Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 2

1På Herrens befaling vendte vi så tilbage til ørkenen og gik sydpå i retning af Det Røde Hav. I mange år vandrede vi rundt i ørkenområdet vest for Seirs bjerge. Til sidst sagde Herren:

‚Nu er det tid at vende om og gå nordpå! Forbered folket på at gå gennem Seirs bjerge, det land, der tilhører edomitterne, som er Esaus efterkommere. Edomitterne vil blive urolige, når I drager gennem deres land, og derfor skal I passe ekstra meget på ikke at provokere dem til kamp. Jeg har givet dem hele bjerglandet omkring Seir i eje, og jeg har ikke i sinde at give jer så meget som en fodsbred af det. Betal dem for den mad og det vand, I har brug for undervejs. I de 40 år, I vandrede omkring i denne store ørken, har jeg jo været med jer og velsignet jer, så I ikke har manglet noget som helst.’

Så gik vi nordpå og satte kursen mod Moabs ubeboede sletter, men vi fulgte ikke vejen, der går fra Eilat og Etzjon-Geber gennem Arabadalen.[a]

Herren advarede os også imod at provokere moabitterne. ‚Kæmp ikke imod dem,’ sagde han. ‚Jeg har givet dem byen Ar, og jeg har ikke i sinde at give jer noget af det land, jeg allerede har givet Lots efterkommere.’

10 (Før i tiden boede emitterne i Moabs område. De var et stort og stærkt folk, der var i slægt med de anakitiske kæmper. 11 Både emitterne og anakitterne gik under fællesnavnet refaitter, men moabitterne nøjedes med at kalde dem emitter. 12 Før i tiden boede horitterne i Seirs bjerge, men de blev drevet bort af edomitterne, Esaus efterkommere, der overtog deres land på samme måde, som israelitterne overtog Kana’ans land, fordi Herren havde bestemt det.)

13 ‚Gå nu over Zered-wadien,’[b] sagde Herren. Det gjorde vi så. 14-16 Der var altså gået 38 år, fra vi begyndte ørkenvandringen ud fra Kadesh, til vi nåede Zered-wadien. Herren havde sørget for, at alle de mænd, der 38 år tidligere var gamle nok til at bære våben, nu var døde. Herren forhindrede således folket i at komme ind i landet, indtil hele den generation, der gjorde oprør imod ham, var uddød.

17 Derpå sagde Herren til mig: 18 ‚Gå nu videre nordpå gennem moabitternes land forbi Ar. 19 Men når I kommer i nærheden af ammonitterne, skal I lade være med at forstyrre eller provokere dem, for jeg har ikke i sinde at give jer noget af det landområde, jeg har givet til Lots efterkommere.’

20 (Det område tilhørte engang refaitterne, der af ammonitterne blev kaldt zamzummitter. 21 De var et stort og stærkt folk, men Herren havde givet ammonitterne held til at fordrive dem og overtage deres land. 22 På lignende måde havde Herren hjulpet Esaus efterkommere til at overtage området omkring Seirs bjerge ved at udrydde horitterne, der boede i landet før dem. 23 En tilsvarende situation opstod, da kaftoritterne, som kom fra Kreta, angreb og udryddede avvitterne, der indtil da havde boet i området langs Middelhavet helt ned til Gaza.)

Sejren over Kong Sihon af Heshbon

24 Herren sagde derefter: ‚Gå nu over Arnonfloden og ind i amoritterkongen Sihon af Heshbons land. I skal føre krig imod ham og tage hans land. 25 Fra i dag vil jeg gøre samtlige folkeslag i verden bange for jer, så de ryster af skræk, bare de hører om jer!’

26 Derefter sendte jeg fra Kedemots ørken bud til kong Sihon af Heshbon med tilbud om en fredsaftale. 27 ‚Giv os tilladelse til at rejse igennem dit land,’ bad jeg. ‚Vi lover, at vi ikke vil nedtræde afgrøderne, men holde os til vejen. 28 Vi lover også, at vi ikke vil stjæle mad undervejs, men betale for alt, hvad vi spiser og drikker, så længe vi er på gennemrejse. 29 Edomitterne ved Seir gav os tilladelse til at gå gennem deres land. Det samme gjorde moabitterne fra Ar. Vi er på vej mod Jordanfloden for at gå ind i det land, Herren, vores Gud, har givet os.’

30 Men kong Sihon gav os ikke lov til at rejse gennem landet. Herren havde nemlig gjort ham stædig, og det udløste den krig, der blev årsag til, at landet nu er på vores hænder.

31 Da sagde Herren til mig: ‚Jeg har taget de første skridt til at give jer kong Sihons land. Nu kan I gå ind og erobre landet og tage det i besiddelse.’

