Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 18

Præsternes og levitternes underhold

1Husk, at præsterne og de øvrige levitter ikke får nogen jord tildelt som resten af Israels folk. Præsterne og levitterne skal leve af de offergaver, som folket bringer til helligdommen. De må ikke eje jord som deres landsmænd. De skal sætte deres lid til Herren, og han har lovet at sørge for dem.

Når I ofrer hornkvæg eller småkvæg til Herren, skal I overlade boven, kæberne og maven til præsterne. Derudover har de krav på førstegrøden af jeres korn-, vin- og olivenhøst, samt den første uld fra fåreklipningen. Herren jeres Gud har blandt Israels folk udtaget Levis stamme til altid at gøre tjeneste ved helligdommen.

6-7 Enhver levit har, uanset hvor han bor i landet, ret til når som helst at komme til helligdommen og gøre tjeneste der på lige fod med alle andre levitter, som regelmæssigt arbejder der. Han har krav på sin retmæssige del af ofrene, også selv om han har indtægter ved salg af nogle af sine ejendele.

Advarsel imod at følge hedenske skikke

Når I kommer ind i det land, som Herren vil give jer, så pas på, at I ikke lader jer friste til at deltage i lokalbefolkningens afgudsdyrkelse. 10 Ingen iblandt jer må brænde sine børn som offer til afguderne, udøve spådomskunst eller trolddomskunst, 11 bruge sort magi eller have noget som helst med spiritisme at gøre. 12-14 Herren ser med væmmelse på enhver, der beskæftiger sig med den slags ting, ja, det var netop derfor Herren, jeres Gud, besluttede at jage de indfødte ud af landet og give det til jer. I må ikke følge deres eksempel, men I skal trofast adlyde Herren i alle ting.

15 Herren, jeres Gud, vil engang sende jer en profet som mig. Han skal udgå fra jeres eget folk, og I skal lytte til ham og adlyde ham. 16 Jeres forældre bad selv om at få en profet som mellemmand, dengang de stod ved foden af Horebs bjerg og tiggede om at blive fri for selv at skulle høre Guds frygtindgydende stemme og se den fortærende ild, fordi de var bange for at dø.

17 ‚Godt,’ sagde Herren til mig, ‚jeg vil give dem, hvad de beder om. 18 Jeg vil sende dem en profet som dig. Han skal udgå fra deres eget folk, og jeg vil fortælle ham, hvad han skal sige. Han skal være mit talerør overfor folket, 19 og jeg vil personligt tage mig af enhver, der nægter at anerkende de ord, profeten taler på mine vegne. 20 Men hvis en profet påberåber sig autoritet fra mig, på trods af at jeg ikke har talt til ham, skal han dø. Det samme gælder enhver profet, der taler på andre guders vegne.’

21 Hvordan kan man så afgøre, om en profeti kommer fra Herren eller ej? 22 Hvis profetien ikke går i opfyldelse, kommer den ikke fra Herren. Budskabet er da noget, profeten selv har fundet på, og I skal ikke være bange for den dom, han forkynder.

New Living Translation

Deuteronomy 18

Gifts for the Priests and Levites

1“Remember that the Levitical priests—that is, the whole of the tribe of Levi—will receive no allotment of land among the other tribes in Israel. Instead, the priests and Levites will eat from the special gifts given to the Lord, for that is their share. They will have no land of their own among the Israelites. The Lord himself is their special possession, just as he promised them.

“These are the parts the priests may claim as their share from the cattle, sheep, and goats that the people bring as offerings: the shoulder, the cheeks, and the stomach. You must also give to the priests the first share of the grain, the new wine, the olive oil, and the wool at shearing time. For the Lord your God chose the tribe of Levi out of all your tribes to minister in the Lord’s name forever.

“Suppose a Levite chooses to move from his town in Israel, wherever he is living, to the place the Lord chooses for worship. He may minister there in the name of the Lord his God, just like all his fellow Levites who are serving the Lord there. He may eat his share of the sacrifices and offerings, even if he also receives support from his family.

A Call to Holy Living

“When you enter the land the Lord your God is giving you, be very careful not to imitate the detestable customs of the nations living there. 10 For example, never sacrifice your son or daughter as a burnt offering.[a] And do not let your people practice fortune-telling, or use sorcery, or interpret omens, or engage in witchcraft, 11 or cast spells, or function as mediums or psychics, or call forth the spirits of the dead. 12 Anyone who does these things is detestable to the Lord. It is because the other nations have done these detestable things that the Lord your God will drive them out ahead of you. 13 But you must be blameless before the Lord your God. 14 The nations you are about to displace consult sorcerers and fortune-tellers, but the Lord your God forbids you to do such things.”

True and False Prophets

15 Moses continued, “The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your fellow Israelites. You must listen to him. 16 For this is what you yourselves requested of the Lord your God when you were assembled at Mount Sinai.[b] You said, ‘Don’t let us hear the voice of the Lord our God anymore or see this blazing fire, for we will die.’

17 “Then the Lord said to me, ‘What they have said is right. 18 I will raise up a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth, and he will tell the people everything I command him. 19 I will personally deal with anyone who will not listen to the messages the prophet proclaims on my behalf. 20 But any prophet who falsely claims to speak in my name or who speaks in the name of another god must die.’

21 “But you may wonder, ‘How will we know whether or not a prophecy is from the Lord?’ 22 If the prophet speaks in the Lord’s name but his prediction does not happen or come true, you will know that the Lord did not give that message. That prophet has spoken without my authority and need not be feared.

Notas al pie

  1. 18:10 Or never make your son or daughter pass through the fire.
  2. 18:16 Hebrew Horeb, another name for Sinai.