Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 16

Repetition af de tre årlige højtider

1Husk altid at fejre påskefesten i aviv måned[a] til minde om den nat, da Herren jeres Gud førte jer ud af Egypten. Offerdyret skal tages fra småkvæget[b] eller hornkvæget. Efter at I har bragt dyret til helligdommen og slagtet det, skal I spise det sammen med det usyrnede brød, og I skal fortsætte med at spise usyrnet brød i syv dage til minde om det brød, I spiste, da I forlod Egypten i en sådan hast, at der ikke var tid til at lade brødet hæve. Fremover skal I altid huske at fejre den dag, I forlod Egypten. I syv dage må der ikke findes surdej i jeres hjem, og I må ikke levne noget af påskeofferet til næste morgen.

I må ikke spise påskeofferet hjemme. Det må kun spises på det sted, som Herren vil udvælge til sin helligdom, og det skal slagtes ved solnedgang på årsdagen for befrielsen fra slaveriet i Egypten. Når I har stegt dyret og spist det, kan I næste morgen tage tilbage til jeres telte, og de følgende seks dage må I ikke spise brød med surdej i. På den syvende dag skal I lade arbejdet hvile, og I skal alle samles for Herrens ansigt til højtidsfest.

Tæl syv uger frem fra den første kornhøst. 10 Da skal der være høstfest. (Som også kaldes ugefesten.) På den dag skal I bringe Herren frivillige ofre i forhold til den høst, han har velsignet jer med. 11 I skal glæde jer for Herrens ansigt sammen med jeres familie og husstand, og ikke glemme at invitere levitterne, de fremmede, enkerne og de forældreløse iblandt jer til at følge med jer til festen i helligdommen. 12 Husk på, at I selv var slaver i Egypten. Det vil hjælpe jer til at værdsætte baggrunden for denne regel.

13-15 Den tredje højtid, løvhyttefesten, skal I fejre efter endt høst, når kornet er tærsket, og vindruerne er presset. I syv dage skal I glæde jer sammen med jeres familie og husstand, og glem ikke at invitere levitterne, de fremmede, enkerne og de forældreløse iblandt jer til at følge med jer til festen i helligdommen på det sted, Herren vil udvælge. Dér skal I glæde jer og takke Herren for hans velsignelse over høsten og det arbejde, I har udført.

16 Ved de tre højtider skal alle mænd i Israel drage op til helligdommen og medbringe deres offergaver 17 i forhold til den velsignelse, Herren har givet dem.

Om retfærdige domme

18-19 I de byer, som Herren, jeres Gud, giver de enkelte stammer, skal I udpege dommere og administrative ledere, der kan dømme folket retfærdigt. De skal være upartiske og må ikke tage imod bestikkelse, for bestikkelse påvirker ledernes dømmekraft og får dem til at bøje retten. 20 Lad retfærdigheden råde iblandt jer, så I kan indtage det land, Herren giver jer, og også blive boende i landet.

Undgå al afgudsdyrkelse og urene ofre

21 Når I bygger et alter for Herren, jeres Gud, må I ikke rejse Asherapæle ved siden af, 22 eller stenstøtter, for den slags er udtryk for afgudsdyrkelse, og det er noget, Herren hader.

Notas al pie

  1. 16,1 Aviv var den første måned i året, svarende til marts-april.
  2. 16,2 Det vil sige får eller geder. Efterhånden blev det almindeligt at bruge et lam.

New Living Translation

Deuteronomy 16

Passover and the Festival of Unleavened Bread

1“In honor of the Lord your God, celebrate the Passover each year in the early spring, in the month of Abib,[a] for that was the month in which the Lord your God brought you out of Egypt by night. Your Passover sacrifice may be from either the flock or the herd, and it must be sacrificed to the Lord your God at the designated place of worship—the place he chooses for his name to be honored. Eat it with bread made without yeast. For seven days the bread you eat must be made without yeast, as when you escaped from Egypt in such a hurry. Eat this bread—the bread of suffering—so that as long as you live you will remember the day you departed from Egypt. Let no yeast be found in any house throughout your land for those seven days. And when you sacrifice the Passover lamb on the evening of the first day, do not let any of the meat remain until the next morning.

“You may not sacrifice the Passover in just any of the towns that the Lord your God is giving you. You must offer it only at the designated place of worship—the place the Lord your God chooses for his name to be honored. Sacrifice it there in the evening as the sun goes down on the anniversary of your exodus from Egypt. Roast the lamb and eat it in the place the Lord your God chooses. Then you may go back to your tents the next morning. For the next six days you may not eat any bread made with yeast. On the seventh day proclaim another holy day in honor of the Lord your God, and no work may be done on that day.

The Festival of Harvest

“Count off seven weeks from when you first begin to cut the grain at the time of harvest. 10 Then celebrate the Festival of Harvest[b] to honor the Lord your God. Bring him a voluntary offering in proportion to the blessings you have received from him. 11 This is a time to celebrate before the Lord your God at the designated place of worship he will choose for his name to be honored. Celebrate with your sons and daughters, your male and female servants, the Levites from your towns, and the foreigners, orphans, and widows who live among you. 12 Remember that you were once slaves in Egypt, so be careful to obey all these decrees.

The Festival of Shelters

13 “You must observe the Festival of Shelters[c] for seven days at the end of the harvest season, after the grain has been threshed and the grapes have been pressed. 14 This festival will be a happy time of celebrating with your sons and daughters, your male and female servants, and the Levites, foreigners, orphans, and widows from your towns. 15 For seven days you must celebrate this festival to honor the Lord your God at the place he chooses, for it is he who blesses you with bountiful harvests and gives you success in all your work. This festival will be a time of great joy for all.

16 “Each year every man in Israel must celebrate these three festivals: the Festival of Unleavened Bread, the Festival of Harvest, and the Festival of Shelters. On each of these occasions, all men must appear before the Lord your God at the place he chooses, but they must not appear before the Lord without a gift for him. 17 All must give as they are able, according to the blessings given to them by the Lord your God.

Justice for the People

18 “Appoint judges and officials for yourselves from each of your tribes in all the towns the Lord your God is giving you. They must judge the people fairly. 19 You must never twist justice or show partiality. Never accept a bribe, for bribes blind the eyes of the wise and corrupt the decisions of the godly. 20 Let true justice prevail, so you may live and occupy the land that the Lord your God is giving you.

21 “You must never set up a wooden Asherah pole beside the altar you build for the Lord your God. 22 And never set up sacred pillars for worship, for the Lord your God hates them.

Notas al pie

  1. 16:1 Hebrew Observe the month of Abib, and keep the Passover unto the Lord your God. Abib, the first month of the ancient Hebrew lunar calendar, usually occurs within the months of March and April.
  2. 16:10 Hebrew Festival of Weeks; also in 16:16. This was later called the Festival of Pentecost (see Acts 2:1). It is celebrated today as Shavuot (or Shabuoth).
  3. 16:13 Or Festival of Booths, or Festival of Tabernacles; also in 16:16. This was earlier called the Festival of the Final Harvest or Festival of Ingathering (see Exod 23:16b). It is celebrated today as Sukkot (or Succoth).