Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 17

1De får, geder eller okser, I ofrer til Herren, må ikke være syge eller have fysiske skavanker. Den slags bryder Herren sig ikke om.

2-3 Hvis I hører om nogle mænd eller kvinder i landets byer, der har brudt den pagt, I har sluttet med Herren, jeres Gud, og trodset hans befaling ved at dyrke afguder eller tilbede solen, månen eller stjernerne, skal I først undersøge, om rygtet taler sandt. Hvis der virkelig er tale om afgudsdyrkelse, skal vedkommende pågribes, føres uden for byen og stenes til døde. Henret aldrig nogen på grundlag af et enkelt vidneudsagn. Der skal mindst to eller tre vidner til. Vidnerne skal kaste de første sten, hvorefter de øvrige tilstedeværende skal stene den skyldige til døde. Derved fjerner I det onde fra jeres midte.

Den øverste domstol

8-9 Visse retssager kan synes for komplicerede for de lokale dommere. Det kan dreje sig om ejendomsret, uagtsomt manddrab eller voldelige overfald. Den slags sager skal I overdrage til præsterne og den fungerende dommer ved helligdommen. 10-11 Den dom, de fælder, kan ikke appelleres, men må følges til punkt og prikke. 12 Hvis de anklagede nægter at anerkende den dom, som den ansvarlige præst eller dommer fælder, skal de straffes med døden. Den slags egenrådighed skal udryddes i Israel. 13 Når folk hører om det, vil de blive bange og ikke gøre oprør en anden gang.

Bestemmelser om kongemagten

14 Når I har indtaget det land, Herren, jeres Gud, vil give jer, og slået jer ned i landet, og I så tænker: ‚Vi burde have en konge ligesom vores nabofolk,’ 15 må I ikke selv vælge en konge, men vente på, at Herren viser jer, hvem det skal være. Kongen skal være israelit, ikke udlænding, 16 og han må ikke anskaffe sig masser af heste til sine krigstogter. Han må heller ikke sende folk til Egypten for at opkøbe heste, for Herren har udtrykkeligt advaret jer imod at vende tilbage til Egypten. 17 Kongen må ikke tage sig mange koner, for at hans hjerte ikke skal vende sig fra Herren. Rigdom i store mængder må han heller ikke skaffe sig.

18 Så snart han er blevet indsat og sætter sig på kongetronen, skal han få lavet sin egen kopi af lovbogen, som findes i præsternes varetægt.

19-20 Denne kopi skal han altid have ved hånden, og han skal læse i den hver dag, så han kan lære at frygte Herren, adlyde hans befalinger og ikke føle sig hævet over sine landsmænd. Så vil han få lov at regere længe, og hans slægt vil få lov at sidde på Israels trone i mange generationer.

New Living Translation

Deuteronomy 17

1“Never sacrifice sick or defective cattle, sheep, or goats to the Lord your God, for he detests such gifts.

“When you begin living in the towns the Lord your God is giving you, a man or woman among you might do evil in the sight of the Lord your God and violate the covenant. For instance, they might serve other gods or worship the sun, the moon, or any of the stars—the forces of heaven—which I have strictly forbidden. When you hear about it, investigate the matter thoroughly. If it is true that this detestable thing has been done in Israel, then the man or woman who has committed such an evil act must be taken to the gates of the town and stoned to death. But never put a person to death on the testimony of only one witness. There must always be two or three witnesses. The witnesses must throw the first stones, and then all the people may join in. In this way, you will purge the evil from among you.

“Suppose a case arises in a local court that is too hard for you to decide—for instance, whether someone is guilty of murder or only of manslaughter, or a difficult lawsuit, or a case involving different kinds of assault. Take such legal cases to the place the Lord your God will choose, and present them to the Levitical priests or the judge on duty at that time. They will hear the case and declare the verdict. 10 You must carry out the verdict they announce and the sentence they prescribe at the place the Lord chooses. You must do exactly what they say. 11 After they have interpreted the law and declared their verdict, the sentence they impose must be fully executed; do not modify it in any way. 12 Anyone arrogant enough to reject the verdict of the judge or of the priest who represents the Lord your God must die. In this way you will purge the evil from Israel. 13 Then everyone else will hear about it and be afraid to act so arrogantly.

Guidelines for a King

14 “You are about to enter the land the Lord your God is giving you. When you take it over and settle there, you may think, ‘We should select a king to rule over us like the other nations around us.’ 15 If this happens, be sure to select as king the man the Lord your God chooses. You must appoint a fellow Israelite; he may not be a foreigner.

16 “The king must not build up a large stable of horses for himself or send his people to Egypt to buy horses, for the Lord has told you, ‘You must never return to Egypt.’ 17 The king must not take many wives for himself, because they will turn his heart away from the Lord. And he must not accumulate large amounts of wealth in silver and gold for himself.

18 “When he sits on the throne as king, he must copy for himself this body of instruction on a scroll in the presence of the Levitical priests. 19 He must always keep that copy with him and read it daily as long as he lives. That way he will learn to fear the Lord his God by obeying all the terms of these instructions and decrees. 20 This regular reading will prevent him from becoming proud and acting as if he is above his fellow citizens. It will also prevent him from turning away from these commands in the smallest way. And it will ensure that he and his descendants will reign for many generations in Israel.