Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 15

Regler for sabbatåret

1Hvert syvende år skal I eftergive al gæld. 2-3 Enhver kreditor skal annullere gældsbeviset og eftergive den landsmand, som måtte skylde ham noget, men ikke den fremmede iblandt jer, for i det år løser Herren alle israelitter fra deres gældsforpligtelser. 4-5 Det bliver I ikke fattigere af, for Herren vil velsigne jer rigeligt i det land, han giver jer, hvis ellers I adlyder hans befalinger. Forudsætningen for hans velsignelse er, at I omhyggeligt adlyder de love, jeg pålægger jer i dag. Så vil Herren velsigne jer, sådan som han har lovet, så I kan låne ud til andre og ikke selv have behov for at låne, og på den måde vil I blive herre over andre og ikke selv blive underlagt nogen.

Når I er kommet ind i landet, og nogen iblandt jer er fattig, må I ikke lukke hjertet og nægte at hjælpe de fattige. Nej, I skal låne dem, hvad de har brug for. Pas på, at I ikke afslår at låne nogen noget, blot fordi eftergivelsesåret nærmer sig. Gør I det, vil Herren høre de fattiges råb og betragte jeres afslag som en synd. 10 Nej, I skal låne de fattige, hvad de har brug for uden at beklage jer. Så vil Herren jeres Gud velsigne jeres arbejde og jeres ejendom. 11 Der vil altid være nogle, som er fattige iblandt jer. Derfor er denne befaling nødvendig. Del gavmildt ud til jeres landsmænd i nød.

12 Hvis nogle af jeres landsmænd arbejder som slaver for jer, skal I frigive dem efter det sjette år, 13 men send dem ikke tomhændet bort. 14 Giv dem rundhåndet nogle af jeres dyr og noget af jeres korn og vin i afskedsgave, så de får del i noget af den velsignelse, Herren har givet jer. 15 Husk, at I selv var slaver i Egypten, indtil Herren befriede jer. Det er baggrunden for denne befaling.

16 Hvis slaverne ikke ønsker frigivelse, fordi de er godt tilfredse med at arbejde som slaver, og fordi de er kommet til at holde af dig og din familie, 17 skal du tage en syl og stikke den gennem slavens øreflip og ind i døren som tegn på, at vedkommende skal være din slave på livstid. Dette gælder både for mandlige og kvindelige slaver.

18 Når du frigiver en slave, skal du ikke beklage dig over at miste en god arbejdskraft. Tænk på, at du trods alt i seks år har haft en medhjælp, der kostede dig under halvdelen af, hvad en almindelig daglejer koster. Da vil Herren, din Gud, velsigne dig i dit arbejde.

Regler om det førstefødte

19 Af de kalve og lam, der fødes blandt jeres husdyr, skal I udtage de førstefødte handyr som en gave til Herren. I må ikke lade en førstefødt tyrekalv udføre arbejde, og I må ikke klippe et førstefødt får. 20 I og jeres familie skal spise dem for Herrens ansigt, når I hvert år drager til helligdommen. 21 Men hvis dyret har fysiske skavanker, hvis det er lamt, blindt, eller der er andet i vejen med det, må I ikke ofre det i helligdommen, 22 men spise det hjemme på almindelig vis, hvad enten I er rene eller urene. 23 Dog skal I hælde blodet ud på jorden, for det må I ikke spise.

The Message

Deuteronomy 15

11-3 At the end of every seventh year, cancel all debts. This is the procedure: Everyone who has lent money to a neighbor writes it off. You must not press your neighbor or his brother for payment: All-Debts-Are-Canceled—God says so. You may collect payment from foreigners, but whatever you have lent to your fellow Israelite you must write off.

4-6 There must be no poor people among you because God is going to bless you lavishly in this land that God, your God, is giving you as an inheritance, your very own land. But only if you listen obediently to the Voice of God, your God, diligently observing every commandment that I command you today. Oh yes—God, your God, will bless you just as he promised. You will lend to many nations but won’t borrow from any; you’ll rule over many nations but none will rule over you.

7-9 When you happen on someone who’s in trouble or needs help among your people with whom you live in this land that God, your God, is giving you, don’t look the other way pretending you don’t see him. Don’t keep a tight grip on your purse. No. Look at him, open your purse, lend whatever and as much as he needs. Don’t count the cost. Don’t listen to that selfish voice saying, “It’s almost the seventh year, the year of All-Debts-Are-Canceled,” and turn aside and leave your needy neighbor in the lurch, refusing to help him. He’ll call God’s attention to you and your blatant sin.

10-11 Give freely and spontaneously. Don’t have a stingy heart. The way you handle matters like this triggers God, your God’s, blessing in everything you do, all your work and ventures. There are always going to be poor and needy people among you. So I command you: Always be generous, open purse and hands, give to your neighbors in trouble, your poor and hurting neighbors.

12-15 If a Hebrew man or Hebrew woman was sold to you and has served you for six years, in the seventh year you must set him or her free, released into a free life. And when you set them free don’t send them off empty-handed. Provide them with some animals, plenty of bread and wine and oil. Load them with provisions from all the blessings with which God, your God, has blessed you. Don’t for a minute forget that you were once slaves in Egypt and God, your God, redeemed you from that slave world.

For that reason, this day I command you to do this.

16-17 But if your slave, because he loves you and your family and has a good life with you, says, “I don’t want to leave you,” then take an awl and pierce through his earlobe into the doorpost, marking him as your slave forever. Do the same with your women slaves who want to stay with you.

18 Don’t consider this an unreasonable hardship, this setting your slave free. After all, he’s worked six years for you at half the cost of a hired hand.

Believe me, God, your God, will bless you in everything you do.

19-23 Consecrate to God, your God, all the firstborn males in your herds and flocks. Don’t use the firstborn from your herds as work animals; don’t shear the firstborn from your flocks. These are for you to eat every year, you and your family, in the Presence of God, your God, at the place that God designates for worship. If the animal is defective, lame, say, or blind—anything wrong with it—don’t slaughter it as a sacrifice to God, your God. Stay at home and eat it there. Both the ritually clean and unclean may eat it, the same as with a gazelle or a deer. Only you must not eat its blood. Pour the blood out on the ground like water.