32 Kong Sihon erklærede os krig og mønstrede sin hær ved Jahatz. 33-34 Men Herren, vores Gud, hjalp os med at besejre ham, og vi erobrede alle hans byer og udryddede samtlige indbyggere, også kvinder og børn. Intet fik lov at overleve, 35-36 undtagen kvæget, som vi beholdt sammen med krigsbyttet fra de byer, vi havde erobret. Vi indtog samtlige byer fra Aroer på toppen af Arnonkløften og byen, som ligger nede i dalen, helt til Gilead. Ikke en eneste by kunne holde stand imod os, for Herren, vores Gud, gav dem i vores magt. 37 Men som Herren havde befalet, holdt vi os fra ammonitterne, som boede øst for Jabbokfloden og i byerne i bjerglandet.

Notas al pie

  1. 2,8 Teksten er uklar.
  2. 2,13 En wadi er et udtørret flodleje, der kun fyldes med vand, når det regner. Denne wadi danner grænse mellem Edom og Moab.

The Message

Deuteronomy 2

1Then we turned around and went back into the wilderness following the route to the Red Sea, as God had instructed me. We worked our way in and around the hills of Seir for a long, long time.

2-6 Then God said, “You’ve been going around in circles in these hills long enough; go north. Command the people, You’re about to cut through the land belonging to your relatives, the People of Esau who settled in Seir. They are terrified of you, but restrain yourselves. Don’t try and start a fight. I am not giving you so much as a square inch of their land. I’ve already given all the hill country of Seir to Esau—he owns it all. Pay them up front for any food or water you get from them.”

God, your God, has blessed you in everything you have done. He has guarded you in your travels through this immense wilderness. For forty years now, God, your God, has been right here with you. You haven’t lacked one thing.

So we detoured around our brothers, the People of Esau who live in Seir, avoiding the Arabah Road that comes up from Elath and Ezion Geber; instead we used the road through the Wilderness of Moab.

God told me, “And don’t try to pick a fight with the Moabites. I am not giving you any of their land. I’ve given ownership of Ar to the People of Lot.”

10-12 The Emites (Monsters) used to live there—mobs of hulking giants, like Anakites. Along with the Anakites they were lumped in with the Rephaites (Ghosts) but in Moab they were called Emites. Horites also used to live in Seir, but the descendants of Esau took over and destroyed them, the same as Israel did in the land God gave them to possess.

13 God said, “It’s time now to cross the Brook Zered.” So we crossed the Brook Zered.

14-15 It took us thirty-eight years to get from Kadesh Barnea to the Brook Zered. That’s how long it took for the entire generation of soldiers from the camp to die off, as God had sworn they would. God was relentless against them until the last one was gone from the camp.

16-23 When the last of these soldiers had died, God said to me, “This is the day you cut across the territory of Moab, at Ar. When you approach the People of Ammon, don’t try and pick a fight with them because I’m not giving you any of the land of the People of Ammon for yourselves—I’ve already given it to the People of Lot.” It is also considered to have once been the land of the Rephaites. Rephaites lived there long ago—the Ammonites called them Zamzummites (Barbarians)—huge mobs of them, giants like the Anakites. God destroyed them and the Ammonites moved in and took over. It was the same with the People of Esau who live in Seir—God got rid of the Horites who lived there earlier and they moved in and took over, as you can see. Regarding the Avvites who lived in villages as far as Gaza, the Caphtorites who came from Caphtor (Crete) wiped them out and moved in.

24-25 “On your feet now. Get started. Cross the Brook Arnon. Look: Here’s Sihon the Amorite king of Heshbon and his land. I’m handing it over to you—it’s all yours. Go ahead, take it. Go to war with him. Before the day is out, I’ll make sure that all the people around here are thoroughly terrified. Rumors of you are going to spread like wildfire; they’ll totally panic.”

26-28 From the Wilderness of Kedemoth, I sent messengers to Sihon, king of Heshbon. They carried a friendly message: “Let me cross through your land on the highway. I’ll stay right on the highway; I won’t trespass right or left. I’ll pay you for any food or water we might need. Let me walk through.

29 “The People of Esau who live in Seir and the Moabites who live in Ar did this, helping me on my way until I can cross the Jordan and enter the land that God, our God, is giving us.”

30 But Sihon king of Heshbon wouldn’t let us cross his land. God, your God, turned his spirit mean and his heart hard so he could hand him over to you, as you can see that he has done.

31 Then God said to me, “Look, I’ve got the ball rolling—Sihon and his land are soon yours. Go ahead. Take it. It’s practically yours!”

32-36 So Sihon and his entire army confronted us in battle at Jahaz. God handed him, his sons, and his entire army over to us and we utterly crushed them. While we were at it we captured all his towns and totally destroyed them, a holy destruction—men, women, and children. No survivors. We took the livestock and the plunder from the towns we had captured and carried them off for ourselves. From Aroer on the edge of the Brook Arnon and the town in the gorge, as far as Gilead, not a single town proved too much for us; God, our God, gave every last one of them to us.

37 The only land you didn’t take, obeying God’s command, was the land of the People of Ammon, the land along the Jabbok and around the cities in the hills.