Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 26

Høstofre og tiende

1Når I har taget det land i besiddelse, som Herren har lovet jer, og er begyndt at dyrke jorden, 2-3 skal I hver især bringe den første del af hvert års høst i en kurv til præsten, der gør tjeneste i Herrens helligdom, og sige til ham: ‚Denne gave er min påskønnelse af, at Herren har ført os til det land, han lovede vores forfædre.’ Præsten skal modtage din kurv og sætte den ned foran Herrens alter. Du skal give udtryk for din taknemmelighed til Herren ved at sige: ‚Jeg nedstammer fra en omvandrende aramæer, der med sin familie søgte tilflugt i Egypten. De var kun få dengang, men mens de boede som fremmede i landet, blev de til et stort og mægtigt folk. Egypterne gjorde os til slaver og mishandlede os, men vi råbte til dig, vores fædres Gud, og du hørte os og så vores lidelse og elendighed. Da greb du ind og sendte frygtelige plager over Egypten, og du førte os ud med magt og vælde og førte os til dette land, som „flyder med mælk og honning”. 10 Derfor kommer jeg nu til dig, Herre, med noget af den første høst fra den jord, du har givet mig.’ Efter denne bøn skal kurven stilles ned for Herrens ansigt, og du skal tilbede ham. 11 Du og din familie skal glæde jer sammen med levitterne og de fremmede, der bor i landet, mens I nyder frugten af den velsignelse, Herren har givet jer.

12 Hvert tredje år skal I tage en tiendedel af jeres afgrøder og give den til levitterne, de fremmede, enkerne og de forældreløse, så de kan spise sig mætte. 13 Når det er gjort, skal I bede følgende bøn til Herren, jeres Gud: ‚Nu har jeg givet den del, som er helliget dig, til de trængende, sådan som du har befalet. Jeg har ikke glemt eller overtrådt nogen af dine befalinger. 14 Jeg har ikke rørt ved tienden, mens jeg var i sorg eller var uren. Jeg har heller ikke ofret noget til de døde, men jeg har adlydt Herren, min Gud, og gjort, hvad han har befalet mig. 15 Se derfor i nåde til os fra din hellige bolig i Himlen. Velsign dit folk og det land, du har givet os, et land, der „flyder med mælk og honning”, sådan som du lovede vores forfædre.’

Påmindelse om pagten mellem Herren og hans folk

16 Herren, jeres Gud, pålægger jer i dag at adlyde hans love og bestemmelser af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl. 17 I har i dag bekræftet jeres pagt med Herren. Det betyder, at han vil være jeres Gud, og at I vil holde jer til hans veje, lytte til hans røst og følge hans love og forskrifter. 18 Det betyder, at I vil være hans ejendomsfolk, som han har udvalgt, og at I derfor vil overholde alle hans befalinger. 19 Gør I det, vil han gøre jer til en mægtig nation, større end nogen anden nation, han har skabt, så I kan bringe ham ære og lovsang og være et helligt folk, indviet til Herren, sådan som han har sagt.”

New American Standard Bible

Deuteronomy 26

Offering First Fruits

1“Then it shall be, when you enter the land which the Lord your God gives you as an inheritance, and you possess it and live in it, that you shall take some of the first of all the produce of the ground which you bring in from your land that the Lord your God gives you, and you shall put it in a basket and go to the place where the Lord your God chooses to establish His name. You shall go to the priest who is in office at that time and say to him, ‘I declare this day to the Lord [a]my God that I have entered the land which the Lord swore to our fathers to give us.’ Then the priest shall take the basket from your hand and set it down before the altar of the Lord your God. You shall answer and say before the Lord your God, ‘My father was a [b]wandering Aramean, and he went down to Egypt and [c]sojourned there, few in number; but there he became a great, mighty and populous nation. And the Egyptians treated us harshly and afflicted us, and imposed hard labor on us. Then we cried to the Lord, the God of our fathers, and the Lord heard our voice and saw our affliction and our toil and our oppression; and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm and with great terror and with signs and wonders; and He has brought us to this place and has given us this land, a land flowing with milk and honey. 10 Now behold, I have brought the first of the produce of the ground which You, O Lord have given me.’ And you shall set it down before the Lord your God, and worship before the Lord your God; 11 and you and the Levite and the alien who is among you shall rejoice in all the good which the Lord your God has given you and your household.

12 “When you have finished [d]paying all the tithe of your increase in the third year, the year of tithing, then you shall give it to the Levite, to the stranger, to the [e]orphan and to the widow, that they may eat in your [f]towns and be satisfied. 13 You shall say before the Lord your God, ‘I have removed the sacred portion from my house, and also have given it to the Levite and the alien, the [g]orphan and the widow, according to all Your commandments which You have commanded me; I have not transgressed or forgotten any of Your commandments. 14 I have not eaten of it [h]while mourning, nor have I removed any of it while I was unclean, nor offered any of it to the dead. I have listened to the voice of the Lord my God; I have done according to all that You have commanded me. 15 Look down from Your holy habitation, from heaven, and bless Your people Israel, and the ground which You have given us, a land flowing with milk and honey, as You swore to our fathers.’

16 “This day the Lord your God commands you to do these statutes and ordinances. You shall therefore be careful to do them with all your heart and with all your soul. 17 You have today declared the Lord to be your God, and [i]that you would walk in His ways and keep His statutes, His commandments and His ordinances, and listen to His voice. 18 The Lord has today declared you to be His people, a treasured possession, as He promised you, and [j]that you should keep all His commandments; 19 and [k]that He will set you high above all nations which He has made, for praise, fame, and honor; and that you shall be a consecrated people to the Lord your God, as He has spoken.”

Notas al pie

 1. Deuteronomy 26:3 So with Gr; Heb your
 2. Deuteronomy 26:5 Or perishing
 3. Deuteronomy 26:5 Or lived as an alien
 4. Deuteronomy 26:12 Lit tithing
 5. Deuteronomy 26:12 Or fatherless
 6. Deuteronomy 26:12 Lit gates
 7. Deuteronomy 26:13 Or fatherless
 8. Deuteronomy 26:14 Lit while in my
 9. Deuteronomy 26:17 Lit to walk in
 10. Deuteronomy 26:18 Lit to keep all
 11. Deuteronomy 26:19 Lit to set you