Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 26

Høstofre og tiende

1Når I har taget det land i besiddelse, som Herren har lovet jer, og er begyndt at dyrke jorden, 2-3 skal I hver især bringe den første del af hvert års høst i en kurv til præsten, der gør tjeneste i Herrens helligdom, og sige til ham: ‚Denne gave er min påskønnelse af, at Herren har ført os til det land, han lovede vores forfædre.’ Præsten skal bringe din kurv hen til Herrens alter, efter at du har givet udtryk for din taknemmelighed til Herren ved at sige: ‚Jeg nedstammer fra en omvandrende aramæer, der med sin familie søgte tilflugt i Egypten. De var kun få dengang, men mens de boede som fremmede i landet, blev de til et stort og mægtigt folk. Egypterne gjorde os til slaver og mishandlede os, men vi råbte til dig, vores fædres Gud, og du hørte os og så vores lidelse og elendighed. Da greb du ind og sendte frygtelige plager over Egypten, og du førte os ud med magt og vælde og førte os til dette land, som „flyder med mælk og honning”. 10 Derfor kommer jeg nu til dig, Herre, med noget af den første høst fra den jord, du har givet mig.’ Efter denne bøn skal du stille kurven ned for Herrens ansigt og tilbede ham. 11 Du og din familie skal glæde jer sammen med levitterne og de fremmede, der bor i landet, mens I nyder frugten af den velsignelse, Herren har givet jer.

12 Hvert tredje år skal I tage en tiendedel af jeres afgrøder og give den til levitterne, de fremmede, enkerne og de forældreløse, så de kan spise sig mætte. 13 Når det er gjort, skal I bede følgende bøn til Herren, jeres Gud: ‚Nu har jeg givet den del, som er helliget dig, til de trængende, sådan som du har befalet. Jeg har ikke glemt eller overtrådt nogen af dine befalinger. 14 Jeg har ikke rørt ved tienden, mens jeg var i sorg eller var uren. Jeg har heller ikke ofret noget til de døde, men jeg har adlydt Herren, min Gud, og gjort, hvad han har befalet mig. 15 Se derfor i nåde til os fra din hellige bolig i Himlen. Velsign dit folk og det land, du har givet os, et land, der „flyder med mælk og honning”, sådan som du lovede vores forfædre.’

Påmindelse om pagten mellem Herren og hans folk

16 Herren, jeres Gud, pålægger jer i dag at adlyde hans love og bestemmelser af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl. 17 I har i dag bekræftet jeres pagt med Herren. Det betyder, at han vil være jeres Gud, og at I vil holde jer til hans veje, lytte til hans røst og følge hans love og forskrifter. 18 Det betyder, at I vil være hans ejendomsfolk, som han har udvalgt, og at I derfor vil overholde alle hans befalinger. 19 Gør I det, vil han gøre jer til en mægtig nation, større end nogen anden nation, han har skabt, så I kan bringe ham ære og lovsang og være et helligt folk, indviet til Herren, sådan som han har sagt.”

New International Reader's Version

Deuteronomy 26

Give the Lord His Share

1You will enter the land the Lord your God is giving you as your own. You will take it over. You will make your homes in the land. When you do, get some of the first share of everything your soil produces. Put it in a basket. It’s from the land the Lord your God is giving you. Take your gifts and go to the special place he will choose. He will put his Name there. Speak to the priest in office at that time. Tell him, “I announce today to the Lord your God that I have come to this land. It’s the land he promised to give us. He promised it to our people of long ago.” The priest will receive the basket from you. He’ll set it down in front of the altar of the Lord your God. Then you will speak while the Lord is listening. You will say, “My father Jacob was a wanderer from the land of Aram. He went down into Egypt with a few people. He lived there and became the father of a great nation. It had huge numbers of people. But the people of Egypt treated us badly. They made us suffer. They made us work very hard. Then we cried out to the Lord. He is the God of our people who lived long ago. He heard our voice. He saw how much we were suffering. The Egyptians were treating us badly. They were making us work very hard. So the Lord used his mighty hand and powerful arm to bring us out of Egypt. He did great and terrifying things. He did signs and amazing things. He brought us to this place. He gave us this land. It’s a land that has plenty of milk and honey. 10 Now, Lord, I’m bringing you the first share of crops from the soil. After all, you have given them to me.” Place the basket in front of the Lord your God. Bow down to him. 11 Then you and the Levites and the outsiders among you will be full of joy. You will enjoy all the good things the Lord your God has given to you and your family.

12 You will set apart a tenth of everything you produce in the third year. That’s the year for giving the tenth to people who have greater needs. You will give it to the Levites, outsiders and widows. You will also give it to children whose fathers have died. Then all of them will have plenty to eat in your towns. 13 Speak to the Lord your God. Say to him, “I have taken your sacred share from my house. I have given it to the Levites, outsiders and widows. I have also given it to children whose fathers have died. I’ve done everything you commanded me to do. I haven’t stopped obeying your commands. I haven’t forgotten any of them. 14 I haven’t eaten any part of your sacred share while I mourned over someone who had died. I haven’t taken any of it from my house while I was ‘unclean.’ And I haven’t offered any of it to the dead. Lord my God, I’ve obeyed you. I’ve done everything you commanded me to do. 15 Look down from the holy place where you live in heaven. Bless your people Israel. Bless the land you have given us. It’s the land you promised to give to our people of long ago. It’s a land that has plenty of milk and honey.”

Obey the Lord’s Commands

16 This day the Lord your God commands you to obey all these rules and laws. Be careful to obey them with all your heart and with all your soul. 17 Today you have announced that the Lord is your God. You have said you would live exactly as he wants you to live. You have agreed to keep his rules, commands and laws. And you have said you would listen to him. 18 Today the Lord has announced that you are his people. He has said that you are his special treasure. He promised that you would be. He has told you to keep all his commands. 19 He has announced that he will make you famous. He’ll give you more praise and honor than all the other nations he has made. And he has said that you will be a holy nation. The Lord your God has set you apart for himself. That’s exactly what he promised to do.