

15 ‘Cursed is anyone who carves or casts an idol and secretly sets it up. These idols, the work of craftsmen, are detestable to the Lord.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

16 ‘Cursed is anyone who dishonors father or mother.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

17 ‘Cursed is anyone who steals property from a neighbor by moving a boundary marker.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

18 ‘Cursed is anyone who leads a blind person astray on the road.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

19 ‘Cursed is anyone who denies justice to foreigners, orphans, or widows.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

20 ‘Cursed is anyone who has sexual intercourse with one of his father’s wives, for he has violated his father.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

21 ‘Cursed is anyone who has sexual intercourse with an animal.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

22 ‘Cursed is anyone who has sexual intercourse with his sister, whether she is the daughter of his father or his mother.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

23 ‘Cursed is anyone who has sexual intercourse with his mother-in-law.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

24 ‘Cursed is anyone who attacks a neighbor in secret.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

25 ‘Cursed is anyone who accepts payment to kill an innocent person.’

And all the people will reply, ‘Amen.’

26 ‘Cursed is anyone who does not affirm and obey the terms of these instructions.’

And all the people will reply, ‘Amen.’